WikiFox

ŻywicielTen artykuł dotyczy biologii. Zobacz też: Obwód Żywiciel.

Żywiciel – organizm, na którego koszt żyje pasożyt dojrzały lub jego postacie rozwojowe[1]. Pasożyty pozostają w różnych związkach z żywicielami.


Rodzaje żywicieli

  • żywiciel ostateczny – żywiciel, w którym pasożyt osiąga dojrzałość płciową lub w którym zachodzi rozmnażanie płciowe,
  • żywiciel pośredni – organizm, w którym rozwijają się postacie larwalne pasożyta lub zachodzi w nim rozmnażanie bezpłciowe pasożyta. W cyklu rozwojowym niektórych pasożytów (tasiemców, przywr) może występować dwóch żywicieli pośrednich. U nich poszczególne fazy rozwojowe pasożytów zmieniają się morfologicznie[2],
  • żywiciel główny – jeden spośród kilku gatunków żywicieli określonej postaci rozwojowej, w którym dany pasożyt najczęściej się osiedla i najlepiej się rozwija. U tego żywiciela jest najwyższa ekstensywność i intensywność inwazji tego pasożyta,
  • żywiciel pomocniczy – jeden lub kilka gatunków żywicielskich danej postaci rozwojowej pasożyta, w których dany gatunek pasożyta osiedla się rzadziej lub w mniejszej liczbie niż w żywicielu głównym, ale może się normalnie rozwijać,
  • żywiciel przypadkowy – żywiciel, w którym danego pasożyta spotyka się wyjątkowo, i w którym najczęściej nie dochodzi do pełnego rozwoju lub dłuższej przeżywalności pasożyta,
  • żywiciel parateniczny (rezerwowy) – organizm, w którym bytują postacie larwalne, a który nie jest konieczny do zamknięcia cyklu rozwojowego. Żywiciel ten jest zwykle związany z łańcuchem pokarmowym właściwego żywiciela i ułatwia przeniesienie pasożyta z żywiciela pośredniego do żywiciela ostatecznego. Czasami w cyklu rozwojowym pasożyta występuje kilku kolejnych żywicieli pośrednich[1]. Przykładem żywiciela paratenicznego jest ryba dla plerocerkoidów tasiemca Diphyllobothrium latum[2].
  • żywiciel rezerwuarowy – głównie stawonogi, które przenoszą w swym organizmie patogeny tj. wirusy, bakterie, pasożyty.

W fitopatologii żywiciel oznacza roślinę będącą odpowiednim siedliskiem dla patogenu lub szkodnika, stwarzającą mu korzystne warunki bytowania. Przyjęto też określenia żywiciel ostateczny i żywiciel pośredni, jednak, gdy pasożytem są grzyby, bardziej właściwe są inne określenia[3]:


Zobacz też


Przypisy

  1. a b Złotorzycka J. i wsp.: Słownik Parazytologiczny, Warszawa 1998
  2. a b Buczek A. Choroby pasożytnicze. Epidemiologia, diagnostyka, objawy, Lublin 2004
  3. SelimS. Kryczyński SelimS., ZbigniewZ. Weber ZbigniewZ. (red.), Fitopatologia, t. 1. Podstawy fitopatologii, Poznań: Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2010, ISBN 978-83-09-01063-0 .
Źródło


Informacje na dzień: 08.10.2021 03:15:54 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja na tekst: CC-BY-SA-3.0. Twórców i licencje poszczególnych zdjęć i mediów można znaleźć w podpisie lub wyświetlić klikając na zdjęcie.

Zmiany: Elementy wyglądu zostały przeredagowane. Linki specyficzne dla Wikipedii (jak "Redlink", "Edit-Links"), mapy, pola nawigacyjne zostały usunięte. Również niektóre szablony. Ikony zostały zastąpione innymi ikonami lub usunięte. Linki zewnętrzne otrzymały dodatkową ikonę.

Proszę zanotować: Ponieważ dana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja nie była i nie jest możliwa. W związku z tym WikiFox.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pobranych treści. Jeśli któraś z informacji jest błędna lub ma niedokładne wyświetlanie, prosimy o kontakt: e-mail.
Zobacz też: Nota prawna & Polityka prywatności.