WikiFox

FundamentFundament (posadowienie) – budowlany element konstrukcyjny przekazujący na podłoże gruntowe całość obciążeń budowli lub maszyn (w przypadku fundamentu pod maszynę lub urządzenie), wykonany z betonu, żelbetu, murowany z cegieł lub kamieni, rzadziej z drewna (budowle lekkie)[1]. Pod wpływem przekazywanych obciążeń dochodzi do odkształceń gruntu, co z kolei powoduje osiadanie budowli. W związku z tym dobór odpowiedniego rozwiązania fundamentu (sposobu posadowienia budynku) ma zapewnić:

 • minimalne i równomierne osiadanie budowli oraz jej stateczność;
 • właściwą głębokość posadowienia (na warstwie gruntu o odpowiedniej nośności i poniżej głębokości przemarzania gruntu);
 • łatwość wykonania;
 • zabezpieczenie budowli przed zawilgoceniem.
lokalizacja fundamentów
Fundamenty – posadowienie bezpośrednie: 1) ława fundamentowa; 2) stopa fundamentowa
Wiertnica do wykonywania pali fundamentowych

Podział fundamentów z uwagi na sposób posadowienia

 • Bezpośrednie – przekazujące obciążenia na grunt[2]:
  • ławy fundamentowe (pod murami lub szeregiem słupów) ;
  • stopy fundamentowe (pod słupami, filarami);
  • płyty fundamentowe;
  • ruszty fundamentowe (stosowane na gruntach słabonośnych w celu zwiększenia sztywności);
  • skrzynie fundamentowe (stosowane na terenach szkód górniczych);
  • bloki fundamentowe (najczęściej przyczółki mostowe)
 • Głębokie – przekazujące obciążenie pośrednio:
  • pale fundamentowe[3][4]
   Podział pali ze względu na sposób pracy
   • pale normalne – przekazują obciążenie na grunt przez tarcie na pobocznicy i opór pod stopą pala
   • pale zawieszone – przekazują obciążenie na grunt przez tarcie na pobocznicy pala
   • pale stojące – przekazują obciążenie na grunt przez stopę pala (np. pale oparte stopą na skale)
  • studnie fundamentowe
  • kesony (wykonywane poniżej poziomu wody)
  • ściany szczelinowe/barety
  • kolumny
  • słupy

Z punktu widzenia Prawa budowlanego fundament może być[5]:

 • częścią składową innego, większego obiektu budowlanego, z którym stanowi całość techniczno-użytkową, np. fundament budynku,
 • samodzielnym obiektem budowlanym – budowlą, np. fundament pod maszynę.


Przypisy

 1. R.Czarota-Bojarski, J.Lewandowski, Fundamenty budowli lądowych – przykłady obliczeń, Warszawa, Arkady, 1978
 2. I.Cios, S.Garwacka-Piórkowska, Projektowanie Fundamentów – ławy, stopy, ściany oporowe, Warszawa, 2008, Wyd. Politechnika Warszawska
 3. C.Marmura, Fundamentowanie na palach, Wrocław, 1975, Wyd. Politechniki Wrocławskiej
 4. E.Szmidt, Fundamentowanie na palach, Wrocław, Wyd. Politechniki Wrocławskiej
 5. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlaneŹródło


Informacje na dzień: 26.12.2021 01:34:57 CET

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja na tekst: CC-BY-SA-3.0. Twórców i licencje poszczególnych zdjęć i mediów można znaleźć w podpisie lub wyświetlić klikając na zdjęcie.

Zmiany: Elementy wyglądu zostały przeredagowane. Linki specyficzne dla Wikipedii (jak "Redlink", "Edit-Links"), mapy, pola nawigacyjne zostały usunięte. Również niektóre szablony. Ikony zostały zastąpione innymi ikonami lub usunięte. Linki zewnętrzne otrzymały dodatkową ikonę.

Proszę zanotować: Ponieważ dana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja nie była i nie jest możliwa. W związku z tym WikiFox.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pobranych treści. Jeśli któraś z informacji jest błędna lub ma niedokładne wyświetlanie, prosimy o kontakt: e-mail.
Zobacz też: Nota prawna & Polityka prywatności.