WikiFox

GeschiedvervalsingGeschiedvervalsing of pseudogeschiedenis[1] is het opzettelijk anders beschrijven van het verloop van historische gebeurtenissen dan hoe die in de werkelijkheid zijn gebeurd. Iemand die geschiedvervalsing pleegt doet dit vaak uit politieke of ideologische motieven.

Een vaak voorkomende vorm van geschiedvervalsing is het weglaten of vervormen van bepaalde historische feiten in een biografie van een persoon die in die periode negatief of positief wordt beoordeeld (voorbeelden zijn personen betrokken bij genocide of bij collaboratie of desertie in een oorlog, onder andere in de Tweede Wereldoorlog). De historicus zal dan het beeld van die persoon "inkleuren" volgens de in die tijd geldende opvattingen over deze persoon.

Een andere methode is het verzinnen of 'ontdekken' van opzettelijk vervalste documenten, zoals

Soms is niet duidelijk of iets vervalst is of niet, zoals het geval is bij de Vinlandkaart.

In de tijd dat we alleen nog maar weten wanneer er een koning geleefd heeft en de hofschrijver een verslag moest maken van een bepaalde veldslag, meestal van voor onze jaartelling, werd er aan geschiedvervalsing gedaan. Zo kon bijvoorbeeld de stamboom van de regerende vorst 'bewerkt' worden, om hem van een godheid of legendarische heerser af te laten stammen.


Voorbeeld

Revolutionaire club van St. Petersburg, 1897, kort voor de arrestatie door de Russische geheime dienst. In het midden zit Lenin.
Nadat Alexander Maltsjenko in 1930 bij Stalin in ongenade was gevallen, werd hij uit het beeld verwijderd

Zie ook

Bron


Staat van informatie: 20.11.2021 05:42:25 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.