WikiFox

Gemeenteraadsverkiezing


(Doorverwezen vanaf Nederlandse_gemeenteraadsverkiezingen)

Een gemeenteraadsverkiezing is een verkiezing waarbij de gemeenteraad van een gemeente wordt gekozen. Omdat voor alle gemeenten op dezelfde dag verkiezingen worden gehouden (behalve in bijzondere gevallen, zoals bij een gemeentelijke herindeling), spreekt men veelal van gemeenteraadsverkiezingen (in het meervoud).

Inhoud


België

Zie Belgische gemeenteraadsverkiezingen voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bij deze verkiezingen worden de Belgische gemeenteraden verkozen. Ze vinden zesjaarlijks in oktober plaats en vallen samen met de provincieraadsverkiezingen. In de stad Antwerpen worden bovendien ook districtraadsverkiezingen gehouden. Elke gemeenteraad of districtsraad wordt verkozen volgens het zetelverdelingssysteem Imperiali.

Na de gemeenteraadsverkiezingen vinden er coalitiebesprekingen plaats tussen de verschillende lokale politieke partijen om tot een meerderheid te komen. Hiervoor hebben ze tijd tot 1 januari van het daarop volgende jaar. Wanneer de partijen onderling tot een akkoord zijn gekomen, publiceren ze een bestuursakkoord en verdelen ze de mandaten van het schepencollege, de OCMW-raad (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden deze rechtstreeks verkozen), de eventuele mandaten in de RESOC en ten slotte de politieraad. In het geval één partij alleen de absolute meerderheid behaalde, mag ze vanzelfsprekend alleen besturen.


Nederland

De Nederlandse gemeenteraadsleden worden om de vier jaar gekozen. Artikel 129 van de Grondwet schrijft voor dat de leden rechtstreeks worden gekozen. Rechtstreeks betekent zonder tussenschakels en tussenpersonen. Dit betekent dat die leden een zetel behalen die de meeste stemmen krijgen. In het huidige systeem (evenredige vertegenwoordiging) worden stemmen overgedragen.

Stemrecht hebben alle Nederlanders en andere EU-onderdanen die ook daadwerkelijk in Nederland wonen, mits zij 18 jaar of ouder zijn. Ook niet-EU-onderdanen die langer dan vijf jaar (legaal) in Nederland verblijven, mogen stemmen. Voor de Tweede Kamerverkiezingen daarentegen kent de Grondwet uitsluitend kiesrecht toe aan Nederlanders, ongeacht of zij wel of niet woonachtig in Nederland zijn.

Gemeenteraadsverkiezingen 2006

Zie Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen 2006 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In 2006 werden de reguliere gemeenteraadsverkiezingen gehouden op 7 maart. Er werd gestemd in 419 gemeenten.

In een aantal gemeenten vonden de verkiezingen in verband met gemeentelijke herindelingen eerder (2004 en 2005) of later (2006 en 2007) plaats.

Blinden en slechtzienden konden in dit jaar hun stem zelfstandig uitbrengen. In veertien plaatsen stonden speciaal voor hen ontworpen, pratende stemcomputers.

In sommige gemeenten werd de stempas geïntroduceerd. Met deze pas kon op een stembureau naar keuze in de gemeente gestemd worden en hoefde men niet meer naar één specifieke locatie om te stemmen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2010

Zie Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen 2010 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In 2010 werden de reguliere gemeenteraadsverkiezingen gehouden op 3 maart. Er werd gestemd in 394 gemeenten.

In een aantal gemeenten vonden de verkiezingen in verband met gemeentelijke herindelingen eerder (november 2008 en november 2009) of later (november 2010) plaats.

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Zie Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen 2014 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In 2014 werden de reguliere gemeenteraadsverkiezingen gehouden op 19 maart. Er werd gestemd in 380 gemeenten.

In een aantal gemeenten vonden de verkiezingen in verband met gemeentelijke herindelingen eerder (november 2012 en november 2013) of later (november 2014) plaats.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Zie Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen 2018 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In 2018 zijn de reguliere gemeenteraadsverkiezingen gehouden op 21 maart. Er is gestemd in 335 van de 380 gemeenten.[1]

In een aantal gemeenten vonden respectievelijk de verkiezingen in verband met gemeentelijke herindelingen eerder (november 2015 t/m november 2017) of later (november 2018) plaats.


Zie ook


Externe links

  • stemwijzer.nl Stemwijzer voor de Nederlandse gemeentelijke verkiezingen 2010.
  • volgdeverkiezingen.nl Volg de Verkiezingen: per gemeente inzicht in verkiezingsissues via weblogs, Twitter en nieuwssites.
  • kiesraad.nl Site waarop de procedures worden beschreven.
  • zetelverdeler gemeenteraad Android programma dat de zetelverdeling berekent voor de gemeenteraadsverkiezingen in België.
Bron


Staat van informatie: 21.11.2021 06:54:01 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.