WikiFox

Język rosyjskiNie mylić z: językiem ruskim.

Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim jako pierwszym językiem około 160 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 260 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie, Kazachstanie[3] i na Białorusi. Jest jednym z pięciu języków oficjalnych i jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką – graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.

русский язык
Obszar Europa Wschodnia i Azja Północna
Liczba mówiących 160 milionów (jako język ojczysty)[1], uczących się 104 miliony [2], łącznie około 260 milionów
Pismo/alfabet alfabet rosyjski
Klasyfikacja genetyczna
Status oficjalny
język urzędowy  Rosja

 Białoruś
 Kazachstan
 Kirgistan
 ONZ
Euroazjatycka Unia Gospodarcza


Pozostałe miejsca:

Gagauzja, Mołdawia (język urzędowy regionu autonomicznego, obok gagauskiego i mołdawskiego)
Naddniestrze, Mołdawia (język urzędowy państwa nieuznawanego, będącego według prawa międzynarodowego regionem autonomicznym w składzie Mołdawii, obok mołdawskiego (rumuńskiego) oraz ukraińskiego)
Abchazja, Gruzja (język urzędowy państwa częściowo uznawanego, będącego według prawa międzynarodowego republiką autonomiczną w składzie Gruzji, obok abchaskiego)
Osetia Południowa, Gruzja (język urzędowy państwa częściowo uznawanego, będącego według prawa międzynarodowego integralną częścią Gruzji (obejmującego swoim obszarem głównie Wewnętrzną Kartlie), obok osetyjskiego)
Krym, Rosja/Ukraina (język urzędowy terytorium będącego według prawa międzynarodowego republiką autonomiczną w składzie Ukrainy, jednostronnie wcielone do Rosji jako Republika Krymu, obok ukraińskiego i krymskotatarskiego)
Sewastopol, Rosja/Ukraina (język urzędowy terytorium będącego według prawa międzynarodowego miastem wydzielonym w składzie Ukrainy, jednostronnie wcielone do Rosji jako miasto wydzielone, obok ukraińskiego)

Organ regulujący Instytut Języka Rosyjskiego
UNESCO 1 bezpieczny
Ethnologue 1 narodowy
Kody języka
Kod ISO 639-1 ru
Kod ISO 639-2 rus
Kod ISO 639-3 rus
IETF ru
Glottolog russ1263
Ethnologue rus
GOST 7.75–97 рус 570
WALS rus
SIL RUS
Występowanie
Ilustracja
W Wikipedii
Zobacz też: język, języki świata
Wikipedia w języku rosyjskim
Słownik języka rosyjskiego
w Wikisłowniku
Ta strona zawiera symbole fonetyczne MAF. Bez właściwego wsparcia renderowania wyświetlane mogą być puste prostokąty lub inne symbole zamiast znaków Unikodu.

W czasach ZSRR język rosyjski był nauczany obowiązkowo we wszystkich krajach Układu Warszawskiego. Współcześnie stracił tam na znaczeniu ze względu na wyparcie go ze szkół przez języki Europy Zachodniej (m.in. angielski i niemiecki), utratę znaczenia obszarów rosyjskojęzycznych pod względem gospodarczym, kulturowym, naukowym i militarnym oraz przez rządowe akcje skierowane przeciw używaniu języka rosyjskiego (kraje bałtyckie, Ukraina, Gruzja). Mimo to według badań Eurostatu jest to wciąż jeden z najpopularniejszych języków obcych znanych Polakom[4].

Język rosyjski używany jest również w krajach, w których nie ma statusu oficjalnego. Są to: Ukraina, Stany Zjednoczone, Łotwa, Izrael, Uzbekistan, Brazylia, Mołdawia, Kanada, Estonia, Litwa, Niemcy, Azerbejdżan, Armenia, Turkmenistan, Tadżykistan, Grecja, Australia, Rumunia, Finlandia i Polska.

Spis treści


Liczba mówiących

Język rosyjski jako język ojczysty jest rozpowszechniony wśród etnicznych Rosjan oraz licznych narodowości dawnego Związku Radzieckiego, które zaznały rusyfikacji lingwistycznej. Jako drugi język rosyjski stosowany jest też głównie na terytorium dawnego ZSRR oraz w licznych skupiskach emigrantów poza jego terytorium. W krajach dawnego RWPG język rosyjski był powszechnie nauczany w szkołach w latach 1950-1990, ale obecnie znajomość języka rosyjskiego w tych krajach zanika.

