WikiFox

Punt (wiskunde)In de meetkunde, de topologie en andere, gerelateerde, takken van de wiskunde duidt een punt een specifieke positie binnen een ruimte aan. Een punt heeft geen afmetingen, dus geen lengte, oppervlakte of volume. Een punt is bijgevolg een nuldimensionaal object, een wiskundig object zonder dimensie. Het begrip punt is een van de eenvoudigste meetkundige concepten (een "meetkundig basisbegrip") en wordt, behalve in de meetkunde, ook veel gebruikt in bijvoorbeeld de natuurkunde en in vectorafbeeldingen.


Punten in de euclidische meetkunde

Punten in de tweedimensionale euclidische ruimte.

Binnen het raamwerk van de euclidische meetkunde is een punt een elementair object, een basisbegrip. Euclides, een wiskundige uit de klassieke oudheid, definieerde een punt, nogal vaag, als: "dat wat geen delen heeft". Deze definitie sluit aan op het moderne, intuïtieve begrip van een punt als een object zonder dimensie.

In de tweedimensionale euclidische ruimte wordt een punt weergegeven door een geordend paar getallen, \({\displaystyle (x,y),}\) waarin \({\displaystyle x}\) en \({\displaystyle y}\) de coördinaten voorstellen ten opzichte van de \({\displaystyle x}\)- en de \({\displaystyle y}\)-as. In drie dimensies wordt een punt aangegeven door een geordend drietal \({\displaystyle (x,y,z).}\) Bij meer dan drie dimensies wordt een punt aangegeven door geordende tupels van \({\displaystyle n}\) coördinaten, \({\displaystyle (a_{1},a_{2},\ldots ,a_{n}),}\) waar \({\displaystyle n}\) staat voor de dimensie van de ruimte waar het punt zich in bevindt.

Veel constructies in de euclidische meetkunde bestaan uit een oneindig aantal punten die aan zekere axioma's voldoen. Een gegeven meetkundige figuur wordt weergegeven door een wiskundig nader gedefinieerde verzameling punten. Een lijn \({\displaystyle L}\) bijvoorbeeld is een oneindige verzameling punten van de vorm

\({\displaystyle L=\{(a_{1},a_{2},\ldots a_{n})\mid a_{1}c_{1}+a_{2}c_{2}+\ldots +a_{n}c_{n}=d\}}\),

waarin de coëfficiënten \({\displaystyle (c_{1},c_{2},\ldots ,c_{n})}\) en het getal \({\displaystyle d}\) constanten zijn en \({\displaystyle n}\) de dimensie van de ruimte voorstelt.

Voor gelijksoortige constructies als lijnstukken, vlakken, schijven bestaan vergelijkbare definities.

De grafentheorie gebruikt het concept 'punt' als element van een van de twee verzamelingen die een graaf beschrijven. Als een graaf op papier wordt weergegeven, worden de punten meestal weergegeven als een bepaalde locatie op het papier, vandaar de associatie met locatie in de grafentheorie.

In de topologie noemt men elk element van de drager van de topologische ruimte een punt.

In de differentiaalmeetkunde en de differentiaaltopologie zijn punten de elementen van een variëteit.


Zie ook

Bron


Staat van informatie: 20.11.2021 11:40:45 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.