WikiFox

VasoconstrictieVasoconstrictie is het vernauwen van de slagaders door de daar aanwezige gladde spieren. Dit gebeurt onder andere door angiotensine II en endotheline. De functie van vasoconstrictie is onder andere het verhogen van de bloeddruk, voor het compenseren voor een bloedtekort of het beïnvloeden van de nierfiltratie en om warmteverlies tegen te gaan doordat de vernauwde bloedvaten minder warmte kunnen afgeven aan de omgeving. Ook de bloeddoorstroming naar de organen neemt aanzienlijk af.

Indien de omgevingstemperatuur hoger is dan de temperatuur van het bloed, zal het bloed (ongewenste) warmte opnemen en daarom vindt er ook dan vasoconstrictie plaats. Vasoconstrictie kan ook klinische symptomen veroorzaken zoals ischemie.

Wanneer vasoconstrictie een chronische aandoening is kan dit leiden tot hypertensie (Hoge bloeddruk).

In tegenstelling tot vasoconstrictie staat: vasodilatie, hier vernauwt de gladde spierlaag niet, maar relaxeert ze net.


Zie ook

Bron


Staat van informatie: 20.11.2021 01:14:16 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.