WikiFox

PropositieEen propositie of bewering is in de logica een declaratieve zin die of waar of onwaar kan zijn. Een bewering onderscheidt zich van een zin doordat een zin slechts een formulering van een bewering is, terwijl er vele andere formuleringen kunnen zijn die dezelfde bewering uitdrukken. De term "bewering" kan verwijzen naar een zin of het idee dat door een zin wordt uitgedrukt.

In de taalfilosofie bepleitte Peter Strawson om de voorkeur te geven aan het gebruik van de term "bewering" boven de term propositie. Volgens hem kan dezelfde bewering gedaan worden met verschillende proposities. 'Ieder mens is een man', 'Iedereen is een man'.


Voorbeelden

"Een kabeljauw is een vis" is een ware propositie.
"Een kabeljauw is een zoogdier" is een onware propositie.
"Een kabeljauw is vers" is een contingente propositie.
"Is dit een kabeljauw?" is een vraag en geen propositie.

Voorbeelden van zinnen die beweringen zijn:

  • "Socrates is een man."
  • "Een driehoek heeft drie zijden."
  • "Parijs is de hoofdstad van Spanje."

De eerste twee beweringen zijn waar, de derde is onwaar.

Voorbeelden van zinnen die geen beweringen zijn:

  • "Wie bent u?"
  • "Vlucht!"
  • "Groenheid wandelt rond."
  • "Ik had een grunks over de eiplant daar."

De eerste twee voorbeelden zijn geen declaratieve zinnen en daarom ook geen beweringen. Het derde en vierde voorbeeld zijn declaratieve zinnen, maar omdat zij betekenis ontberen, zijn zij noch waar noch onwaar. Om die redenen zijn dit geen beweringen.


Andere betekenis

In marketing is een propositie een voorstel of aanbod.


Zie ook

Bron


Staat van informatie: 20.11.2021 02:24:43 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.