WikiFox

Gezaghebber (Caribisch Nederland)Nederlandse politiek
Wapen van Nederland
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
Nederlandse Grondwet
Nederlandse regering
Hoge Colleges van Staat
Hoge Raad der Nederlanden
Decentrale overheden

Portaal   Politiek
Portaal   Nederland

De gezaghebber is een functie op de BES-eilanden die vergelijkbaar is met (maar niet gelijk is aan) die van een burgemeester in een Nederlandse gemeente. De gezaghebber vormt samen met de eilandgedeputeerden het bestuurscollege van het eiland.

Inhoud


Benoeming

Een gezaghebber wordt door de kroon benoemd voor een periode van zes jaar en is na afloop telkens voor zes jaar herbenoembaar. De aanbevelingsprocedure voor gezaghebbers wijkt af van die voor burgemeesters. De twee kandidaten wordt namelijk niet door het volksvertegenwoordigend orgaan, maar door de rijksvertegenwoordiger aanbevolen aan de minister van Binnenlandse Zaken. De vertrouwenscommissie van de eilandsraad mag wel haar opvatting geven over de door de rijksvertegenwoordiger geselecteerde sollicitanten. De redenen die de regering geeft om van de Europees-Nederlandse procedure af te wijken zijn de kleinschaligheid van het bestuur, de kwetsbaarheid op het terrein van bestuurlijke integriteit en het belang dat de gezaghebber daadwerkelijk boven de partijen staat.


Waarnemend gezaghebber

De regelingen voor het vervangen van de gezaghebber voor korte of voor lange tijd zijn gelijk aan die voor burgemeesters, maar ze worden door de openbare lichamen op een andere wijze toegepast. Bij gemeenten is het gebruikelijk dat de commissaris van de Koning alleen een waarnemend burgemeester benoemt als de burgemeester zijn functie voor een lange tijd niet kan uitoefenen of als hij ontslag heeft genomen. De drie openbare lichamen waren echter gewend aan een permanente waarnemend gezaghebber zoals die ook in de ERNA bestond. Hierop heeft de toenmalige waarnemend Rijksvertegenwoordiger Hans Gerritsen voor ieder openbaar lichaam een waarnemend gezaghebber benoemd die qua optreden eigenlijk meer te vergelijken is met een locoburgemeester.


Gezaghebber in de Nederlandse Antillen

Zie gezaghebber (Nederlandse Antillen) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De Gezaghebber was het hoofd van het bestuurscollege van een Eilandgebied en daarmee eveneens vergelijkbaar (maar niet gelijk) aan de burgemeester in een gemeente.


Zie ook

Bron


Staat van informatie: 19.11.2021 11:50:37 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.