WikiFox

GrindZie Grind (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van Grind.

Grind is een granulair ('korrelig') afzettingsgesteente. De korrels zijn grover dan zand en fijner dan steen.

Grind op een strand op Santorini, Griekenland
De Maasplassen in Nederlands- en Belgisch-Limburg zijn ontstaan door grindwinning
Zie voor meer informatie het artikel korrelgrootte (sediment).

Definities

In Nederland is de classificatie van korrelgrootteklassen vastgelegd in NEN 5104. Voor grind zijn verschillende definities:[1]

  • Een granulair (korrelig) afzettingsgesteente dat bestaat uit meer dan 30% korrels ≥ 2 millimeter in de minerale fractie.
  • Een granulair afzettingsgesteente waarvan de afgeronde korrels een mediane grootte hebben ≥ 2 en < 63 millimeter.

Hoekige, niet afgeronde gesteentepartikels uit dezelfde grootteklasse noemt men geen grind maar een breccie.

De hieronder genoemde korrelgrootten betreffen de de D50 (mediane korrelgrootte). Dit is de waarde waarbij 50% van de totale massa van de korrels in de grindfractie grover zijn dan D50 en 50% fijner. Er bestaan verschillende schalen voor korrelgrootte. In Nederland is de classificatie volgens NEN 5104 de meest gebruikte. De D50 wordt bepaald met een zeefkromme. De genoemde onder- en bovengrenzen zijn dus niet de kleinste en grootste korrels in een monster, maar de range waarbinnen de D50 moet liggen. NEN 5104 geeft de volgende aanduidingen voor grofheid van grind:

Ondergrens Bovengrens Fractie
≥ 16 mm 63 mm Zeer grof grind
≥ 5,6 mm 16 mm Matig grof grind
≥ 2 mm 5,6 mm Fijn grind

Grind is een erosieproduct, ontstaan uit vast gesteente en wordt meestal door rivieren getransporteerd en afgezet. Grind kan ook op rotskusten ontstaan door de werking van de branding. Grind komt meestal voor in een mengsel met zand. Men kan dan spreken van een grindig zand of een zandig grind.

Grind kan daarnaast ook vanuit een hoekig gesteente kunstmatig worden afgerond.


Toepassingen

Grind wordt voor allerlei toepassingen gewonnen en gebruikt. In Nederland zijn langs de Maas veel plassen ontstaan op plaatsen waar grind met behulp van cutterzuigers is gewonnen. Tegenwoordig wordt grind voornamelijk gebruikt als vorm van (half)verharding en als bestanddeel van beton. Als halfverharding kan grind worden toegepast voor de oprit of parkeerplaats. Minder harde steensoorten worden daarnaast ook veelvuldig in de tuin toegepast als siergrind. Door de grote diversiteit in kleuren en afmetingen van grind, past het product gemakkelijk bij iedere uitstraling.

Een groot voordeel van de toepassing van grind als halfverharding is dat het hemelwater via de natuurlijk ondergrond wordt afgevoerd. Dit in tegenstelling tot straatwerk waarbij het hemelwater wordt afgevoerd richting het rioolsysteem. Natuurlijke afwatering zorgt voor verminderde druk op het rioolsysteem en houdt de natuurlijk balans van het grondwater beter op peil.


Spelling

De spelling grint is ook gangbaar.[2] Het is een Zuid- en Oost-Nederlands spellingsalternatief[3] maar vindt geen steun in het Groene Boekje (Woordenlijst Nederlandse Taal). Het volgende gebruik is namelijk alleen mogelijk bij de spelling grind:

  • een grindig sediment; een grindig mengsel; etc.
  • een grindlaag in de bodem kan ook worden aangeduid als een grind, zo gebruikt heeft het ook een meervoud: deze afzetting bestaat uit een afwisseling van verschillende zanden en grinden (= deze afzetting bestaat uit een afwisseling van verschillende zand- en grindlagen).

Vanuit het verleden wordt de spelling 'grint' toch nog wel gebruikt. De vereniging van schippers die het vervoert heet: "Coöperatief Zand- en Grintbedrijf U.A." (gevestigd te Rhenen).[4]

De term grind is afgeleid van het Oudnederlandse werkwoord grinden, grenden (malen of vergruizen)[5][6] en aldus is waarschijnlijk het Engelstalige woord grind(ing) ontstaan[7]

Zie de categorie Gravel van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

Zandcompleet - Complete gids over grind

Bron


Staat van informatie: 20.11.2021 09:34:51 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.