WikiFox

WalachijeWalachije (Roemeens: Țara Românească) is een historische regio in Roemenië. Het gebied wordt begrensd door de zuidelijke Karpaten in het noorden en de Donau in het zuiden en oosten, en is onder te verdelen in Oltenië of Klein-Walachije ten westen van de Olt en Muntenië of Groot-Walachije ten oosten van deze rivier.

Reproductie van de Walachse vlag in een periode omstreeks 1593 tot 1611: de vogel houdt het midden tussen een raaf en een adelaar en staat op een jeneverbes
Kaart van Roemenië met geelgekleurd Walachije

De naam komt van de Keltische stam de Volcae. De hoofdstad was eerst Curtea de Argeș, toen Târgoviște en uiteindelijk Boekarest. Een inwoner van Walachije is een Walach. De bekendste is waarschijnlijk prins Vlad Dracula. In het Hongaars werden alle etnische Roemenen van Transsylvanie in het verleden Walachen genoemd (Hongaars: Oláh). Dit verwijst naar de bakermat van de Roemenen wat Walachije is.


Geschiedenis

Walachije was van de late middeleeuwen tot het midden van de negentiende eeuw een vorstendom in het huidige Roemenië.

In de tiende eeuw maken Byzantijnse, Slavische en Hongaarse bronnen melding van drie door Roemenen bewoonde woiwodschappen (hertogdommen of prinsdommen): Walachije, Moldavië en Transsylvanië.

In de veertiende eeuw vochten de drie prinsdommen alleen of in samenwerking met andere christelijke staten, maar nooit gezamenlijk, tegen de dreiging van het Ottomaanse Rijk. Mircea de Oudere (1386-1418) en Vlad Tepes (1456-1462) van Walachije, Stefan de Grote (1457-1504) van Moldavië en Jan Hunyadi van Transsylvanië verdedigden zich verschillende malen met succes tegen de invallen en voorkwamen zo dat het Ottomaanse Rijk zich kon uitbreiden naar Midden-Europa.

Nadat in 1453 sultan Mehmed de Veroveraar Constantinopel veroverde werden de drie vorstendommen ook bij het Ottomaanse Rijk ingelijfd. In 1600 lukte het Michael de Dappere voor het eerst Walachije, Moldavië en Transsylvanië te verenigen, al duurde deze vereniging maar een jaar. Michael is daarom een van de grote helden uit de Roemeense geschiedenis.

In 1859 voegden Walachije en Moldavië zich samen tot een vorstendom onder Alexander Jan Cuza, waarmee (klein) Roemenië tot stand kwam.


Zie ook

Bron


Staat van informatie: 20.11.2021 06:57:55 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.