WikiFox

TekstsoortTekstsoorten noemt men types teksten die gemeenschappelijke kenmerken vertonen wat vorm, inhoud en bedoeling betreft.

Zo onderscheidt men de teksten

  • informatieve of referentiële teksten, die een stand van zaken in de werkelijkheid weergeven (verslag, krantenbericht, wetenschappelijk of encyclopedisch artikel enz.)
  • beschouwende teksten, die de toehoorder of lezer van iets willen overtuigen (reclameboodschap, pamflet, verzoekschrift enz.)
  • betogende teksten, die een bepaald standpunt of een visie innemen en met argumenten onderbouwen (hoofdartikel, opiniestuk, recensie enz.)
  • expressieve of emotieve teksten, die uitdrukken wat er in de spreker of schrijver omgaat (dagboek, liefdesbrief enz.)
  • amuserende teksten, die de lezer of toehoorder willen verstrooien (cabaret, cursiefjes, Sinterklaasrijmpjes enz)

In feite moet deze indeling wat concrete teksten betreft worden genuanceerd. Een recensie bv. kan een referentieel gedeelte bevatten (de korte inhoud van het boek), een betogend gedeelte (de verantwoording van het oordeel) en zelfs een persuasief gedeelte (de aansporing om dit boek absoluut te lezen of te kopen).

De eigenschappen van tekstsoorten worden bestudeerd in de tak van de taalkunde die tekstlinguïstiek heet.


Zie ook

Bron


Staat van informatie: 20.11.2021 04:17:43 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.