WikiFox

Lijst van chemische elementen


(Doorverwezen vanaf Lijst_van_elementen)

Dit artikel bevat een lijst van alle bekende scheikundige elementen, en geeft weer welk chemisch symbool welk chemisch element voorstelt. De elementen zijn gerangschikt op hun atoomnummer, hun plaats in het periodiek systeem. Dit atoomnummer is gelijk aan het aantal protonen in de atoomkern van het betreffende chemische element: een waterstofatoom heeft één proton in zijn kern, een heliumatoom twee, enzovoort.

Atoom­nummer symbool Naam Periode Groep Atoommassa
(g/mol)
Dichtheid
(g/cm³) bij 20°C
Smeltpunt
(°C)
Kookpunt
(°C)
Jaar van ontdekking Ontdekker
1 H waterstof 1 1 1,007 94 0,000 084[1] −259,1 −252,9 1766 Cavendish
2 He helium 1 18 4,002 602 0,000 17[2] −272,2 −268,9 1895 Jansen en Lockyer
3 Li lithium 2 1 6,941 0,53 180,5 1317 1817 Arfvedson
4 Be beryllium 2 2 9,012 182 1,85 1278 2970 1797 Vauquelin
5 B boor, borium 2 13 10,811 262 2,46 2300 2550 1808 Davy en Gay-Lussac
6 C koolstof 2 14 12,011 3,51 3550 4827 prehistorisch
7 N stikstof 2 15 14,006 74 0,001 17[1] −209,9 −195,8 1772 Rutherford
8 O zuurstof 2 16 15,9994 0,001 33[1] −218,4 −182,9 1774 Priestley en Scheele
9 F fluor 2 17 18,998 4032 0,001 58[1] −219,6 −188,1 1886 Moissan
10 Ne neon 2 18 20,1797 0,000 84 −248,7 −246,1 1898 Ramsay en Travers
11 Na natrium 3 1 22,989 768 0,97 97,8 892 1807 Davy
12 Mg magnesium 3 2 24,305 1,74 648,8 1107 1755 Black
13 Al aluminium 3 13 26,981 539 2,70 660,5 2467 1825 Ørsted
14 Si silicium 3 14 28,0855 2,33 1410 2355 1824 Berzelius
15 P fosfor 3 15 30,973 762 1,82 44 (P4) 280 (P4) 1669 Brand
16 S zwavel 3 16 32,066 2,06 113 444,7 prehistorisch
17 Cl chloor 3 17 35,4527 0,002 95[1] −101 −34,6 1774 Scheele
18 Ar argon 3 18 39,948 0,001 66 −189,4 −185,9 1894 Ramsay en Rayleigh
19 K kalium 4 1 39,0983 0,86 63,7 774 1807 Davy
20 Ca calcium 4 2 40,078 1,54 839 1487 1808 Davy
21 Sc scandium 4 3 44,955 91 2,99 1539 2832 1879 Nilson
22 Ti titanium, titaan 4 4 47,88 4,51 1660 3260 1791 Gregor en Klaproth
23 V vanadium 4 5 50,9415 6,09 1890 3380 1801 Del Río
24 Cr chroom 4 6 51,9961 7,14 1857 2482 1797 Vauquelin
25 Mn mangaan 4 7 54,938 05 7,44 1244 2097 1774 Gahn
26 Fe ijzer 4 8 55,847 7,87 1535 2750 prehistorisch
27 Co kobalt 4 9 58,9332 8,89 1495 2870 ca. 1730 Brandt
28 Ni nikkel 4 10 58,69 8,91 1453 2732 1751 Cronstedt
29 Cu koper 4 11 63,546 8,92 1083,5 2595 prehistorisch
30 Zn zink 4 12 65,39 7,14 419,6 907 prehistorisch
31 Ga gallium 4 13 69,723 5,91 29,8 2403 1875 Lecoq de Boisbaudran
32 Ge germanium 4 14 72,61 5,32 937,4 2830 1886 Winkler
33 As arseen, arsenicum 4 15 74,921 59 5,72 613 613 (sublimeert) ca. 1250 Magnus
34 Se seleen, selenium 4 16 78,96 4,82 217 685 1817 Berzelius
35 Br broom 4 17 79,904 3,14 −7,3 58,8 1826 Balard
36 Kr krypton 4 18 83,8 0,003 48 −156,6 −152,3 1898 Ramsay en Travers
37 Rb rubidium 5 1 85,4678 1,53 39 688 1861 Bunsen en Kirchhoff
38 Sr strontium 5 2 87,62 2,63 769 1384 1790 Crawford
