WikiFox

Mechelen (stad)MechelenMe-che-len (info / uitleg)) (Frans: Malines)[1] is een stad in de Belgische provincie Antwerpen. De stad ligt in het zuiden van die provincie, centraal tussen de steden Antwerpen en Brussel, aan de rivier de Dijle. Mechelen telt circa 86.921 inwoners (2020). Het is naar aantal inwoners de zesde stad van Vlaanderen en de op een na grootste stad van de provincie, na Antwerpen.

Mechelen
Stad in België Vlag van België
(Details) (Details)
Geografie
Gewest Vlaanderen
Provincie Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
Arrondissement Mechelen
Oppervlakte
– Onbebouwd
– Woongebied
– Andere
65,8 km² (2019)
54,15%
16,52%
29,34%
Coördinaten
Bevolking (bron: AD Statistiek)
Inwoners
– Mannen
– Vrouwen
– Bevolkingsdichtheid
86.911 (01/01/2021)
48,94%
51,06%
1320,79 inw./km²
Leeftijdsopbouw
0-17 jaar
18-64 jaar
65 jaar en ouder
(01/01/2021)
21,8%
60,8%
17,4%
Buitenlanders 10,93% (01/01/2021)
Politiek en bestuur
Burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld)
Bestuur Open Vld-Groen-M+
Zetels
Open Vld-Groen-M+
N-VA
Vlaams Belang
Vooruit
CD&V
PVDA
43
25
7
4
3
3
1
Economie
Gemiddeld inkomen 19.668 euro/inw. (2018)
Werkloosheidsgraad 7,98% (jan. 2019)
Overige informatie
Postcode
2800
2800
2801
2811
2811
2812
Deelgemeente
Mechelen
Walem
Heffen
Hombeek
Leest
Muizen
Zonenummer 015 - 03
NIS-code 12025
Politiezone Mechelen-Willebroek
Hulpverleningszone Rivierenland
Website www.mechelen.be
Detailkaart
MechelenLocatie.png
Ligging binnen het arrondissement Mechelen
in de provincie Antwerpen
Portaal    België

Mechelen is tevens de hoofdplaats van het arrondissement Mechelen en de kies- en gerechtelijke kantons Mechelen, evenals rooms-katholieke hoofdzetel van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en van de kerkprovincie België.

Inhoud


Toponymie"> Toponymie

Het Stadhuis met het Paleis van de Grote Raad (links), het Belfort en Lakenhal

Bij de verdeling van het rijk van Lotharius I tussen Karel de Kale, koning der Franken, en Lodewijk de Duitser op 8 augustus 870 wordt Mechelen als Maalinas apart vermeld in het deel dat Karel toekomt.

Daarna wordt Maalinas (Mechelen) vermeld in een giftbrief van Karel de Eenvoudige. In deze giftbrief uit 915 draagt hij de abdij van Hastières en die van Maslinas over aan Stephanus, de bisschop van Tongeren (en dus Luik). Een diploma uit 980/981 bevestigt Maslines, alsook Hoei, Fosses, Lobbes en Tongeren, als bezit van de bisschop van Luik en verder nog wordt Maclines vermeld in een oorkonde uit 1008, waarin Hendrik II wildbaan (= jachtrechten) verleent in het Waverwoud.

Later veranderde Maclines in Machele (12e eeuw), Mechgelme (14e eeuw) en uiteindelijk Mechelen (15e eeuw). De naam van de stad zou afgeleid zijn van het woord mahal, dat naar een vergader- of gerechtsplaats verwijst.


Geschiedenis

Zie geschiedenis van Mechelen voor een uitgebreide geschiedenis van de stad

Tot 1795 vormde Mechelen het centrum van de kleine zelfstandige heerlijkheid Mechelen. In dat verband had het gebied dezelfde status als bijvoorbeeld Holland, Zeeland, Vlaanderen en Brabant. Gedurende een korte periode in de 15e en 16e eeuw werden de Lage Landen vanuit Mechelen geregeerd, en vervulde de stad de functie van bestuurlijke hoofdstad van de Nederlanden (ingesteld door Margaretha van Oostenrijk).[2] Deze periode heeft bijgedragen tot het uitgebreide kunstbezit en diverse merkwaardige gebouwen. De stad heeft het op een na hoogste aantal beschermde gebouwen van Vlaanderen, waaronder vier UNESCO-vermeldingen.


Geografie

Kernen

Mechelen telt naast de stad nog vijf kleinere deelgemeenten, namelijk Heffen, Hombeek, Leest, Muizen en Walem.

Walem ligt ten noorden van de stad, aan de Nete. Heffen, Leest en Hombeek liggen ten westen, aan de overkant van de Zenne. Muizen ligt ten zuidoosten, iets verder stroomopwaarts langs de Dijle. De stad kent daarnaast nog verschillende gehuchten en wijken. Het gehucht ten noordwesten van de stad waar de Zenne en het kanaal Leuven-Mechelen samenvloeien met de Dijle heet het Zennegat. De stad zelf is administratief ingedeeld in de wijken Centrum, Mechelen-Noord, Mechelen-Zuid, Battel (ten westen van de Dijle), Arsenaal en Nekkerspoel in het oosten.

