WikiFox

Nestor (positie)Een nestor is de oudste persoon binnen een groep. Dit is afgeleid uit de naam Nestor, koning van Pylos, die nog op hoge leeftijd als vorst ten strijde trok tegen de Trojanen.


Bestuur en politiek

Een nestor in bestuur en politiek is in het algemeen de functionaris met de meeste dienstjaren (senioriteit of anciënniteit) in het betreffende politiek orgaan. Bij een gelijk aantal dienst- of zittingsjaren telt het eerste jaar van verkiezing c.q. benoeming en anders het oudste in leeftijd. Als men tussentijds een of meer jaren of termijnen uit het orgaan weggeweest is, dan telt die periode niet mee bij het bepalen van het werkelijke ambts- of dienstverband.
In een gemeenteraad in Nederland is het raadslid met de meeste dienstjaren de nestor van de raad en wordt in het algemeen als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad aangewezen. (N.B. de burgemeester fungeert nog steeds als voorzitter van de Gemeenteraad).

De nestor van de huidige Tweede Kamer is Kees van der Staaij, die sinds 19 mei 1998 deel uitmaakt van de SGP-fractie. Bij de huidige Eerste Kamer is dat Tiny Kox, senator namens de SP sinds 10 juni 2003.


Zie ook

Bron


Staat van informatie: 20.11.2021 07:39:48 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.