39 Y yttrium 5 3 88,905 85 4,47 1523 3337 1794 Gadolin
40 Zr zirkonium, zirkoon 5 4 91,224 6,51 1852 4377 1789 Klaproth
41 Nb niobium 5 5 92,906 38 8,58 2468 4927 1801 Hatchett
42 Mo molybdeen, molybdenium 5 6 95,94 10,28 2617 5560 1778 Scheele
43 Tc technetium 5 7 98,9063 11,49 2172 5030 1937 Perrier en Segrè
44 Ru ruthenium 5 8 101,07 12,45 2310 3900 1844 Claus
45 Rh rodium 5 9 102,9055 12,41 1966 3727 1803 Wollaston
46 Pd palladium 5 10 106,42 12,02 1552 3140 1803 Wollaston
47 Ag zilver 5 11 107,8682 10,49 961,9 2212 prehistorisch
48 Cd cadmium 5 12 112,411 8,64 321 765 1817 Strohmeyer
49 In indium 5 13 114,82 7,31 156,2 2080 1863 Reich en Richter
50 Sn tin 5 14 118,71 7,29 232 2270 prehistorisch
51 Sb antimoon 5 15 121,75 6,69 630,7 1750 prehistorisch
52 Te telluur, tellurium 5 16 127,6 6,25 449,6 990 1782 Von Reichenstein
53 I jood, jodium 5 17 126,904 47 4,94 113,5 184,4 1811 Courtois
54 Xe xenon 5 18 131,29 0,004 49 −111,9 −107 1898 Ramsay en Travers
55 Cs cesium 6 1 132,905 43 1,90 28,4 690 1860 Kirchhoff en Bunsen
56 Ba barium 6 2 137,327 3,65 725 1640 1808 Davy
57 La lanthaan 6 3 138,9055 6,16 920 3454 1839 Mosander
58 Ce cerium 6 3 140,115 6,77 798 3257 1803 Von Hisinger en Berzelius
59 Pr praseodymium 6 3 140,907 65 6,48 931 3212 1895 Auer von Welsbach
60 Nd neodymium 6 3 144,24 7,00 1010 3127 1895 Auer von Welsbach
61 Pm promethium 6 3 146,9151 7,22 1080 2730 1945 Marinsky, Coryell en Glendenin
62 Sm samarium 6 3 150,36 7,54 1072 1778 1879 Lecoq de Boisbaudran
63 Eu europium 6 3 151,965 5,25 822 1597 1901 Demaçay
64 Gd gadolinium 6 3 157,25 7,89 1311 3233 1880 De Marignac
65 Tb terbium 6 3 158,925 34 8,25 1360 3041 1843 Mosander
66 Dy dysprosium 6 3 162,5 8,56 1409 2335 1886 Lecoq de Boisbaudran
67 Ho holmium 6 3 164,930 32 8,78 1470 2720 1878 Delafontaine en Soret
68 Er erbium 6 3 167,26 9,05 1522 2510 1842 Mosander
69 Tm thulium 6 3 168,934 21 9,32 1545 1727 1879 Cleve
70 Yb ytterbium 6 3 173,04 6,97 824 1193 1878 De Marignac
71 Lu lutetium 6 3 174,967 9,84 1656 3315 1907 Urbain
72 Hf hafnium 6 4 178,49 13,31 2150 5400 1923 Coster en De Hevesy
73 Ta tantaal, tantalium 6 5 180,9479 16,68 2996 5425 1802 Ekeberg
74 W wolfraam 6 6 183,85 19,26 3407 5927 1783 J en F. Elhuyar
75 Re renium 6 7 186,207 21,03 3180 5627 1925 Noddack, Tacke en Berg
76 Os osmium 6 8 190,2 22,61 3045 5027 1803 Tennant
77 Ir iridium 6 9 192,22 22,65 2410 4130 1803 Tennant
78 Pt platina 6 10 195,08 21,45 1772 3827 1557 Scaliger
79 Au goud 6 11 196,966 54 19,32 1064,4 2940 prehistorisch
80 Hg kwik 6 12 200,59 13,55 −38,9 356,6 prehistorisch
81 Tl thallium 6 13 204,3833 11,85 303,6 1457 1861 Crookes
82 Pb lood 6 14 207,2 11,34 327,5 1740 prehistorisch
83 Bi bismut 6 15 208,980 37 9,80 271,4 1560 1540 Agricola
84 Po polonium 6 16 208,9824 9,20 254 962 1898 P. en M. Curie
85 At astaat 6 17 209,9871 6,35 302 337 1940 Corson, MacKenzie en Segrè
86 Rn radon 6 18 222,0176 0,009 23 −71 −61,8 1900 Dorn
