WikiFox

KilowattuurAfgeleide eenheden van wattuur
factor naam symbool
10−3 milliwattuur mWh
1 wattuur Wh
103 kilowattuur kWh
106 megawattuur MWh
109 gigawattuur GWh
1012 terawattuur TWh

Het kilowattuur (symbool kWh) is een eenheid van arbeid of, populair uitgedrukt, een hoeveelheid (elektrische) energie. Als men een machine met een vermogen van 1 kW één uur laat werken heeft men een energie van 1 kWh verbruikt.

Een kilowattuurmeter geeft het energieverbruik in kilowattuur aan.

kWh is geen SI-eenheid, de eenheid voor energie is namelijk joule. Een kilowattuur is gelijk aan 3.600.000 J, oftewel 3,6 MJ (megajoule). (E = P × t = 1000 watt × 3600 seconden = 3.600.000 joule.)

Het kilowattuur wordt vaak gebruikt in bijvoorbeeld elektriciteitsrekeningen. Dit gebeurt om traditionele redenen.

De kosten voor opwekking van 1 kWh aan elektriciteit zijn in Nederland ongeveer 4 eurocent voor een elektriciteitscentrale die wordt gestookt op aardgas of steenkool, en 5-8 eurocent, afhankelijk van de standplaats van de molen, voor windenergie (2003). De verbruikersprijs ligt echter aanzienlijk hoger vanwege de kosten van bijvoorbeeld service, stroomtransport en energiebelasting. In 2019 zijn de kosten voor een huishouden gemiddeld € 0,23 per kWh (incl. btw).[1]

Een gemiddeld huishouden verbruikte in Nederland in 2010 ongeveer 3.300 kWh.[2]

In het Vlaams gewest is het gemiddelde jaarverbruik van een doorsneegezin 3.500 kWh.[3]

In het Vlaams gewest bedroeg de marktprijs voor één kWh in 2011 € 0,15 (excl. btw).[4]


Terawattuur

Het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van heel Nederland wordt uitgedrukt in terawattuur (TWh), ofwel miljarden kWh. Het jaarlijkse stroomverbruik in Nederland schommelt al jaren rond de 120 TWh. Eén terawattuur is gelijk aan 3,6 petajoule (PJ).


Aardgas

De vermelding van het verbruik van aardgas in kubieke meter komt nog voor. Bij benadering geldt dat een kubieke meter laagcalorisch aardgas 9,43 kWh aan energie oplevert bij verbranding en 10,76 kWh voor hoogcalorisch aardgas.[5] Bij de "groothandel" en grootverbruik van aardgas wordt de samenstelling en dus ook de calorische waarde continu bepaald met gaschromatografen, de verrekening vindt hier wel in kilowattuur plaats.

Bron


Staat van informatie: 20.11.2021 01:54:08 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.