W Rosji (według spisu ludności) w 2010 roku było 137,5 mln osób mówiących po rosyjsku (92,2% ludności)[5].

Na Ukrainie (według spisu ludności) w 2001 roku dla 14,3 mln osób (29,6%) rosyjski był językiem ojczystym[6], a dla 17,2 mln osób stanowił drugi język[7], co daje łącznie 31,5 mln osób (65,3% ludności) mówiących po rosyjsku.

W Kazachstanie (według spisu ludności) w 2009 roku było 11,4 mln osób mówiących po rosyjsku (71,2% ludności)[8].

Na Białorusi (według spisu ludności) w 2009 roku dla 3,9 mln rosyjski był językiem ojczystym, 6,7 mln osób (70,5% ludności) posługiwała się rosyjskim w domu[9][10].

Ponadto kilka milionów osób posługujących się językiem rosyjskim mieszka w krajach bałtyckich, Mołdawii, krajach zakaukaskich, Kirgistanie i innych krajach Azji Środkowej.


Gramatyka


Alfabet

Osobny artykuł: Alfabet rosyjski.

Język rosyjski zapisywany jest grażdanką, wprowadzoną przez Piotra Wielkiego uproszczoną wersją cyrylicy, następnie nieco uproszczoną w 1918. Od tego czasu składa się z 33 liter (jednak patrz niżej nt. litery ё).

Litery
drukowane
Nazwa litery Polski
odpowiednik
etymologiczny
i w transkrypcji
Wymowa
(według polskiej fonetyki)
А а а a a
Б б бэ b be
В в вэ w we
Г г гэ g ge
Д д дэ d de
Е е йэ je, -ie* je
Ё ё йо jo, -io* jo
Ж ж жэ ż że
З з зэ z ze
И и и i* i
Й й и краткое j i kratkoje
К к ка k ka
Л л эль ł/l* el/eł
М м эм m em
Н н эн n en
О о о o o
П п пэ p pe
Р р эр r er
С с эс s es
Т т тэ t te
У у у u u
Ф ф эф f ef
Х х ха ch cha
Ц ц цэ c ce
Ч ч чe cz cie
Ш ш ша sz sza
Щ щ ща szcz śa
Ъ ъ твёрдый знак * twiordyj znak
Ы ы ы y y
Ь ь мя́гкий знак ´* miagkij znak
Э э э lub
э оборотное
e e lub
e oborotnoje
Ю ю йу ju, -iu* ju
Я я йа ja, -ia* ja

Litery э i я zostały wprowadzone w 1710, й w 1735, a ё w 1797. Oficjalny kształt liter został zatwierdzony w 1708. Modyfikacje alfabetu objęły też wykreślenie niektórych liter. Były to: i (Ii), iżyca (Ѵѵ), fita (Ѳѳ), omega (Ѡѡ), zieło (Ѕѕ), ksi (Ѯѯ), psi (Ѱѱ), jusy (Ѧѧ, Ѩѩ, Ѫѫ, Ѭѭ) i jać (Ѣѣ).

Litera ё jest używana rzadko, z reguły w słownikach, książkach dla dzieci, podręcznikach dla uczących się rosyjskiego oraz niekiedy w nazwach towarowych albo kiedy trzeba rozróżnić sens: все – всё (wszyscy – wszystko), небо – нёбо (niebo – podniebienie). Zazwyczaj zapisywana jest jako е (np. Алла Пугачёва jest zapisywana jako Алла Пугачева). W treści artykułów rosyjskiej Wikipedii litera ё jest zawsze używana.

Litera ъ w latach 20. i 30. była zastępowana apostrofem. Obecnie taki sposób oddawania litery ъ można spotkać w rękopisach osób starszych.

Znak akcentu rzadko jest stosowany w piśmie: w słownikach i niektórych podręcznikach języka rosyjskiego. Stosunkowo rzadkie są przykłady słów nieróżniących się pisownią, lecz posiadających różne znaczenie i akcent: słowo „временная” w zależności od akcentu znaczy „tymczasowa” („вре́менная”) lub „czasowa” („временна́я”); „самой красивой” będzie tłumaczone jako „samej pięknej” („само́й красивой”) lub „najpiękniejszej” („са́мой красивой”).


Transkrypcja alfabetu rosyjskiego na alfabet polski

Transkrypcja – sposób konwersji pisma – polega na przybliżonym, możliwie wiernym zastąpieniu dźwięków mowy oznaczanych za pomocą jednego alfabetu znakami innego alfabetu[11].

