WikiFox

KennisvluchtKennisvlucht, vaak ook aangeduid met de Engelse term braindrain (vrij vertaald: het weglopen van hersenen) is het fenomeen waarbij hoog opgeleide personen na hun opleiding uit een land vertrekken om elders een baan te zoeken. Dit kan emigratie zijn, maar ook een ander langdurig vertrek. De reden hiervan kan bijvoorbeeld zijn dat het salaris of de opleidingsmogelijkheden in een ander land beter zijn, of dat de onderzoeksfaciliteiten beter zijn. Sociale aspecten zoals veiligheid, aanzien, stabiliteit en ontplooiingsmogelijkheden, voornamelijk bij migratie uit ontwikkelingslanden, spelen eveneens een rol.

Een onderzoek van eind 2005 toonde aan dat dit verschijnsel ook binnen één land kan optreden. Volgens die studie was er in Vlaanderen een vlucht van kennis vanuit de provincies Limburg en West-Vlaanderen naar de andere provincies.[bron?]

Een ander voorbeeld zijn de duizenden veelal hoogopgeleide Surinamers die tussen 1975 en 1980 naar Nederland vertrokken om daar te gaan studeren en werken.

Tegenwoordig hebben overheden vaak programma's om afgestudeerden aan te trekken en te behouden, zoals het stageprogramma van de Nederlandse overheid.[bron?]


Zie ook

Bron


Staat van informatie: 20.11.2021 10:40:25 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.