WikiFox

VerdampingswarmteDe verdampingswarmte (ook soortelijke verdampingswarmte) is de hoeveelheid warmte die nodig is om een massa-eenheid stof van een gecondenseerde toestand (vast, vloeibaar) in een gas om te zetten. Meestal wordt hier de verdampingsenthalpie mee bedoeld, dat wil zeggen dat men uitgaat van standaardomstandigheden. Ze wordt uitgedrukt in kJ/mol of kJ/kg; niet tot SI behorende eenheden zijn kcal/mol of kcal/kg, Btu/lb enz. Het symbool voor verdampingsenthalpie is \({\displaystyle \Delta H_{v}}\).

Verdampingswarmte van benzeen, aceton, methanol en water in functie van de temperatuur. Bij de kritische temperatuur is de verdampingswaarde nul.

De condensatiewarmte of condensatie-enthalpie van een stof is numeriek exact gelijk aan de verdampingswarmte, maar heeft een tegengesteld teken. Verdampingsenthalpie is positief (de stof neemt warmte op), en condensatiewarmte is negatief (de stof geeft warmte af).

De verdampingswarmte van water bedraagt 2256 kJ/kg bij standaardomstandigheden. Vergeleken met het verwarmen van water kost het verdampen veel energie, meer dan 500 maal zoveel als om het één kelvin te verwarmen (soortelijke warmte is 4,19 kJ/kg·K), dus meer dan vijfmaal zoveel als om het van smelt- tot kooktemperatuur te verwarmen.

Andere verdampingswarmten in kJ/kg zijn bij standaardomstandigheden:

Stof Waarde
aceton 515
ethylalcohol 841
aniline 435
benzeen 393
chloroform 250
kwik 301
methanol 1110
zwavelzuur 511
ammoniak 1815
water 2256

Zie ook

Bron


Staat van informatie: 19.11.2021 10:37:15 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.