Transkrypcja alfabetu rosyjskiego na alfabet polski[11]
Litera rosyjska Uwagi Transkrypcja na alfabet polski Przykłady
zapis wyrazu w alfabecie rosyjskim transkrypcja na alfabet polski
а a мама, Анна mama, Anna
б b бас, дуб bas, dub
в w вино, Вера, вы wino, Wiera, wy
г
g гитара, сдвиг gitara, sdwig
w niektórych wyrazach rosyjskich wymawia się jak „w” g ничего, его,

год

niczewo, jewo,

god

д d дар, под dar, pod
е
na początku wyrazu, po samogłoskach i po ъ, ь je ель, Елена, затишье jel, Jelena, zatiszje
po ж, л, ш, ч, щ, ц i po innych spółgłoskach w nazwiskach obcego pochodzenia e шершень, цель szerszeń, cel
po wszystkich innych spółgłoskach ie белый, сено, весна biełyj, sieno, wiesna
ё
na początku wyrazu, po samogłoskach i po ъ, ь jo ёлка, ёрш, ёж jołka, jorsz, joż
po л, ж, ш, ч, щ o полёт, жёлтый, шёлк polot, żołtyj, szołk
po wszystkich innych spółgłoskach io орёл, Семён orioł, Siemion
ж ż жарко, пляж żarko, plaż
з z зуб, Зинаида zub, Zinaida
и
na początku wyrazu, po spółgłoskach (z wyjątkiem ж, ш, ц) i лиса, чиж lisa, cziż
po ь ji воробьи, соловьи worobji, sołowji
po ж, ш, ц y шина, цитата szyna, cytata
й j рай, тайга raj, tajga
к k курица, Курск kurica, Kursk
л
przed е, ё, я, ю, и, ь l клякса, ключ klaksa, klucz
przed spółgłoskami, przed samogłoskami а, о, у, ы oraz na końcu wyrazu ł ладья, плов, залп ładja, płow, załp
м m мимо, мама mimo, mama
н n нитка, нарзан nitka, narzan
о zarówno akcentowane „o”, które wymawia się jak „o”, tak i nieakcentowane, wymawiane jak „a” o молоко, она mołoko, ona
п p папа, пёс papa, pios
р r рак, лира rak, lira
с s сосуд, лес sosud, les
т t топот, тесто topot, tiesto
у u урна, куда urna, kuda
ф f филин, фанфары filin, fanfary
х ch худой, хитрый chudoj, chitryj
ц c цифра, цыган cyfra, cygan
ч cz час, речь czas, riecz
ш sz тушёнка, наотмашь, парашют tuszonka, naotmasz, parasziut
щ szcz роща, помощь roszcza, pomoszcz
ъ jest pomijany podczas transkrypcji подъём, объём podjom, objom
ы y быт, сытый byt, sytyj
ь
oddaje się przez znak zmiękczenia ´ (nie apostrof ' ) ´ быть, тетрадь, тень byt´, tietrad´, tien´
pomijany, gdy występuje po л, ж, ш, ч, щ oraz przed samogłoską боль, мышь, ладья bol, mysz, ładja
э e эталон, эхо etałon, echo
ю
na początku wyrazu, po samogłoskach i po ъ, ь ju юг, пью, адъютант jug, pju, adjutant
po л u любовь, лютня lubow´, lutnia
po innych spółgłoskach iu сюда, тюльпан siuda, tiulpan
я
na początku wyrazu oraz po samogłoskach i po ь, ъ ja январь, рьяный janwar´, rjanyj
po л a пуля, слякоть pula, slakot´
po innych spółgłoskach ia пряжа, пять priaża, piat´

Wymowa

Pewne cechy wymowy rosyjskiej nie są uwzględniane w transkrypcji:

