WikiFox

SchuldslavernijSchuldslavernij is een vorm van slavernij die ontstaat wanneer een schuldenaar zijn vrijheid verpand heeft en zijn schuld niet kan afbetalen. Vaak is het daarbij zo dat de schuldenaar slechts in slavernij verkeert tot hij zijn schuld heeft afgelost door dwangarbeid te verrichten (of de schuld op een andere manier wordt afgelost), hoewel de termijn van onvrijheid ook wel eindeloos kan zijn.

Deze vorm van slavernij was al bekend bij de eerste beschavingen in het oude Nabije Oosten en was daar de meest gangbare vorm. De vorm waarin mensen als (verhandelbare) eigendommen worden beschouwd, werd in de meeste samenlevingen in de oudheid beperkt tot krijgsgevangenen en de slachtoffers van piraterij. De oude beschavingen onderkenden de ontwrichtende effecten van schuldslavernij en troffen daar maatregelen tegen, zoals periodieke kwijtschelding, overgeleverd in de Bijbelse traditie van het sabbatsjaar.

Ook het oude Griekenland en het oude Rome kenden het probleem van schuldenaarsopstanden, maar daar werd een andere oplossing gevonden: de schuldslavernij werd in beide afgeschaft en vervangen door kolonisatie en militaire expansie. In het geval van het Griekenland van de vijfde en vierde eeuw kwam hierdoor een stroom krijgsgevangen slaven op gang, terwijl met name in Athene een middenklasse ontstond die tijd en geld had om deel te nemen aan het staatsbestuur.[1]


Zie ook

Zoek schuldslavernij op in het WikiWoordenboek.
Bron


Staat van informatie: 21.11.2021 06:10:13 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.