# Naam Oppervlakte
(km²)
Bevolking
(01/01/2007)
I Mechelen 27,88 63.268
II Walem 4,50 1.794
III Heffen 6,95 2.122
IV Leest 9,31 2.815
V Hombeek 9,65 3.790
VI Muizen 6,90 5.094

Aangrenzende gemeenten


Demografie

Evolutie van het inwonertal

19e eeuw

Jaar 1806 1816 1830 1846 1856 1866 1876 1880 1890
Inwonertal 20.235 20.284 24.436 29.693 31.371 34.205 39.029 42.381 51.014
Opmerking:resultaten volkstellingen op 31/12

20e eeuw tot aan de fusie van gemeenten

Jaar 1900 1910 1920 1930 1947 1961 1970 1976
Inwonertal 55.705 59.142 58.438 60.438 60.288 64.772 65.466 64.185
Opmerking:resultaten volkstellingen op 31/12 tot en met 1970 + 31/12/1976

Na de fusie van gemeenten

Jaar 1977 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 2011 2012 2013 2014
Inwonertal 78.966 77.667 76.119 75.622 75.718 75.438 77.480 79.503 82.134 82.275 82.499 83.099
Opmerking: Inwonertal op 01/01 - Bron: NIS Bron: www.mechelen.be

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente

Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

 • Bronnen:NIS, Opm:1806 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari
De Engelse Furie in 1580 (schilderij in het Rijksmuseum te Amsterdam)

Spreiding van de bevolking

De stad Mechelen telt ongeveer 72.000 inwoners, de deelgemeenten tellen samen ongeveer 11.000 inwoners. Van de deelgemeenten is Muizen de grootste met ongeveer 5000 inwoners.

Migratie

In het jaar 1936 kwam een beperkt aantal Spanjaarden op de vlucht voor Franco naar Mechelen. In de jaren 60 kwamen er Spaanse gastarbeiders. Rond 1968 kwam een volgende migratiegolf, voornamelijk van Marokkanen. In 2011 vormden deze laatsten 16% (=13.000 inwoners) van de Mechelse bevolking. Daarnaast wonen er nog twee grote gemeenschappen in de stad: de Armeniërs en de uit Turkije gevluchte Aramese en Assyrische christenen.[3][4] Een laatste grote groep bestaat vooral uit Oost-Europeanen en mensen uit oorlogsgebieden in de Kaukasus.


Politiek

Structuur

De stad Mechelen maakt deel uit van het kieskanton Mechelen, gelegen in het provinciedistrict Mechelen, het kiesarrondissement Mechelen-Turnhout en ten slotte de kieskring Antwerpen.

Mechelen Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente
Administratief Niveau Vlag van Europa Europese Unie Vlag van België België Vlaanderen Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen Mechelen Mechelen
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring Antwerpen Mechelen-Turnhout Mechelen Mechelen Mechelen
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads-

Legislatuur 2019-2024

Schepencollege

Burgemeester Bart Somers staat aan het hoofd van het kartel Open Vld-Groen-m+, dat een meerderheid heeft met 25 op 43 zetels.

Naam Partij Functie en bevoegdheden
Bart Somers.jpg
Bart Somers Open Vld Titelvoerend burgemeester
Alexander Vandersmissen Open Vld Waarnemend burgemeester
Algemene Zaken en Veiligheid
Kristof Calvo oktober 2017.jpg
Kristof Calvo Groen Titelvoerend eerste schepen
Patrick Princen Groen Waarnemend eerste schepen
Openbare werken, Natuur- en groenontwikkeling, Parken en stadstuinen, Communicatie en Participatie
Greet Geypen Open Vld Tweede schepen
Stadsontwikkeling, Ruimtelijke ordening en wonen, Economie, ondernemen en werk, Personeel
Marina De Bie Groen Derde schepen
Klimaat en milieu, Energie, Duurzaamheid, Mondiaal beleid, Slimme stad, Onderwijs
Koen-anciaux-1343894615.jpg
Koen Anciaux Open Vld Vierde schepen
Financiën, Gebouwen, eigendommen, monumenten, Landbouw, Juridische Zaken
Björn Siffer Groen Vijfde schepen
Cultuur, Toerisme, Sociale cohesie en Senioren
Abdrahman Labsir Open Vld Zesde schepen
Jeugd, Sport, Preventie
Vicky Vanmarcke Open Vld Plaatsvervangend zevende schepen
Mobiliteit, Burgerzaken en dienstverlening en Dierenwelzijn
Gabriella De Francesco Groen Achtste schepen en Voorzitter bijzonder comité sociale dienst
Sociale zaken en welzijn, Gezin, Kinderopvang, Armoedebestrijding, Diversiteit en gelijke kansen en Personen met een beperking

Gemeenteraad

De verkiezingen van 14 oktober 2018 gaf de volgende zetelverdeling in de gemeenteraad:

Geschiedenis

Legislatuur 2013-2018

Burgemeester Bart Somers leidde toen een coalitie bestaande uit Open Vld-Groen-m+, N-VA en CD&V. Samen vormden ze de meerderheid met 32 op 43 zetels. Vóór 2013 telde de gemeenteraad nog maar 41 zetels.