 • О nieakcentowane wymawia się niemal jak /a/, np.: вода́ (woda) – /wa|da/, коро́ва (korowa) – /ka|rowə/, пу́сто (pusto) – /|pustə/.
 • Nieakcentowane е i я (oraz а po ч, щ) wymawia się pośrednio między /e/ i /i/ (/ɪ/), np. весна́ (wiesna) – /wi|sna/, пятно́ (piatno) – /pi|tno/, часы́ (czasy) – /czisy/.
 • Rosyjskie miękkie s´, z´ są mniej miękkie od polskich ś, ź, brzmią trochę jak sj, zj w jednej głosce. Połączenia си, зи należy więc wymawiać możliwie twardo, jak w sinus, rozindyczyć.
 • Ч, щ są zawsze miękkie. (Ж, ш, ц są zawsze twarde.) Brzmią jak polskie ć i ś. Щ można też wymawiać jako podwójne miękkie sz.
 • Rosyjskie l jest zawsze miękkie. Brzmi pośrednio między l i j. Przy jego wymowie należy przybliżyć całą przednią i środkową część języka do podniebienia. Rosyjskie ли wymawiamy jak polskie li.
 • Natomiast rosyjskie ł odpowiada polskiemu ł scenicznemu (czyli jest bardziej podobne do l od polskiego potocznego ł, tzn. u niezgłoskotwórczego). Przy jego wymowie należy trzymać prawie cały język nisko i tylko jego czubkiem dotykać do zębów. Zmiękczanie л jest więc w zasadzie regularne.
 • W rosyjskim в po bezdźwięcznych wymawiamy jak polskie w (a nie f). Твой należy więc wymawiać wyraźnie /twoj/.
 • Połączenia -тся, -ться w zakończeniach czasowników zwrotnych wymawia się jak /-csa/.
 • Г w końcówkach dopełniacza -ого, -его wymawia się jak polskie w, np. до́брого (dobrogo) – /|dobrawa/, дре́внего (driewniego) – /|dr´ewniwə/
 • Wyrazy что, что́бы (czto, cztoby) wymawia się jak /szto/, /|sztoby/.
Podstawowe allofony samogłosek
litery morfonemy fonemy Pod akcentem w nagłosie słowa
bez akcentu
W pierwszej sylabie przed akcentem W pozostałych nieakcentowanych sylabach
po twardej
spółgłosce
po miękkiej
spółgłosce
po podwójnych
twardych
spółgłoskach i /ц/
po
/ж/, /ш/
po miękkich
spółgłoskach
po twardych
spółgłoskach
po miękkich
spółgłoskach
и, ы |i| /i/, /ɨ/ [ɨ] [i] [ɪ], [ɨ̞] [ɨ̞] [ɨ̞] [ɪ] ([ие]) [ɨ̞] [ɪ] ([ь])
е, э |e| /e/, /i/, /ɨ/, /a/ [ɛ] [e] [ɨ̞] [ɨ̞] ~ [ɘ] [ɨ̞] [ɪ] ([ие]) [ə] [ɪ] ([ь])
а, я |a| /a/, /i/ [a] [æ] [ɐ] [ɐ] [ɐ] [ɪ] ([ие]) [ə] [ɪ], [ə]
о, ё |o| /a/, /i/, /ɨ/ [o] [ɵ] [ɐ] [ɐ] [ɨ̞] [ɪ] ([ие]) [ə] [ɪ] ([ь])
у, ю |u| /u/ [u] [ʉ] [u] [ʊ] [ʊ] [ʉ̞] [ʊ] [ʉ̞]

Klasyfikacja

Rosyjski jest językiem słowiańskim należącym do rodziny indoeuropejskich.

Jeśli wziąć pod uwagę język mówiony, najbliższymi językami pokrewnymi są białoruski i ukraiński, również należące do grupy języków wschodniosłowiańskich.

Na podstawowe słownictwo, zasady słowotwórstwa oraz – do pewnego stopnia – odmiany i styl literacki rosyjskiego miał wpływ język cerkiewnosłowiański. Ten ostatni stanowił rozwinięcie i częściowo pokrywał się z językiem staro-cerkiewno-słowiańskim używanym w rosyjskiej cerkwi ortodoksyjnej. Wiele słów współczesnego rosyjskiego jest bliższych w formie współczesnemu bułgarskiemu niż ukraińskiemu czy białoruskiemu. Jednak w niektórych dialektach zachowały się formy wschodniosłowiańskie. W pewnych przypadkach stosowane są obydwie formy – wschodniosłowiańska i cerkiewnosłowiańska – z niewielkimi różnicami znaczeniowymi. Przykład: глава, głowa – szef; голова, głowa – część ciała. Również końcówki imiesłowów przymiotnikowych czasu teraźniejszego typu -ущий (-uszczij – polskie -ący) jest śladem wpływów cerkiewnosłowiańskich. Gwarowa końcówka -учий (-uczij) jest wynikiem zwykłego dla języków wschodniosłowiańskich rozwoju grupy tj.

W języku rosyjskim nazwy sportów zaczerpnięte są z angielskiego, np. баскетбол (baskietboł) – piłka koszykowa. Piłka po rosyjsku to z kolei мяч (miacz) (porównaj czeskie míč). Nazwy miesięcy pochodzą z łaciny, a zapożyczone zostały z języka greckiego przez język cerkiewnosłowiański; np. январь (janwar´) – styczeń.


