WikiFox

InterdisciplinariteitHet begrip interdisciplinariteit betekent letterlijk 'tussen de disciplines'. Het gaat om een benaderingswijze in de wetenschap waarbij men zich niet beperkt tot de eigen discipline (vakgebied), maar waar een tussenpositie wordt gecreëerd. Soms is dat door de perspectieven van verschillende wetenschappen te combineren. Na een langere periode kan een interdisciplinaire benadering als combinatie van disciplines zelf ook weer een discipline worden.

De interdisciplinaire benadering is niet nieuw, maar sinds halverwege de twintigste eeuw in zwang.[1] Onderzoeksgroepen binnen de verschillende faculteiten zijn vaak samengesteld uit een team van experts uit verschillende vakgebieden, waardoor projecten een interdisciplinair karakter krijgen. Interdisciplinair onderwijs is vaak pas mogelijk als een interdisciplinair vakgebied is uitgegroeid tot een nieuwe, zelfstandige discipline. Toch zijn er de laatste jaren steeds meer mogelijkheden voor interdisciplinair studeren.

Voorbeelden van uit een interdisciplinair aandachtsgebied voortgekomen disciplines zijn:

Interdisciplinariteit is te onderscheiden van multidisciplinariteit. Multidisciplinaire wetenschap combineert eveneens verschillende disciplines, maar hierbij wordt wél vastgehouden aan de eigen discipline. Multidisciplinariteit gaat dus minder ver dan interdisciplinariteit.


Zie ook

Bron


Staat van informatie: 20.11.2021 07:58:12 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.