WikiFox

TelwoordEen telwoord (numerale, mv. numeralia) is een woord waarmee een aantal of een rangnummer wordt aangeduid. Men onderscheidt hoofdtelwoorden, rangtelwoorden en telbijwoorden.

  • Een hoofdtelwoord geeft een aantal of een nummer weer.
    Voorbeelden: een, twee, drie, vier;
  • Een rangtelwoord geeft de rangvolgorde in een rij weer.
    Voorbeelden: eerste, tweede, derde, vierde.
  • Een telbijwoord is telwoord dat zich gedraagt als een bijwoord.
    Voorbeelden: eenmaal, tweemaal, honderdmaal, tweewerf, driewerf.

Bepaald en onbepaald

Telwoorden worden bepaald genoemd als men daaraan kan zien hoeveel het precieze aantal is.

Voorbeelden: drieëntwintig, achtentachtigste, duizend, miljoenste

Telwoorden worden onbepaald genoemd als men daaraan niet kan zien wat het precieze aantal is.

Voorbeelden: veel, weinig, zoveelste, tigste, enkele

Zowel bepaalde als onbepaalde telwoorden kunnen voorkomen als rangtelwoord. In "het zoveelste brandje" is zoveelste het rangtelwoord van zoveel.


Zie ook

Bron


Staat van informatie: 20.11.2021 05:01:56 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.