WikiFox

LifoDe aanduiding lifo is een afkorting van het Engelse last in - first out (dat wat er het laatst in komt, gaat er het eerst uit). Het is bepaald een andere methode dan fifo, dat first in, first out betekent (het eerste dat erin ging, gaat er als eerste uit).

Het Lifo principe wordt onder meer toegepast in de financiële administratie van een bedrijf. Het lifo-principe wordt vaak geïllustreerd aan de hand van een stapel dienbladen, waarbij het dienblad dat het laatste op de stapel is geplaatst doorgaans ook het eerste blad is dat er vanaf wordt gehaald. Een ander voorbeeld is het ontslaan van mensen als een bedrijf op loonkosten moet bezuinigen. De personen die het laatst in dienst getreden zijn, moeten als eerste afvloeien.

Diverse vakgebieden, zoals de informatica, de elektronica en de accountancy kennen het lifo-principe. In de informatica wordt de lifo doorgaans een stack genoemd.

In de accountancy of boekhouding wordt lifo gebruikt om aan te duiden hoe de waarde van een aanwezige voorraad moet worden gewaardeerd bij de opmaak van de inventaris. Bij het bepalen van de waarde van een artikel aanwezig in de voorraad wordt de oudst genoteerde waarde als maatstaf genomen. Daardoor wordt de waarde van de voorraad ondergewaardeerd, want artikelen worden afgerekend op de vroegst bekende prijs. Deze waardering kan kloppen als het om artikelen gaat die weinig in waarde wijzigen en men een voorzichtige raming wil maken van de aanwezige voorraad.


Zie ook

Bron


Staat van informatie: 20.11.2021 05:13:56 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.