WikiFox

Kiescollege voor de Eerste KamerNederlandse politiek
Wapen van Nederland
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
Nederlandse Grondwet
Nederlandse regering
Hoge Colleges van Staat
Hoge Raad der Nederlanden
Decentrale overheden

Portaal   Politiek
Portaal   Nederland

De kiescolleges voor de Eerste Kamer (Papiaments: kolegio elektoral; Engels: electoral committee) zijn bestuursorganen van gekozen volksvertegenwoordigers in de openbare lichamen in Caribisch Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zij hebben als enige taak het kiezen van de leden van de Eerste Kamer.

De instelling van de drie kiescolleges is mogelijk gemaakt bij de grondwetswijziging van 2017. De leden van de kiescolleges worden om de vier jaar verkozen, voor het eerst op 20 maart 2019. Stemgerechtigd zijn ingezetenen van de openbare lichamen met de Nederlandse nationaliteit. De verkiezingen vinden tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen in het Europese deel van Nederland plaats.

De zittingsduur van een kiescollege is vier jaar, gelijk aan die van de Eerste Kamer. Voorzitter is de gezaghebber.[1]


Invoering

Invoering van het kiesrecht voor de Eerste Kamer vormde sinds 2010 een grondwettelijk probleem. Artikel 55 van de Grondwet bepaalde dat de leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de Provinciale Staten. Omdat de openbare lichamen BES niet tot een provincie behoren, betekende dat dat de Nederlandse inwoners daar geen invloed konden uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Het (per direct) invoeren van stemrecht voor de Eerste Kamer werd echter wel als noodzakelijk gezien, omdat artikel 4 van de Grondwet bepaalt dat iedere Nederlander gelijkelijk het recht heeft de leden van algemeen vertegenwoordigende organen (zoals de Staten-Generaal) te verkiezen. Ook internationale verdragen als het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (Eerste Protocol artikel 3) en het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (artikel 25) verplichten Nederland tot het instellen van algemeen kiesrecht.

Bij de grondwetswijziging van 2017 werd de instelling in Caribisch Nederland mogelijk gemaakt van kiescolleges voor de Eerste Kamer. Verkiezingen voor deze kiescolleges vinden gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen in het Europese deel van Nederland plaats, voor het eerst in maart 2019.

De invloed van de kiescolleges op de samenstelling van de Eerste Kamer is volgens een in 2019 uitgevoerde berekening 0,11 zetels: 0,09 zetels op Bonaire en 0,01 zetels op Saba en Sint Eustatius.[1]


Noten

  1. a b Q&A's kiescollege 2019 , Rijksdienst Caribisch Nederland 3 januari 2019, p. 1.
Bron


Staat van informatie: 22.11.2021 02:13:35 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.