College van burgemeester en schepenen
Functie Naam Bevoegdheden
Burgemeester Bart Somers (Open Vld) Politie, Brandweer, Veiligheid, Algemeen Beleid, Communicatie en citymarketing
Schepenen 1. Marc Hendrickx (N-VA) Burgerzaken, Diversiteit, Integratie, Gelijke kansen, Emancipatie, Onderwijs, Juridische zaken
2. Walter Schroons (CD&V) Financiën en Sport
3. Greet Geypen (Open Vld) Ruimtelijke ordening & Stedenbouw, Wonen, Stadsvernieuwing, Vastgoedbeleid, Monumentenzorg, Landbouw, Jeugd en Gezin
4. Marina De Bie (Groen) Leefmilieu, Natuur- en groenontwikkeling, Klimaat, Duurzaamheid, Energie, Mobiliteit, Internationale samenwerking, Personeel
5. Katleen Den Roover (N-VA) Wijk- en Dorpszaken, Werk, Economie, Sociale Economie
6. Björn Siffer (Groen) Cultuur, Toerisme, Kunstonderwijs, Mechelse Feesten (vanaf januari 2015, volgde schepen Frank Nobels op)
7. Stefaan Deleus (CD&V) Preventie, ICT, Administratieve vereenvoudiging, Nekkerhal (vanaf januari 2016, volgde schepen Wim Jorissen op)
8. Bart De Nijn (N-VA) Openbare Werken (hij werd tijdelijk vervangen door Christiaan Backx, voorzitter van de gemeenteraad)
Koen Anciaux (Open Vld) voorzitter van het OCMW, Welzijn, Sociale Zaken, Senioren/personen met een handicap, Kinderopvang

Legislatuur 2007-2012

Het bestuur voor de periode 2007-2012 bestond uit een coalitie van het kartel Open Vld-CDO-Groen! en het kartel sp.a-spirit.

College van burgemeester en schepenen
Functie Naam Bevoegdheden
Burgemeester Bart Somers
Eerste Schepen Caroline Gennez
Schepen Ali Salmi
Frank Nobels
Greet Geypen
Karel Geys
Koen Anciaux voorzitter van het OCMW
Kristl Strubbe
Marina De Bie
Rita Janssens

(Voormalige) burgemeesters

Zie ook Lijst van burgemeesters van Mechelen
Periode Burgemeester
1360 Jan II van Robbroek
1432 Hendrik II van Robbroek
1492 Gerard van den Daele
? - ? Pierre de Romrée[5]
? - ? Philips Snoy
1785 - ? Jean-Baptiste van den Wiele
1790 Jan-Karel de Nelis
? - ? Philippe Snoy d'Oppuers
1802 Dewargny[6]
1803 Joseph De Plaine[7]
1809 - 1813 Pierre Pierets
1814 - 1821 Constant Emile de Bors[8][9]
1821 - 1826 Jan Frans Estrix
1826 - 1830 Jean-Baptiste Olivier
1830 - 1836 Jean Joseph Vermylen-Neeffs (katholiek-unionist)
1836 - 1842 Jean de Perceval (LP)
1842 - 1845 Jean François de Steenhault de Waerbeek[10] (katholiek-unionist)
1845 - 1855 Philippe De Pauw (katholiek-unionist)
1855 - 1864 Edouard Broers (katholiek)
1864 - 1884 Philibert Verhaghen (LP)
1884 - 1889 Eugène de Kerckhove (Katholieke Partij)
Periode Burgemeester
1889 - 1896 François Broers (Katholieke Partij)
1896 - 1899 Florimond Denis (LP)
1900 - 1909 Eduard De Cocq (Katholieke Partij)
1909 - 1914 Karel Dessain (Katholieke Partij)
1914 Francis Dessain (Katholieke Partij, waarnemend burgemeester)
1914 - 1941 Karel Dessain (Katholiek Verbond / KVV)
1941 - 1944 Camiel Baeck (VNV, oorlogsburgemeester)
1944 Karel Dessain (CVP)
1944 - 1945 Cyriel Neefs[11] (CVP, waarnemend burgemeester)
1945 Jozef De Marré[12] (CVP, waarnemend burgemeester)
1945 - 1967 Antoon Spinoy (BSP)
1961 - 1965 Jos De Saeger (CVP, waarnemend burgemeester)
1967 - 1976 Désiré Van Daele (BSP)
1977 - 1982 Jos Vanroy (CVP)
1983 - 1986 Jef Ramaekers (SP)
1986 - 1988 Georges Joris (SP)
1989 - 1994 Jos Vanroy (CVP)
1995 - 2000 Geert Bervoets (SP)
2001 - heden Bart Somers (VLD / Open Vld)
2003 - 2004 Koen Anciaux (VLD, waarnemend burgemeester)
2019 - heden Alexander Vandersmissen (Open Vld, waarnemend burgemeester)