Powstanie i rozwój

Język rosyjski powstał z języka prasłowiańskiego. Poniżej przedstawiono historię języka rosyjskiego w porównaniu z historią języka polskiego (zastosowano transkrypcję):

Język rosyjski należy do grupy wschodniej, z czym wiążą się już pewne różnice:

 • grupy typu TorT (grupy spółgłoskowo-samogłoskowe, w których "T" oznacza dowolną spółgłoskę) przeszły w ToroT, a nie w TroT
  korva > korova > корова (korowa – pol. krowa < krova)
  melko > moloko > молоко (mołoko – pol. mleko < mleko)
  • grupy typu orT- rozwinęły się jak w grupie zachodniej
   olketь > loketь > локоть (łokot´ – pol. łokieć)
   ordlo > ralo > рало (rało – pol. radło < radlo)
 • druga palatalizacja dotyczyła też grup typu kvě, gvě które dały grupy typu c´vě(цвеcwie), z´vě (звеzwie)
  květъ > c´větъ > цвет (cwiet – pol. kwiat)
  gvězda > z´vězda > звезда (zwiezda – pol. gwiazda)
 • połączenia tj, dj dały č, ž (ч, жcz, ż) zamiast c, dz
  vidją > vižą > вижу (wiżu – pol. widzę < vidz´ą)
 • grupy tl, dl uprościły się do l (ł)
  mydlo > mylo > мыло (myło – pol. myo)

Ponadto:

 • ždž > zż
  vyjěždžatь > выезжать (wyjeat´ – pol. wyjeżdżać – ždž < zdj)
  moždžьčьkъ > мозжечок (moeczok – pol.żdżek ("móżdżeczek") – ždž < zg´)
 • Brak prelabializacji ą. Np.:
  ąglь > уголь (ugol – pol. giel < glь)
 • Zmiękczenie spółgłosek przed samogłoskami szeregu przedniego: i, ь, e, ę, ě zaszło konsekwentnie, jak w polskim. Np.:
  > ся (siapol. się)
 • Przegłos lechicki oczywiście nie zaszedł. Za to akcentowane ´e przeszło zwykle w ´o (nie dotyczy jaci) Np.:
  nesą > несу́ (nie|su – pol. niosę)
  nesešь > несёшь (nie|siosz – pol. niesiesz)
  pьsъ > пёс (pios – pol. pies)
  čnъjь > чёрный (|czornyj – pol. czarny)
  ale
  bělъjь > бе́лый (|biyj – pol. biy)
vba > ве́рба (|wierba – pol. wierzba)
 • Zanik jerów słabych i przemiana mocnych (twardy w o, miękki w e). Np.:
  dьnь > день (dień – pol. dzień)
  sъnъ > сон (son – pol. sen)
  • Nie pojawiło się e po spółgłoskach twardych, więc э to rzadka litera. Nawet w najnowszych zapożyczeniach e zmiękcza. Np.:
   веб сайт (wieb sajt – ang web site /ueb sajt/ – strona WWW)
 • Nie ma śladów długich samogłosek:
  bogъ > бог (bog – pol. bóg)
  • Grupy typu ojo ulegały ściąganiu rzadziej niż w polskim:
  dobraja > добрая (dobrajapol. dobra)
  • W szczególności grupy typu oje dały o, a nie e:
  starajego > старого (starogopol. starego)
 • Zanik nosowości (denazalizacja): ą > u, ę > ä > a
  dąbъ > дуб (dub – pol. dąb)
  tęžьkъjь > тяжкий (tiażkij – pol. cżki)
 • Rozwój sonantów był raczej prosty.
  • r > or
   trgъ > торг (torg – pol. targ)
  • r´ > ´er
   zno > зерно (zierno – pol. ziarno)
  • l, l´ > oł
   dgъjь > долгий (dgij – pol. długi)
   plkъ > полк (pk – pol. pk)f
   vkъ > волк (wk – pol. wilk)
   • Grupy ir przetrwały
    vytirati > вытирать (wytirat´ – pol. wycierać)
 • Proces analogiczny do czwartej palatalizacji ky, gy, xy > ki, gi, chi. Np.:
  muxy > мухи (muchipol. muchy)
  maky > маки (makipol. maki)
  mus´ě > мухе (muchiepol. (o) musze)
  mac´ě > маке (makiepol. (o) maku)
  ale c´ělъjь > целый (cełyj – pol. cały)
 • Wzmocnienie i przejście miękkości nie zaszło
  gostь > гость (gost´pol. gość)
 • Zanik miękkości
  • š, ž, c´, (d)z´ straciły miekkość (proces nieuwzględniony w pisowni, ale w transkrypcji już tak, nie dotyczy č)
   šiti > шить (szyt´ – pol. szyć)
  • inne tylko czasem przed spółgłoskami
   golą > голубь (gołupol. gołąb)
   pьsa > пса (psa – pol. psa)
 • ji > i (przynajmniej w pisowni i wymowie starannej)
  dojiti > доить (doit´ – pol. doić)
  jixъ > их (ich – pol. ich)
 • l > ł (przedniojęzykowo-zębowe – w zasadzie wymowa prasłowiańskiego twardego l, brak wałczenia)
  lodъka > лодка (łodka – pol. łódka /uutka/)

