WikiFox

Slag bij AalsumDe Slag bij Aalsum of Slag bij Molenzijl (ook aangeduid met de Friese namen: Mounesyl of Molesyl) was een veldslag in de Donia-oorlog en vond plaats op vrijdag 11 oktober 1463. Het gevecht heeft zich afgespeeld bij Aalsum en Molenzijl aan de Leppedijk (Leppedyk) bij de rivier de Boorne. Anno 2019 staat op die plek een oud huis van een boerderij, maar in vroegere tijden was het een waterkering en ten zuiden ervan was een klooster dat klooster Aalsum werd genoemd.

In oude kronieken is sprake van een slag bij het klooster waarin Jancko Douwema zich schuilhield voor zijn tegenstanders de Donias, en die door hem verslagen werden.


De slag

Jancko Douwema die zich op 11 juli 1463 met zijn mannen in het klooster bij Aalsum voor hun tegenstanders hadden verscholen, werden deze dag aangevallen door een legermacht van de Donia's. Deze laatsten hadden zich met een groot aantal bevriende hoofdelingen vanuit Irnsum over de Leppedijk naar het klooster toe begeven.

Tegen de verhoudingen in deed Jancko Douwema plotseling een drieste uitval waarbij hij zijn vijand op het verkeerde been zette en op de vlucht dreef. Volgens de Friese geschiedenisschrijver Thabor viel het aantal slachtoffers mee, maar 7 knechten en een hoofdeling schoten het leven erbij in.

Bron


Staat van informatie: 21.11.2021 01:28:54 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.