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Partij of kartel 10-10-1976[13] 10-10-1982[13] 9-10-1988[13] 9-10-1994[13] 8-10-2000[13] 8-10-2006[14] 14-10-2012[15] 14-10-2018
Stemmen / Zetels % 43 % 41 % 41 % 41 % 41 % 41 % 43 % 43
CVP1 / CD&V-N-VAB / CD&V2 38,381 18 32,081 15 31,551 14 19,961 10 22,151 9 20,29B 8 12,352 5 9,12 3
VU1 / VLD-VUA / CD&V-N-VAB / N-VA2 15,861 6 14,11 6 8,221 3 4,371 1 24,7A 11 23,192 11 16,52 7
PVV1 / VLD2 / VLD-VUA / VLD-CDO-Groen!C / Vld-Groen-m+D 11,831 4 13,411 5 13,971 6 15,352 7 30,82C 14 33,90D 16 47,9D 25
Agalev1/ VLD-CDO-Groen!C / Vld-Groen-m+D - 5,571 1 7,631 2 8,011 3 8,711 3
SP1 / sp.a-spirit2 / sp.a3 31,821 15 30,711 14 28,561 13 20,371 10 16,61 7 20,052 8 18,203 8 9,13 3
PVDA1 / PVDA+2 0,681 0 0,431 0 0,791 0 0,881 0 0,721 0 0,632 0 3,052 0 4,41 1
Vlaams Blok1/Vlaams Belang2 - 1,641 0 8,621 3 19,721 9 25,581 11 26,462 11 8,692 3 9,62 4
VolksLiga - - - - - - - 0,4 0
Be.One - - - - - - - 3,0 0
Vanonderuit! - - - - - 1,44 0 - -
LSP - - - - - 0,33 0 - -
W.O.W. - - - 3,57 0 0,86 0 - - -
CDV - - - 5,12 1 - - - -
ROSSEM - - - 1,29 0 - - - -
KPB / SAP-KP 1,44 0 - 0,66 0 - - - - -
Anderen(*) - 2,04 - 1,36 0,68 - 0,62 -
Totaal stemmen 56036 54898 53713 51583 50851 53397 54136 56088
Opkomst % 93,55 91,72 91,3 92,75 91,79 91,9
Blanco en ongeldig % 4,18 5,11 4,73 4,86 3,56 3,31 2,46 2,9

De rode cijfers naast de gegevens duiden aan onder welke naam de partijen telkens bij een verkiezing opkwamen.
De zetels van de gevormde meerderheid staan vetjes afgedrukt. De grootste partij is in kleur.
(*)1982: LEF (0,53%), NOLS (0,61%), PKS (0,26%), RAD (0,42%), VOP (0,22%) / 1994: RGB (0,38%), SOEP (0,98%) / 2000: M.B. (0,68%) / 2012: Bewoners Partij (0,62%)


Ziekenhuizen


Bezienswaardigheden

Binnenplaats van het paleis van Margaretha van Oostenrijk door François Stroobant (schilderij in de Hermitage te Sint-Petersburg)
Een blik op de Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkkerk door Thomas Shotter Boys (schilderij in het J. Paul Getty Museum te Los Angeles)
Het Hof van Busleyden
Zie de lijsten van onroerend erfgoed in Mechelen deel 1, deel 2 en deel 3 voor de hoofdartikels over dit onderwerp.

Religieuze bouwwerken

Kerken

Refugehuizen

Burgerlijke bouwwerken

Sint-Jozef, Den Duivel en t Paradijs aan de Haverwerf

Musea

Nieuwe stadsprojecten

 • ‘t Oudt School in Hombeek
 • Clarenhof
 • Zoutwerf
 • Gommarushof
 • Kazerne Dossin: Holocaust- en mensenrechtenmuseum
 • Stationsomgeving
 • Vernieuwing/doortrekking Bruul van de Grote Markt tot het Centraal Station
 • Oude Carrefour-site: hier komt de nieuwe stadswijk 'Dijlepoort' met verschillende woontorens, ruimte voor groothandel en een groen openbaar binnengebied op wandelafstand van het centrum
 • Zuidpoort: nieuwbouw en renovatie woningen stationsomgeving
 • Keerdok: op termijn verhuizen de huidige baanwinkels naar een andere lus aan de rand (Malinas) en wordt dit gebied ontwikkeld tot woongebied aan het water

