WikiFox

SmelttrajectEen smelttraject is het temperatuurgebied (in tegenstelling tot smeltpunt) waarbinnen vaste stof overgaat in vloeistof (smelt). Een smelttraject treedt op bij het opwarmen van vaste stof die uit een mengsel van meerdere stoffen bestaat, met voor iedere component een verschillend smeltpunt. Bij warmtetoevoeging ligt het smelttraject van het betreffende mengsel tussen het smeltpunt van respectievelijk de eerste en de laatste gesmolten stof. Smelttrajecten treden onder andere op bij verwarming van vaste mengsels van metalen (legeringen) en bij verhitting van vaste mengsels van verschillende vetten.

Stel dat binnen een vast mengsel van twee stoffen stof 1 een smeltpunt van 80°C heeft en stof 2 een smeltpunt van 113°C. Het smelttraject van dit mengsel loopt dan van 80°C tot 113°C.

Het omgekeerde van smelten is stollen.

Een ander voorbeeld van een vaste stof met een smelttraject is het amorfe glas: dankzij zijn smelttraject kan glas worden 'geblazen' voordat het glas helemaal vloeibaar wordt.

Ook veel zuivere vaste organische stoffen kennen een smelttraject: een gegeven organische zuivere stof kristalliseert namelijk vaak uit in meerdere (een "mengsel" van chemisch identieke) fasen (polymorfen) met ieder een eigen smeltpunt.


Zie ook

Bron


Staat van informatie: 20.11.2021 02:54:46 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.