WikiFox

Decimaal  Getalsystemen   

Met decimaal wordt in het decimale talstelsel elk van de cijfers achter de komma aangeduid. Daarnaast wordt de term decimaal bijvoeglijk gebruikt in de betekenis van 'tiendelig, of 'tientallig'. Het woord decimaal is afkomstig van het Latijnse decima, tiendelig, afgeleid van decem, tien.


Voorbeelden

  • Het getal 197,25 heeft twee decimalen, namelijk de cijfers 2 en 5 achter de komma.
  • Van het getal π = 3,141 592 ..., waarvan hier zes decimalen staan, zijn inmiddels meer dan 31 biljoen decimalen bekend.[1]

Decimaal, als aanduiding van nauwkeurigheid

Notatie getal Aantal
decimalen
nauwkeurig
China, India, VS, Japan 475.923 3
Vasteland van Europa 475,923 3
Wetenschappelijk 4,75923×10² 5

Uitsluitend in het tientallige stelsel wordt een komma als scheidingsteken gebruikt. Een getal met twee decimalen is ieder willekeurig getal waarbij twee cijfers achter de komma staan. Eventuele volgende nullen veranderen de waarde van het getal niet (2,50 is evenveel als 2,5), maar het aantal decimalen is vaak wel een indicatie van de nauwkeurigheid van het getal, ofwel de mate van afronding.

Bij het uitwerken van natuurkundige formules wordt de uitkomst van een vermenigvuldiging of deling meestal afgerond op evenveel significante cijfers als het minst nauwkeurige getal dat gebruikt is. Als een lichaam vanuit rust gedurende 3,75 seconden eenparig versneld wordt met 9,8 m/s² dan is de snelheid van dat lichaam 37 m/s. Zuiver rekenkundig gezien is 3,75 × 9,8 = 36,75. Als de versnelling, net als de tijdsduur, met drie significante cijfers gegeven is (bijvoorbeeld 9,81 m/s²), dan wordt ook de uitkomst in drie significante cijfers gegeven (36,8). Bij optellingen en aftrekkingen kijkt men naar het aantal decimalen. De som krijgt even veel decimalen als de term met de minste decimalen. In tegenstelling tot in de rekenkunde maakt een nul als laatste decimaal in de natuurkunde verschil. Bijvoorbeeld: een lichaam met een massa van 1,2 kg en een lichaam van 3,46 kg hebben een gezamenlijke massa van 4,7 kg, terwijl een lichaam van 1,20 kg en een lichaam van 3,46 kg samen 4,66 kg zijn.

Bron


Staat van informatie: 21.11.2021 08:26:14 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.