Natuur

 • De Kruidtuin, met een marmeren standbeeld van de lokale herbalist Dodoens
 • Planckendael: de dierentuin van Mechelen, in Muizen
 • Het Vrijbroekpark: een provinciaal park, een groene long van 50 ha aan de rand van de stad
 • Mechels Broek: 100 ha natte graslanden met uitgestippelde wandelingen van 2 tot 7 km, dat zich in Muizen en Bonheiden bevindt, langs de rechteroever van de Dijle
 • Baerebeekvallei: 90 ha drassige weilanden met groene wandeling van 4,6 km, dat zich in Muizen bevindt
 • Natuurgebied Battenbroek in Walem tussen Nete en Dijle
 • Natuurreservaat Oude Dijlearm in Battel tussen Dijle en Leuvense Vaart
 • Natuurgebied Den Battelaer in Battel tussen Leuvense Vaart en Zenne
 • Natuurreservaat Robbroek tussen Battel en Stuivenberg; tussen Zenne en E19
 • Eglegemvijver in Hombeek en Zemst langs de linkeroever van de Zenne
 • Het Tivolpark langs de Antwerpsesteenweg, thuisbasis van het jaarlijkse Ottertrotterfestival, met het Tivolikasteel en het kunstwerk "Klokken in de wind" ter nagedachtenis van Louis Neefs

Cultuur

Voorpagina Gazet Van Mechelen, 22 februari 1944
De IJzerenleen (= ijzeren leuningen), een centrale winkelstraat
De Hoogbrug over de Dijle

Bijnaam

De Mechelaars worden ook de Maneblussers genoemd. Deze naam hebben ze te danken aan een historische gebeurtenis uit de 17e eeuw. Op een bepaalde nacht was het volle maan met een lage bewolking en dacht een late caféganger met een glaasje te veel op dat de Sint-Romboutstoren in brand stond. Heel de stad werd opgetrommeld en mensen stonden in lange rijen emmers met water door te geven om hun toren te blussen. Sindsdien hebben de Mechelaars de spotnaam de maneblussers gekregen omdat ze de maan hadden proberen te blussen.

Taal

In Mechelen wordt een dialect gesproken dat Mechels heet. Het is een Brabants dialect. Meer bepaald hoort het Mechels bij het Klein-Brabants, een groep dialecten gesproken langs de grens tussen de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant.

Patroonheilige

Sint-Rombout geldt als beschermheilige van Mechelen.

Ontspanning

 • Technopolis: doe-centrum voor wetenschap en technologie
 • Speelgoedmuseum
 • Nekkerhal: een complex voor beurzen, festivals, rommelmarkten en concerten. In 2014 vond er de musical '14-'18 van Studio 100 plaats
 • Utopolis Mechelen: bioscoopcomplex
 • Stadsfeestzaal, voormalige feestzaal omgebouwd tot bioscoop
 • Cultuurcentrum Mechelen: organiseert concerten, theatervoorstellingen en tentoonstellingen
 • Filmhuis Mechelen: organiseert elke dinsdag hedendaagse en klassieke filmvoorstellingen in het auditorium van het Cultuurcentrum Mechelen
 • Figurentheater DE MAAN: figurentheatergezelschap voor kinderen met jarenlange traditie, dat vroeger bekendstond onder de naam Mechels Stadspoppentheater. De poppenmaker is tevens bekend Mechelaar Paul Contryn
 • Kunstencentrum nOna, gevestigd in de gebouwen van de voormalige Ciné Studio
 • 't Arsenaal, theater(gezelschap) dat vroeger bekendstond als het Mechels Miniatuur Teater
 • Abattoir Fermé, theatergezelschap
 • Contour: organiseert biënnales voor bewegend beeld
 • Jazzzolder: organiseert geregeld jazzoptredens
 • Moonshack: organiseert regelmatig soul-, funk-, blues-, ska-, reggae-, jazz- & rockoptredens en de ondertussen legendarische Super Soul Stew feestjes
 • Kamikazeclub: organiseert regelmatig rock- pop- en metaloptredens, gelegen aan het Douaneplein achter fuifzaal Perron M.
 • TheAtrium: concertzaal, vroeger bekend onder de naam Zaal Volksbelang. Begin jaren 80 speelden onder anderen de popgroepen U2, Dead Kennedys, Madness en Depeche Mode er concerten
 • Mechelen is bekend om zijn beiaard en zijn beiaardschool, die heel wat buitenlandse cursisten aantrekt: dat was het levenswerk van beiaardier Jef Denyn
 • Toerisme: stadswandelingen, rondleidingen en rondvaarten op de Binnendijle

Evenementen

Een beeld van O.L.V. van Hanswijk wordt door de stad gedragen tijdens de Hanswijkcavalcade
De Reuzen en het Ros Beiaard tijdens de Ommegang van Mechelen

Om de 25 jaar

De Cavalcade, gevolgd door de Ommegang. Deze laatste is als traditie van de reuzenstoet erkend als UNESCO-Meesterwerk van het Orale en Immateriële Erfgoed van de Mensheid. De recentste Cavalcade was op de laatste zondag van augustus en eerste zondag van september van 2013.

