WikiFox

Conseil départementalDe Conseil départemental (Nederlands: departementale raad), is de volksvertegenwoordiging binnen ieder afzonderlijk Frans departement. De leden van de Conseil départemental worden via algemeen, enkelvoudig kiesrecht gekozen voor een mandaat van zes jaar, waarbij iedere drie jaar telkens de helft van het totaal aantal mandaten Conseillers départemental opnieuw wordt gekozen. Bij deze verkiezingen vormt ieder Frans kanton een kieskring. Deze verkiezingen worden daarom ook wel élections cantonales (kantonsverkiezingen) genoemd.

Het gekozen Conseil départemental kiest uit zijn midden een Commission permanente (Permanente Commissie), bestaande uit een voorzitter (Président du Conseil départemental) en enkele ondervoorzitters. De voorzitter van de Conseil départemental is het hoofd van het bestuur van het departement.

Sinds de invoering van de decentralisatiewetten in 1982 en in 2004 is de macht van de conseils départementaux binnen het Franse politieke bestel toegenomen.

Tot maart 2015 werd de naam Conseil général (Nederlands: Algemene of Generale raad) gehandhaafd.


Zie ook

Bron


Staat van informatie: 21.11.2021 02:33:30 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.