WikiFox

KlankKlank is het totaal aan eigenschappen van een geluid. Een klank kan gedefinieerd worden aan de hand van zes kenmerken:

  • de toonhoogte van de laagste toon waaruit de klank is opgebouwd (grondtoon of pitch): deze wordt bepaald door de trillingsfrequentie van de lucht. Zijn de luchttrillingen niet regelmatig, dan ontbreekt een vaste frequentie. Dergelijk geluid wordt ruis genoemd.
  • de klankkleur (timbre): deze wordt bepaald door de verhouding van de sterkte van de overige trillingen waaruit de geluidsgolf is samengesteld in verhouding tot de grondtoon. We noemen de trillingen waarvan de frequenties veelvouden van de grondtoon zijn: de boventonen.
  • de luidheid of het volume: de luchtdrukverschillen die door de geluidsgolven worden geproduceerd.
  • de duur van het aanzwellen van het geluid.
  • de duur van het aanhouden van het geluid.
  • de duur van het uitdempen van het geluid (hoe langer deze is, des te helderder het geluid klinkt).

Talige klanken

Klank wordt in de taalkunde in het bijzonder gebruikt om een spraakklank aan te duiden.

De wetenschappen die zich specifiek met spraakklanken bezighouden heten fonetiek (voor talige klanken in het algemeen), fonologie (voor de ordening van klanken tot spraak) en fonotaxis (voor de specifieke klankorganisatie die aan een bepaalde taal eigen is).

Een betekenisonderscheidende spraakklank heet een foneem, en onderscheidt zich van een allofoon (zie ook klankinventaris en klankinventaris van het Nederlands).


Klank als stijlfiguur

Op het gebied van de stijlfiguren worden met name onderscheiden:

Bron


Staat van informatie: 20.11.2021 04:19:59 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.