Jaarlijks

 • De Hanswijkprocessie (de zondag vóór Hemelvaart)
 • Muziekfestivals:
  • Parkpop in de Kruidtuin (elke donderdagavond in juli en augustus)
  • Maanrock op de Grote Markt (het derde weekend van augustus)
  • Dijlefeesten op het Cultuurplein (sinds 2017: daarvóór op de Vismarkt, en ook eenmalig op de IJzerenleen)

Zeer geregeld

 • Beiaardconcerten vanuit de kathedraal
  • Het hele jaar door op zaterdag en maandag om 11.30 uur en zondag om 15.00 uur
  • Zomerconcerten van juni tot half september: elke maandag om 20.30 uur

Televisie

 • De stad is het decor voor de Vlaamse dramareeks Dubbelleven, die in november 2010 voor het eerst op televisie kwam
 • De Dijlestad werd in 2012 nogmaals onveilig gemaakt als decor voor een Vlaamse komische reeks, getiteld Loslopend wild & gevogelte
 • K3 bracht datzelfde jaar hun film Bengeltjes uit, waarin Mechelen de thuisstad is voor Karen, Kristel en Josje
 • De verhaallijn van de Vlaamse soapserie Familie speelt zich vooral af in en rond de stad Mechelen, waar de familie Van Den Bossche sinds jaar en dag haar familiebedrijf runt

Streekproducten

Bier (allemaal van Het Anker)
Versnaperingen
 • Mechels maantje: een chocolaatje
 • Mechels margrietje: een citroenkoekje
 • Mechels torentje: een zandkoekje

Religie en levensbeschouwing

Brouwerij Het Anker met op de achtergrond de Sint-Alexius-en-Catharinakerk van het groot begijnhof

Christendom

Katholicisme

De Katholieke Kerk telt binnen het Mechelse christendom het grootste aantal gelovigen. De stad is de hoofdzetel van de Belgische rooms-katholieke kerkprovincie en de zetel van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, waarvan de Sint-Romboutskathedraal de hoofdkerk is, en de bestuurszetel van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. Mechelen vormt samen met de gemeenten Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Zemst het dekenaat Mechelen. De stad telt drie parochies die allen behoren tot de federatie Mechelen.

Protestantisme

Mechelen telt drie protestantse gemeenten, die deel uitmaken van de Verenigde Protestantse Kerk in België en het District Antwerpen-Brabant-Limburg. De Sint-Janskerk is het oudste kerkgebouw. De erediensten gaan door in de Zandpoortkerk en de VPKB-kerk in de Keizerstraat. De Ghanese Presbyteriaanse Kerk (Presbyterian church of Ghana) houdt eveneens haar erediensten in de Zandpoortkerk.

Nestorianisme

Mechelen kent een relatief grote gemeenschap (± 2000 gelovigen) van nestoriaanse christenen, die zich omstreeks 1980 hebben gevestigd in de stad nadat ze gevlucht waren uit Zuid-Oost-Turkije. Er zijn drie grote stromingen te onderscheiden, met name de Assyrische Kerk van het Oosten, de Chaldeeuws-Katholieke Kerk en de Syrisch-Orthodoxe Kerk van Antiochië.[17]

Islam

14,7% van de Mechelse bevolking is moslim.[18] Het merendeel zijn Soennieten. De stad heeft twee moskeeën die beide in Marokkaanse traditie zijn. Het betreft de Mechelse moskee en de Moskee Al Buraq.

Boeddhisme

Te Mechelen bevindt zich ook Wat Dhammapateep, een Theravada Boeddhistische tempel met een voornamelijk Thaise gemeenschap. In de tuin staat het grootste stenen Boeddhabeeld van Europa, in groen-zwart graniet op dito sokkel, het geheel gebeeldhouwd in China.

Andere levensbeschouwingen

Naast de religieuze beschouwingen is er ook een afdeling van het Humanistisch Verbond in Mechelen gevestigd. Regelmatig hebben deze activiteiten voor leden en niet-leden vanuit een humanistische levensbeschouwelijke visie.[19]

Daarnaast zijn er ook verscheidene vrijmetselaarsloges actief in de stad. Zie ook vrijmetselarij in België.


Mobiliteit

Maquette van het voormalig spoorwegstation, afgebroken in 1958-1960
De spoorwerkplaats tijdens een Opendeurdag ter gelegenheid van het 150-jarige bestaan van de Belgische spoorwegen in 1985
NMVB-stadstram 2 Pasbrug (Vlaams Tram- en Autobusmuseum te Antwerpen)

Openbaar vervoer

Busnetwerk

Het busnetwerk wordt geëxploiteerd door "De Lijn". Er zijn acht stadslijnen en verschillende streeklijnen. De hoofdzetel van "De Lijn" bevindt zich ook in Mechelen.

Spoorwegen

In 1835 werden de eerste spoorlijnen in België aangelegd, met Mechelen als centraal punt: de lijnen naar Brussel, Antwerpen en Dendermonde. De eerste trein op Belgisch grondgebied (de Olifant) reed datzelfde jaar nog op het traject Mechelen-Brussel. De stad bleef daarna nog tientallen jaren het middelpunt van het Belgisch spoorwegverkeer.

Station Mechelen ligt langs de spoorlijnen 25 / 27 (Brussel / Schaarbeek - Antwerpen) en 53 (Kortrijk - station Gent-Sint-Pieters - Dendermonde - Mechelen - Leuven). Het station Mechelen-Nekkerspoel ligt langs de spoorlijnen 25 / 27 en 27B.

