WikiFox

Watt (eenheid)Grotere/kleinere eenheden
fac­tor naam sym­bool
10−6 microwatt μW
10−3 milliwatt mW
1 watt W
103 kilowatt kW
106 megawatt MW
109 gigawatt GW
1012 terawatt TW
1015 petawatt PW

De watt (symbool W) is de SI-eenheid van vermogen (energie per tijdseenheid). De eenheid is vernoemd naar de Schotse ingenieur James Watt. De eenheid is een zogenaamde afgeleide eenheid, wat wil zeggen dat zij kan worden ontleed in andere basiseenheden:

\({\displaystyle \mathrm {1\ W=1\ {\frac {J}{s}}=1\ {\frac {kg\cdot m^{2}}{s^{3}}}} }\)

Een gloeilamp met een vermogen van 60 watt gebruikt een hoeveelheid energie van 60 joule, per seconde.

Een verouderde eenheid van vermogen is de paardenkracht (pk, CV), iets minder dan de horsepower (hp):

1 pk = 735,498 75 W, terwijl 1 hp ≈ 746 W

Inhoud


Elektromagnetisme

Elektrisch vermogen

Ook een elektrisch vermogen wordt uitgedrukt in watt. De uitdrukking is dan als volgt.

\({\displaystyle \mathrm {1\ W=1\ V\cdot 1\ A} }\)

Hierbij is V (volt) de eenheid voor spanning en A (ampère) de eenheid voor stroom.

Het elektrisch vermogen kan uitgedrukt worden met behulp van de elektrische weerstand.

\({\displaystyle \mathrm {1\ W=1\ V^{2}/\Omega =1\ A^{2}\cdot \Omega } }\)

Hierbij is Ω (ohm) de eenheid voor elektrische weerstand.

Op elektrische huishoudelijke apparaten kan meestal teruggevonden worden wat het elektrische vermogen is in watt. Voor industriële apparatuur wordt het opgenomen vermogen van apparaten gewoonlijk uitgedrukt in voltampère, dit (schijnbaar) vermogen geeft aan hoe zwaar de aansluiting op het elektriciteitsnet moet zijn. Het vermogen dat effectief verbruikt wordt door het toestel is wel uitgedrukt in watt.

Elektrische energie

Een praktische, niet-SI-eenheid die rechtstreeks van de watt is afgeleid is de kilowattuur (kWh): 1 kWh = 3,6 MJ (megajoule). De vermenigvuldiging van de watt (joule per seconde) met een tijdseenheid heeft weer een eenheid van energie als gevolg. Voor het uitdrukken van een hoeveelheid elektrische energie wordt deze eenheid dan ook vaak gebruikt.

Een apparaat van 10 watt verbruikt in 24 uur:

\({\displaystyle \mathrm {10\ W\times 24\ h=240\ Wh=0,24\ kWh} }\)

NB: op veel apparaten is aangegeven wat het apparaat maximaal kan verbruiken; dat wil niet zeggen dat het dat ook daadwerkelijk continu verbruikt.


Afgeleiden

Een megawatt (symbool: MW) is gelijk aan een miljoen (106) watt. De productiecapaciteit van energiecentrales wordt meestal in megawatt uitgedrukt, ook wel MWe (met de e van elektrisch). Het thermisch vermogen (de hoeveelheid warmte die vrijkomt) is altijd hoger, en wordt ook wel aangeduid als MWth. De opgewekte warmte gaat deels verloren bij de omzetting naar elektriciteit. Een gigawatt (symbool: GW) komt overeen met 109 watt, een terawatt (symbool: TW) met 1012 watt.


Zie ook

Bron


Staat van informatie: 19.11.2021 11:35:24 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.