87 Fr francium 7 1 223,0197 2,9 27 677 1939 Perey
88 Ra radium 7 2 226,0254 5,50 700 1140 1898 P. en M. Curie
89 Ac actinium 7 3 227,0278 10,07 1047 3197 1899 Debierne
90 Th thorium 7 3 232,0381 11,72 1750 4787 1829 Berzelius
91 Pa protactinium 7 3 231,0359 15,37 1554 4030 1917 Soddy, Cranston en Hahn
92 U uranium, uraan 7 3 238,0289 18,97 1132,4 3818 1789 Klaproth
93 Np neptunium 7 3 237,0482 20,48 640 3902 1940 McMillan en Abelson
94 Pu plutonium 7 3 244,0642 19,74 641 3327 1940 Seaborg
95 Am americium 7 3 243,0614 13,67 994 2607 1944 Seaborg
96 Cm curium 7 3 247,0703 13,51 1340 3110 1944 Seaborg
97 Bk berkelium 7 3 247,0703 13,25 986 2627 1949 Seaborg
98 Cf californium 7 3 251,0796 15,1 900 1470 1950 Seaborg
99 Es einsteinium 7 3 252,0829 8,84 860 996 1952 Seaborg
100 Fm fermium 7 3 257,0951 9,71 1527 1952 Seaborg
101 Md mendelevium 7 3 258,0986 10,37 827 1955 Seaborg
102 No nobelium 7 3 259,1009 9,94 827 1958 Seaborg
103 Lr lawrencium 7 3 260,1053 16,1 1627 1961 Ghiorso
104 Rf rutherfordium 7 4 261,1087 23,2 2100 5500 1964/69 Flerov of Ghiorso
105 Db dubnium 7 5 262,1138 29,3 1967/70 Flerov of Ghiorso
106 Sg seaborgium 7 6 263,1182 35,0 1974 Flerov
107 Bh bohrium 7 7 262,1229 37,1 1976 Oganesjan
108 Hs hassium 7 8 265 41 1984 Gesellschaft für Schwerionenforschung
109 Mt meitnerium 7 9 266 37,4 1982 Gesellschaft für Schwerionenforschung
110 Ds darmstadtium 7 10 269 34,8 1994 Gesellschaft für Schwerionenforschung
111 Rg röntgenium 7 11 272 28,7 1994 Gesellschaft für Schwerionenforschung
112 Cn copernicium 7 12 277 23,7 1996 Gesellschaft für Schwerionenforschung
113 Nh nihonium 7 13 284 16 430 1130 2004 Gezamenlijk Instituut voor Kernonderzoek
114 Fl flerovium 7 14 289 14 −60 2004 Gezamenlijk Instituut voor Kernonderzoek
115 Mc moscovium 7 15 295 13,5 400 1100 2003 Gezamenlijk Instituut voor Kernonderzoek
116 Lv livermorium 7 16 297 12,9 435,5 812 2004 Gezamenlijk Instituut voor Kernonderzoek en Lawrence Livermore National Laboratory
117 Ts tennessine 7 17 291 7,2 450 610 2010 Gezamenlijk Instituut voor Kernonderzoek, Lawrence Livermore National Laboratory, Vanderbilt University en Oak Ridge National Laboratory
118 Og oganesson 7 18 293 5,0 80 2002 Gezamenlijk Instituut voor Kernonderzoek en Lawrence Livermore National Laboratory
119 Uue ununennium,
eka-francium
8 1
120 Ubn unbinilium,
eka-radium
8 2
121 Ubu unbiunium,
eka-actinium
8 3
122 Ubb unbibium,
eka-thorium
8 3 2008 Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem (betwist)

Alle eigenschappen, behalve atoomnummer, naam, groep, periode en atoommassa zijn geen eigenschappen van de individuele atomen maar de eigenschappen van de mono-atomische stof.

Elementen vanaf 119, als ze al gesynthetiseerd zijn, zijn nog niet officieel erkend. Ze hebben de in de tabel vermelde tijdelijke namen.

Bron


Staat van informatie: 19.11.2021 10:19:24 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.