Ook voor de buurtspoorwegen was Mechelen een belangrijk knooppunt. Buurtspoorlijnen werden geëlektrificeerd en er was een stadstramnet van drie lijnen, geëxploiteerd door de buurtspoorwegen. Er waren trams naar Heist-op-den-Berg, Boom (Antwerpen), Keerbergen (Haacht, Aarschot en Brussel).

Het oudste spoorweggebouw van België, dat op het terrein van de werkplaats van de NMBS achter het station stond, werd op 3 en 4 september 2013 34 meter van het spoor af verplaatst om ruimte te maken voor een weg die tussen het spoor en de werf van de NMBS moet komen. Dit omdat dit gebouw zeer bijzondere kenmerken heeft, zelfs een gedeelte van de voegen zijn beschermd. Er zijn plannen om dit gebouw over te dragen aan de stad, die het gebouw als een publieke ruimte wil benutten.

Wegennet

Langs het westen van Mechelen passeert de A1/E19 Brussel-Antwerpen. In een halve boog rond het noorden van de stad loopt de R6, de grote ring van Mechelen. Rond het stadscentrum loopt de R12. Vanuit Mechelen lopen onder andere in noordelijke en zuidelijke richting de N1 naar respectievelijk Antwerpen en Brussel, in noordwestelijke richting de N16 tot in Sint-Niklaas en in zuidoostelijke richting de N26 naar Leuven.

Waterwegen

Mechelen is ook per boot te bereiken via de Dijle: er is een kleine jachthaven in het centrum van de stad. Daarnaast was het tot het najaar van 2013 mogelijk om met een plezierboot naar Planckendael te reizen vanuit het centrum van de stad. Langs het water ligt het Dijlepad, een houten wandelpad vanaf brouwerij Lamot tot de Kruidtuin over het water in de binnenstad langs de soms eeuwenoude huizen met balkons aan het water.

Binnenstad

Zie Mechelen-Centrum voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De binnenstad van Mechelen bevindt zich binnen de oude vesten, waar nu de ringweg R12 loopt.

In 1995 was Mechelen de allereerste Belgische stad die een zone 30 installeerde in heel het stadscentrum. Sinds november 2019 is heel de binnenstad van Mechelen bovendien een fietszone, waar gemotoriseerd verkeer fietsers niet mogen inhalen.[20]

De binnenstad heeft ook een autoluw deel, dat begon met de Grote Markt en omgeving. Sinds 7 december 2011 is de zone uitgebreid met vier woonstraten en hun zijstraten (de Lange Schipstraat, Korte Schipstraat en Lekkernijstraatje; Zoutwerf, Hoogstraatje, ‘t Plein en Maalderijstraatje; Sint-Janstraat en Sint-Janskerkhof; Begijnenstraat en Drabstraat). Sinds 1 juli 2020 is de autoluwe zone verder uitgebreid met de IJzerenleen, haar zijstraten en een stuk van de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Later, na de heraanleg van de Onze-Lieve-Vrouwestraat in 2021, wordt de volledige straat autoluw. Handhaving gebeurt door middel van ANPR-camera's.

De binnenstad heeft (doorgaans ondergrondse) centrumparkings op de Grote Markt, aan de kathedraal, op de Veemarkt, aan de Inno (Leermarkt/Bruul), aan Lamot, Hoogstraat, parking Bruul op de Speecqvest, Zwartzustersvest en aan Tinel. Er is een randparking op het Rode Kruisplein (waarnaast anno 2020 een nieuw parkeergebouw wordt gebouwd dat dit zal vervangen), aan Zandpoortvest en aan het Douaneplein en De Nekker.

De stad biedt een gratis Shopping Shuttle aan die elke zaterdag (wanneer de wekelijkse markt plaatsvindt) en op sommige zondagen de binnenstad verbindt met gratis randparkings. De route is enerzijds tussen De Nekker en de Grote Markt (sinds 2014) en anderzijds sinds 15 juni 2020 tussen Mechelen-Zuid en de Korenmarkt.


Economie

Verleden

Heden

De zaterdagmarkt staat in de binnenstad (Grote Markt, Steenweg, Schoenmarkt, IJzerenleen, Hallestraat, Befferstraat, Veemarkt, Désiré Bouchérystraat en Botermarkt). De Kleinhandelsmarkt staat aan de Guido Gezellelaan, langs de Centjesmuur. De kleinhandelsmarkt vindt plaats elke maandag, woensdag en vrijdag op de Veemarkt. De curiosamarkt vindt plaats elke zondag vanaf de zondag na de Hanswijkprocessie tot de laatste zondag van september.[21]


Onderwijs

Malines, le Diable et le Paradis, par Léon van Dievoet, 27-XII-1934.jpg
Mechelen, de drie beroemde huizen Sint-Jozef, Den Duivel en 't Paradijs (tekening van Léon van Dievoet, 1934. Verzameling Museum Hof van Busleyden).
Huizen Den Duivel en t'Paradijs.jpg
Dezelfde huizen anno 2009 aan de Haverwerf
De Nederlanders Graeme Rutjes, Erwin Koeman, trainer Aad de Mos, Piet den Boer en Wim Hofkens, die met KV Mechelen de Europacup II wonnen in 1987-'88
Helen Langehanenberg op de Kerstjumping

