WikiFox

OxidatorEen oxidator of elektronenacceptor is een chemische stof die in een chemische reactie elektronen kan opnemen. De stof die de elektronen afstaat heet reductor. De naam oxidator is ontleend aan die van zuurstof, zie ook: oxide.

Symbool voor oxiderend in GHS-etikettering
Symbool voor oxiderend in de verouderde WMS-etikettering

Een reactie waarbij het fenomeen oxidatie optreedt heet een redoxreactie. Een voorbeeld van een veelvoorkomende redoxreactie is een verbrandingsreactie (reactie met zuurstofgas).

Voorbeeld van een oxidator wordt weergegeven in onderstaande halfreactie van een ijzer(III)-ion:

\({\displaystyle {\ce {Fe^3+ + e- -> Fe^2+}}}\)

In bovenstaande reductie is Fe3+ de oxidator, omdat het een elektron opneemt.

Er is een groot verschil in de sterkte van oxidatoren. Zo zal chloorgas (Cl2) makkelijk elektronen opnemen en is daarmee een sterke oxidator. Het natrium-ion (Na+) daarentegen is heel stabiel, het kost veel energie om het natriumion in het metaal natrium om te zetten, Na+ is daarmee een zwakke oxidator. Een zeer sterke oxidator is fluorgas (F2) en een zeer zwakke oxidator is het lithium-ion (Li+). De sterkte van een oxidator is op te maken uit de tabel van standaardelektrodepotentialen.

Bron


Staat van informatie: 20.11.2021 08:20:19 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.