WikiFox

ConclusieEen conclusie is een besluit waarin het voorgaande samenkomt.

In een betoog, een essay of wetenschappelijke literatuur wordt meestal besloten met een conclusie waarin het voorgaande kernachtig wordt samengevat, de verschillende argumenten tegen elkaar worden afgewogen en tot een uiteindelijk standpunt wordt gekomen.

In de logica heeft een conclusie een formeler karakter. Hier is het een uit premissen logisch afgeleide propositie die vaak begonnen kan worden met 'dus...'. De derde regel uit een syllogisme is een voorbeeld van een dergelijke conclusie:

Als A waar is dan is B niet waar.
A is waar.
Dus B is niet waar.

Inhoud


Rechtspraak

Nederland

In de Nederlandse rechtspraak is een conclusie een advies geschreven door een advocaat-generaal of de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Men zegt dat een dergelijke conclusie wordt "genomen".

België

In burgerlijke procedures is het gebruikelijk schriftelijk "conclusies" in te dienen, waarin de betrokken partij uiteenzet waarover het geschil gaat, wat zij van de rechter vraagt, en met welke argumenten. Eventueel wordt ook ingegaan op mogelijke argumenten van de tegenpartij. Dit document moet qua vorm, inhoud en neerlegging aan bepaalde eisen beantwoorden (art. 741 e.v. Gerechtelijk Wetboek). In strafzaken zijn conclusies eerder ongebruikelijk. Daar wordt vooral mondeling gepleit.[1]


Zie ook

Zoek conclusie op in het WikiWoordenboek.
Bron


Staat van informatie: 20.11.2021 12:49:27 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.