WikiFox

Lithium (element)Lithium is een scheikundig element met symbool Li en atoomnummer 3. Het is een zilverwit alkalimetaal.

Lithium
1 18
1 H 2 Periodiek systeem 13 14 15 16 17 He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ↓↓ Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
 
Lanthaniden La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Actiniden Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Lithium
Algemeen
Naam Lithium
Symbool Li
Atoomnummer 3
Groep Alkalimetaal
Periode Periode 2
Blok S-blok
Reeks Alkalimetaal
Kleur Zilverwit
Chemische eigenschappen
Atoommassa (u) 6,941
Elektronenconfiguratie [He]2s1
Oxidatietoestanden +1
Elektronegativiteit (Pauling) 0,98
Atoomstraal (pm) 152
1e ionisatiepotentiaal (kJ·mol−1) 520,23
2e ionisatiepotentiaal (kJ·mol−1) 7298,22
3e ionisatiepotentiaal (kJ·mol−1) 11 815,13
Fysische eigenschappen
Dichtheid (kg·m−3) 534
Hardheid (Mohs) 0,6
Smeltpunt (K) 453,74
Kookpunt (K) 1620
Aggregatietoestand Vast
Smeltwarmte (kJ·mol−1) 3,0
Verdampingswarmte (kJ·mol−1) 147,7
Van der Waalse straal (pm) 182
Kristalstructuur Kub
Molair volume (m3·mol−1) 13,1
Geluidssnelheid (m·s−1) 6000
Specifieke warmte (J·kg−1·K−1) 3600
Warmtegeleiding (W·m−1·K−1) 84,8
SI-eenheden en standaardtemperatuur en -druk worden gebruikt,
tenzij anders aangegeven
Portaal    Scheikunde

Inhoud


Ontdekking

Lithium werd in 1817 ontdekt door Johan Arfwedson. De naam is afgeleid van het Oudgriekse λίθος (lithos) dat 'steen' betekent. Arfwedson ontdekte het element tijdens het onderzoeken van mineralen die afkomstig waren uit de Utö-mijnen op het Zweedse eiland Utö. Christian Gmelin observeerde in 1818 dat lithiumzouten in een vlam een heldere rode kleur gaven. Geen van beide was echter in staat lithium te isoleren. De eerste isolatie van lithium gebeurde tijdens de elektrolyse van lithiumoxide door William Thomas Brande. In 1923 werd lithium voor het eerst op grote schaal geproduceerd door het Duitse bedrijf Metallgesellschaft AG, waar men lithium verkreeg door middel van elektrolyse van een mengsel van lithiumchloride en kaliumchloride.


Toepassingen

Wereldwijd zijn de twee belangrijkste afzetmarkten de keramiek- en glasindustrie en de toepassing bij batterijen groeit snel. Beide afzetmarkten vertegenwoordigen ongeveer een derde van de totale vraag.[1] De vraag neemt snel toe vooral door de introductie van elektrische automobielen die voorzien zijn van accu’s met lithium.[1] Tesla Motors bouwde een grote batterijfabriek in Nevada, Gigafactory 1 die in januari 2017 in gebruik is genomen.[1]

  • Lithiumcarbonaat en lithiumcitraat worden als medicijn gebruikt bij de onderdrukking van manie en depressie. In de algemene zin worden deze medicijnen gewoonlijk aangeduid met lithium, de naam van de werkzame stof (het Li+-ion).
  • Lithium wordt toegepast in oplossingen voor warmte-uitwisseling. Het heeft een grote specifieke warmte.
  • Het Li+-ion is bijzonder klein. Er zijn enkele vaste stoffen met een gelaagde structuur waar het tussen de lagen kan indringen. Deze interkalaten zijn interessante materialen voor droge batterijen.
  • Lithium heeft een hoge elektrochemische potentiaal. Het metaal wordt gebruikt in de organische synthese.
  • De halogeniden, zoals lithiumchloride en lithiumbromide, zijn hygroscopisch en worden als droogmiddelen gebruikt.
  • Het stearaat is een veelgebruikt smeermiddel bij hoge temperaturen.
  • Lithium wordt toegevoegd aan speciale glassoorten, zoals glas voor telescoopspiegels. Ook wordt het toegevoegd aan glas om het hittebestendig te maken.
  • De reactiviteit van lithium met water wordt wel gebruikt als energiebron voor het aandrijven van een torpedo.

Opmerkelijke eigenschappen

Lithium is het lichtste metaal. In pure vorm is het een zacht glimmend grijs (zilverkleurig) materiaal dat aan de lucht snel oxideert. Ook met water reageert het snel onder vrijkomen van waterstof, maar het is het minst reactieve element van de alkalimetalen. In de vlam geeft het een rode kleur.

Het metaal kan uit zijn zouten vrijgemaakt worden langs elektrochemische weg, via elektrolyse van bijvoorbeeld het chloride:

kathode: \({\displaystyle {\ce {Li+(aq) + e^-}}}\) \({\displaystyle {\ce {-> Li(aq)}}}\)
anode: \({\displaystyle {\ce {2Cl^-(aq)}}}\) \({\displaystyle {\ce {-> Cl2(g) + 2 e^-}}}\)

Lithium is een metaal met een dichtheid van slechts de helft van die van water, maar omdat het zo reactief en zacht is kan het niet als constructiemateriaal gebruikt worden. Als zodanig wordt het dan ook niet veel toegepast.


