WikiFox

Diploïdie


(Doorverwezen vanaf Diploïde)

In de erfelijkheidsleer is het erfelijk materiaal van een eukaryote cel, en bij uitbreiding de cel zelf, diploïde (dubbelvoudig) als de kern van de cel ieder chromosoom in tweevoud heeft. Diploïdie is het gevolg van de versmelting van twee haploïde (enkelvoudige) geslachtscellen tijdens de bevruchting.[1] Het aantal chromosomen wordt weergegeven met 2n, waarbij n staat voor het soortspecifieke, aantal verschillende chromosomen van een gegeven soort organisme, dat bij de mens 23 bedraagt. Elk gen komt in de diploïde cel ten minste tweemaal voor. Dit betekent dat iedere menselijke celkern 46 chromosomen bevat.


Levenscyclus

Zie artikel Levenscyclus.

In de levenscyclus van een zich geslachtelijk voortplantend organisme zijn ten minste de geslachtscellen haploïde. Een haploïde cel heeft van elk chromosoom één exemplaar in de celkern. Bij de bevruchting versmelten de kernen van twee geslachtscellen en ontstaat een diploïde cel, de bevruchte eicel of zygote. Vanuit de diploïde zygote worden door celdifferentiatie de verschillende celweefsels gevormd, die alle uit eveneens diploïde cellen bestaan, met alle hetzelfde genoom. Er is sprake van kernfasewisseling: een diplofase (2n) wisselt af met een haplofase (1n).

Bij dieren zijn de gameten (geslachtscellen) de enige haploïde cellen.[bron?] Het menselijk lichaam bestaat verder uitsluitend uit diploïde cellen, die alle hetzelfde menselijke DNA in hun celkern hebben, met in iedere celkern 2×23=46 chromosomen. De (haploïde) geslachtscellen hebben ieder 23 chromosomen.

Bij planten, en veel andere soorten niet-dierlijke organismen, kan dit anders liggen, en is er een grote variatie, afhankelijk van de kernfase.


Polyploïdie

Zie artikel Polyploïdie.

Bij dieren zijn polyploïde nakomelingen gewoonlijk niet, of verminderd, levensvatbaar, of zwakker ontwikkeld in bepaalde kenmerken.

Met name bij planten kunnen door genoommutaties ook levensvatbare polyploïden optreden. Zo zijn er in het wild onder andere tetraploïde, hexaploïde en octoploïde planten bekend. In de landbouw worden, bijvoorbeeld in de groenteteelt, steriele triploïde planten gekweekt, dat wil zeggen planten die geen zaad vormen.

Tetraploïde planten werden in de loop van de evolutie weer diploïde door fractionatie en door diploïdisatie.[2][3] Niet het aantal chromosomen wordt daarbij verminderd, maar de genen die in de verdubbelde genomen aanwezig zijn kunnen hun functie verliezen.


Zie ook

Bron


Staat van informatie: 21.11.2021 01:09:18 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.