WikiFox

RegeringsleiderEen regeringsleider is de persoon die aan het hoofd staat van een regering. Doorgaans stelt hij of zij zelf de regering samen, heeft de leiding bij het opstellen van het regeerprogramma en zit de vergaderingen van de ministerraad voor.

Afhankelijk van de staatsvorm heeft deze persoon een andere titel. Zo is in een presidentiële republiek of in een semipresidentieel systeem het staatshoofd, de president, tevens de regeringsleider, terwijl in een parlementaire republiek de minister-president de regeringsleider is. Van laatstgenoemde is Duitsland een voorbeeld: de Duitse president heeft als staatshoofd een voornamelijk ceremoniële functie, de bondskanselier is de regeringsleider. Bij monarchieën bestaat eenzelfde onderscheid: in absolute monarchieën is de monarch vaak tevens de (de facto) regeringsleider, terwijl in constitutionele monarchieën de minister-president de rol van regeringsleider op zich neemt. De bevoegdheden en de rol van de regeringsleider verschilt lichtelijk van land tot land.

Andere benamingen voor deze functie kunnen zijn: premier, Eerste minister, president van de regering of voorzitter van de ministerraad.

Inhoud


Per land

België

Zie Premier van België voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In België wordt de federale regeringsleider eerste minister of premier genoemd. De regeringsleiders van de gemeenschaps- en gewestregeringen worden aangeduid met de term minister-president.

Duitsland

In Duitsland is de bondskanselier de regeringsleider.

Frankrijk

In Frankrijk is de premier de regeringsleider. Zie de lijst van premiers van Frankrijk voor namen.

Ierland

In Ierland wordt het hoofd van de regering Taoiseach genoemd.

Nederland

Zie Nederlandse regering voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In Nederland is de Koning de jure de regeringsleider. De facto wordt deze functie uitgeoefend door de minister-president, vaak (officieus) aangeduid als "premier".[1][2] Zie hier voor namen.

De regering in Nederland is gevestigd in Den Haag. De Ministerraad vergadert in de Trêveszaal nabij het Binnenhof.

Spanje

In Spanje wordt de regeringsleider presidente del gobierno (president van de regering) genoemd, kortweg presidente, hoewel het niet om het staatshoofd gaat (dat is de koning). De functie is niet zozeer een primus inter pares in de ministerraad, alswel de duidelijke leider van de regering. Zie de lijst van premiers van Spanje voor namen.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk noemt men de regeringsleider Prime Minister. Zie de lijst van premiers van het Verenigd Koninkrijk voor namen.

Overige landen


Zie ook

Bron


Staat van informatie: 20.11.2021 04:25:43 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.