Mechelen is een redelijk belangrijke stad in verband met onderwijs. Leerlingen uit Groot-Mechelen lopen dikwijls hun basisschool in de stad. Leerlingen die in de wijde omtrek rond de stad wonen volgen hier Secundair Onderwijs. De drie verschillende netten zijn hier vertegenwoordigd. Hieronder een lijst van de scholen en hun aanbod. Omdat dit aanbod dikwijls zeer divers is worden de voornaamste vakgebieden opgesomd.

Daarnaast heeft de stad ook een hogeschool, Thomas More Mechelen, waar ongeveer 5000 studenten van over heel Vlaanderen zijn ingeschreven. Het aantal Nederlandse studenten dat komt studeren in Mechelen stijgt elk jaar. De Artesis Hogeschool Antwerpen heeft voorlopig nog een campus in Mechelen. Deze zal op termijn verhuizen naar Antwerpen Noord. Hun vakgebieden zijn ook opgesomd.

Secundair onderwijs

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

De middelbare scholen in Mechelen die behoren tot het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap werken samen onder de naam Busleyden Atheneum.

Busleyden Atheneum bestaat uit 7 campussen:

 • Campus Botaniek (3 vestigingen)
 • Campus Caputsteen
 • Campus De Beemden
 • Campus Nekkerspoel
 • Campus Pitzemburg
 • Campus Stassart
 • Campus Zandpoort

Provinciaal onderwijs

Hoger onderwijs

 • Thomas More Mechelen (TMM)
  • Lerarenopleiding (campus Kruidtuin)
  • Journalistiekopleiding (campus De Ham)
  • Toerismeopleiding (campus De Vest)
  • Informaticaopleidingen (campus De Vest)
  • Managementopleiding (campussen De Vest en De Ham)
  • Opleiding interieurvormgeving (campus Lucas Faydherbe)
  • Verpleegkunde (campus De Vest)

Zorg

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten, met een nieuwe campus (2018) langs de R6.

Daarnaast heeft het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds zijn hoofdkantoor in Mechelen.

En ook het Rode Kruis Vlaanderen heeft zijn hoofdkantoor in Mechelen.

Fragment uit de Mechelse krant, de krijgstrompet, uit het jaar 1890. Bewaard in de Universiteitsbibliotheek Gent.[22]

Krant

Vroeger werd in Mechelen De Krijgstrompet gepubliceerd. Deze krant was de officiële blad van het reddingsleger. Het werd gedrukt door de uitgeverij Rankin.


Overheid

Het hoofdkantoor van een paar instellingen van de Vlaamse overheid bevindt zich hier, namelijk dat van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Mechelen is ook aangeduid als collegehoofdbureau voor het Nederlands kiescollege en staat dus in voor coördinatie bij Europese verkiezingen en tot 2012 ook Senaatsverkiezingen. De stad fungeerde in de jaren 1970 (bij de voorlopige gewestvorming) ook even als zetel voor de tijdelijke Vlaamse Gewestraad, een nevenvoorloper van het Vlaams Parlement.


Sport

 • Mechelen herbergt twee van de oudste voetbalploegen van België: Racing Mechelen (stamnummer 24) en KV Mechelen (stamnummer 25), beide opgericht in 1904. KV Mechelen speelt anno 2020 in de hoogste afdeling (1A) en werd viermaal landskampioen en tweemaal bekerwinnaar. Tevens zijn ze de laatste Belgische voetbalclub die een Europees kampioenschap gewonnen heeft, met name de Europese Beker voor Bekerwinnaars in 1988. Racing Mechelen speelt anno 2020 in derde amateur B en werd eenmaal vice-kampioen alsook verliezend bekerfinalist. De andere voetbalclubs in Mechelen spelen in de provinciale reeksen: Sporting Mechelen, SK Rapid Leest, Leest United, KFC Muizen, SK Heffen, Zennester Hombeek en FC Walem.
 • Windsurfclub Alleman is gevestigd aan de 36 hectare grote Eglegemvijver, evenals zeil- en surfclub WVD Mechelen
 • De Nekker is een sport- en recreatiedomein, en de aanliggende Nekkerhal is een grote expositie- en evenementenhal
 • schaatsbaan achter het Utopolis-complex aan de Nekker, naast de Dijle.
 • Waterpoloclub RSC Mechelen
 • Voormalige basketbalclub Racing Mechelen (meervoudig landskampioen)
 • Volleybalclub Mavoc Mechelen

Bekende Mechelaars

Zie: Lijst van Mechelaars

Stedenbanden (van vroeger en nu)


Externe links

Op andere Wikimedia-projecten

Panorama Grote Markt van Mechelen.
Zie de categorie Mechelen van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

Bron


Staat van informatie: 19.11.2021 10:22:06 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.