Voorkomen en voorraden

Het element komt in bepaalde rotssoorten voor en in het water van vele bronnen. Ook de mineralen lepidoliet, spodumeen, petaliet en amblygoniet zijn lithiumhoudende verbindingen. De belangrijkste producenten zijn Chili en Australië. In Chili is het zoutmeer Salar de Atacama de belangrijkste productielocatie. In 2014 produceerden beide landen elk ongeveer 13.000 ton, gevolgd door de Volksrepubliek China met 5.000 ton.[1] Deze drie landen hadden in 2014 een gezamenlijk aandeel van 85% in de wereldwijde productie die in dat jaar 36.000 ton bedroeg.[1] De productie in de Verenigde Staten was 870 ton in 2013. Daar wordt lithium gewonnen uit de pekel van het Searles zoutmeer in Nevada. De totale reserves wereldwijd werden geschat op 13,5 miljoen ton waarvan de helft in Chili.[1] In 2014 werd de wereldwijde vraag geschat op 33.000 ton, een verdubbeling ten opzichte van 2008 toen het jaarlijkse verbruik rond de 16.000 ton lag.[1] Naast de mijnproductie komt er ook lithium beschikbaar door recycling.

Winning van lithium uit pekel

De winning van lithium uit pekel (zout water) is in de meeste gevallen economisch rendabeler dan uit vast erts. Daar bestaan verschillende methodes voor:

  • Verdamping: Een bassin wordt gevuld met pekel, waarna men een deel van het water laat verdampen door de zon en de wind. Het natriumchloride, dat slechter oplosbaar is dan lithiumchloride, slaat deels neer en wordt afgevoerd. Met de overgebleven vloeistof met daarin nog steeds opgelost het lithiumchloride wordt het proces herhaald. Door dit proces enkele malen te herhalen wordt de zoutoplossing steeds geconcentreerder en schuift de verhouding natrium/lithium in de oplossing steeds meer op in de richting van lithium.[2]
  • Extractie: Aan pekel wordt een extractiemiddel toegevoegd dat selectief lithiumionen aan zich bindt. Als zich een evenwicht ingesteld heeft wordt het extractiemiddel weer uit de pekel gefilterd en geregenereerd. Een voorbeeld van zo'n extractiemiddel is titaanzuur.[3]

Eerst wordt titaanzuur toegevoegd aan de pekel waaruit men het lithium wil extraheren:

\({\displaystyle {\ce {H2TiO3 (s) + 2 Li+ (aq) <=> Li2TiO3 (s) + 2 H+ (aq)}}}\)

Na enige uren wordt het ontstane lithiumtitanaat weer uit de pekel gefilterd en geregenereerd in zoutzuur:

\({\displaystyle {\ce {Li2TiO3 (s) + 2 HCl (aq) <=> H2TiO3 (s) + 2 LiCl (aq)}}}\)

Uiteindelijk wordt de ontstane lithiumchlorideoplossing ingedampt tot vast lithiumchloride en het geregenereerde titaanzuur wordt hergebruikt.


Voorkomen in natuur

Lithium is als mineraal ongelijk verdeeld over het aardoppervlak en komt in hogere mate voor in tabak,[4] in sommige minerale wateren, in aardappelen, tomaten, graan, kool,..[5]


Isotopen

Zie Isotopen van lithium voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Stabielste isotopen
Iso RA (%) Halveringstijd VV VE (MeV) VP
6Li 7,5 stabiel met 3 neutronen
7Li 92,5 stabiel met 4 neutronen
8Li Syn 0,840 s β 12,0 8Be

Er zijn twee natuurlijke stabiele isotopen 6Li (7,5%) en 7Li (92,5%). De isotoopverhouding is op aarde aan plaatselijke schommelingen onderhevig doordat bij een aantal geologische processen de uitwisseling van de ene isotoop gemakkelijker is dan de andere. Zo ontstaat fractionering. In bijvoorbeeld mineralen kan Li+ de octaëdrische plaats van magnesium en ijzer overnemen, 6Li doet dat makkelijker dan 7Li.

Lithium, meer precies de isotoop 7Li, zou al in de oerknal (big bang) zijn aangemaakt (theorie), de zwaardere elementen stammen van nucleosynthese in de later gevormde sterren.


Ionen

Oxidatiegetal Toelichting
0 Vrij metaal, komt niet in de natuur voor
+1 standaardion van het element, bijvoorbeeld in lithiumcarbonaat, medicijn bij bipolaire stoornissen

Toxicologie en veiligheid

Hoewel oplossingen van lithium niet bijzonder giftig zijn, moet het vanwege zijn medische effecten toch met voorzichtigheid behandeld worden. Het metaal is brandbaar en kan in contact met water tot ontploffingen leiden. Contact met de huid moet vermeden worden.


Externe links

Zie de categorie Lithium van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Bron


Staat van informatie: 19.11.2021 11:28:00 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.