WikiFox

Raad van ministers van het Koninkrijk der Nederlanden


(Doorverwezen vanaf Raad_van_ministers_van_het_Koninkrijk)

De Raad van ministers van het Koninkrijk of Rijksministerraad is een orgaan van het Koninkrijk der Nederlanden dat wetgeving of beslissingen voorbereidt, die het gehele Koninkrijk aangaan, en de gemeenschappelijke belangen van het Koninkrijk behartigen. De ministerraad wordt in de grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden geregeld. Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden bevat aanvullende bepalingen voor Koninkrijksaangelegenheden die Curaçao, Aruba en Sint Maarten raken. In deze situaties hebben de gevolmachtigd ministers voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten volwaardig stemrecht, evenals de leden van de Nederlandse ministerraad. Artikel 10 lid 2 van het Statuut biedt de mogelijkheid dat Aruba, Curaçao of Sint Maarten een landsminister afvaardigt om naast de gevolmachtigd minister aan de Rijksministerraad met raadgevende stem deel te nemen.

Bijeenkomst in 1971 van de Rijksministerraad onder leiding van premier premier Biesheuvel (midden). Achter hem staan de gevolmachtigd ministers van Suriname en de Nederlandse Antillen, Desi Polanen en Boy Rozendal.

De Rijksministerraad bestaat uit:

Van 1955 tot 1975 was er een gevolmachtigd minister van Suriname en van 1955 tot 2010 een gevolmachtigd minister van de Nederlandse Antillen.

Ontwerpen van rijkswet en algemene maatregelen van rijksbestuur worden, alvorens zij voor advies naar de Raad van State van het Koninkrijk gaan, in de Rijksministerraad behandeld.


Zie ook

Bron


Staat van informatie: 20.11.2021 05:51:58 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.