WikiFox

Slag aan de BoliaDe Slag aan de Bolia vond plaats in 469 in de Karpaten tussen een gelegenheidsverbond van voornamelijk Gepiden, aangevuld met Herulen en Skiren, die het opnamen tegen het Ostrogotische leger onder aanvoering van Thiudimir en Vidimir. De slag eindigde in een overwinning van de Ostrogoten. De latere koning van de Ostrogoten Theodorik, zoon van Thiudimir nam deel aan deze slag.

Slag aan de Bolia
Datum 469
Locatie rivier de Bolia in de Karpaten
Resultaat overwinning voor de Ostrogoten
Strijdende partijen
Gepiden
Herulen
Skiren
Ostrogoten
Leiders en commandanten
Hunimund,
Edeko
Hunulf
Thiudimir
Vidimir
Theodorik
Troepensterkte
10.000 7.000
Veldslagen van Theodorik de Grote

Bolia · Isonzo · Ulca · Verona · Adda


Achtergrond

Na de instorting van het Hunnenrijk in 454 hadden de Ostrogoten zich gevestigd in Pannonië. Daar vonden voortdurend schermutselingen plaats met andere Germaanse volken als de Skiren, Herulen en Gepiden. Tegelijkertijd arriveerden er nieuwe barbaarse groepen (Avaren, Slaven en Bulgaren) op de Balkan, die het gebied ten oosten van de Donau begonnen te infiltreren.

In 469 raakten de legers van Gepiden, Herulen en Skiren en die van de Ostrogoten met elkaar slaags aan de Bolia, een zijtak van de rivier de Theiss in de Karpaten. Hier leed de zogenaamde Gepiden-Liga een gevoelige nederlaag tegen de Ostrogoten en eindigde daarmee de vijandelijkheden tussen beide volken. Niettemin verliet na de slag het merendeel van de Ostrogotische volk de voormalige Romeinse provincie. Als reden hiervoor wordt wel aangevoerd dat het door de oorlog uitgemergelde land niet langer in staat was om de Ostrogoten te onderhouden.

Onder leiding van Thiudimir bezette een deel van de Ostrogoten in 471 Naissus (Niš) en maakte zich meester van Neder-Moesië. Een andere groep Ostrogoten onder leiding van Vidimir vertrok in 473 naar Italië. Ook de Skiren met de Herulen trokken weg naar Italië en daarmee bleven de Gepiden als enige beduidende macht achter in de Karpaten.


Literatuur

  • F. Lot, De Germaansche invasies. De versmelting van de Barbaarsche en Romeinsche wereld, Den Haag, 1939.
Bron


Staat van informatie: 20.11.2021 09:30:12 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.