Zachował się akcent ruchomy.


Dialekty

Dialekty języka rosyjskiego

Wyróżnia się 3 grupy dialektów:

 • północne (okająca i wymawiająca g jako g, np. nogá),
 • południowe (akająca i wymawiająca g jako h, np. nahá),
 • przejściowe (akająca i wymawiająca g jako g, np. nagá – oficjalna).

Język literacki

Historię rosyjskiego języka literackiego dzieli się umownie na trzy okresy:

 • okres staroruski (XI-XIV / XVI wiek), w którym powstała literatura ruska i następnie rozwijała się odmiennie w różnych częściach Rusi na skutek rozbicia dzielnicowego kraju. Największy wpływ na rozwój języka rosyjskiego wywarła północno-wschodnia część kraju (księstwa: Włodzimierskie, Suzdalskie, Rostowskie, Moskiewskie, Białojezierskie, Twerskie, Muromskie i inne).
 • okres zjednoczeniowy (XVI-XVIII wiek), zwany również "okresem moskiewskim", w którym aspiracje zjednoczeniowe Księstwa Moskiewskiego doprowadziły do odbudowy ponadlokalnej, ogólnoruskiej literatury. W okresie tym zanikła literatura ruska w Wielkim Księstwie Litewskim, ustępując polskiemu językowi literackiemu.
 • okres nowożytny (od przełomu XVIII i XIX wieku), w którym rosyjski język literacki się ostatecznie ukształtował.

Język rosyjski, podobnie jak większość języków europejskich, ulegał silnym wpływom innych języków. Były to kolejno: staronordyjski, staro-cerkiewno-słowiański, greka, tatarski, polski, niemiecki, francuski i ostatnio angielski.


Związki językowe rosyjsko-polskie

Polski wpływ na język rosyjski został wywarty w okresie od XV do XVII wieku, kiedy język polski był jednym z głównych źródeł wyrazów europejskich i kiedy był popularny wśród inteligencji rosyjskiej. (Poprzez język rosyjski polskie wyrazy weszły również do bułgarszczyzny). Przykładami są wyrazy Венгрия i Турция od polskiego „Węgry” i „Turcja". W okresie tym są również widoczne wpływy ruskie na polszczyznę. Stosunkowo silny wpływ na język polski wywarł język rosyjski w okresie od XVIII do XX wieku. W czasach PRL z języka rosyjskiego została zaczerpnięta np. terminologia z zakresu kosmonautyki.


Zobacz też


Przypisy


Linki zewnętrzne

Informacje w projektach siostrzanych
Wikiquote-logo.svg  Cytaty w Wikicytatach
 Podręczniki w Wikibooks
 Definicje słownikowe w Wikisłowniku

Różne narzędzia

Źródło


Informacje na dzień: 07.10.2021 08:45:28 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja na tekst: CC-BY-SA-3.0. Twórców i licencje poszczególnych zdjęć i mediów można znaleźć w podpisie lub wyświetlić klikając na zdjęcie.

Zmiany: Elementy wyglądu zostały przeredagowane. Linki specyficzne dla Wikipedii (jak "Redlink", "Edit-Links"), mapy, pola nawigacyjne zostały usunięte. Również niektóre szablony. Ikony zostały zastąpione innymi ikonami lub usunięte. Linki zewnętrzne otrzymały dodatkową ikonę.

Proszę zanotować: Ponieważ dana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja nie była i nie jest możliwa. W związku z tym WikiFox.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pobranych treści. Jeśli któraś z informacji jest błędna lub ma niedokładne wyświetlanie, prosimy o kontakt: e-mail.
Zobacz też: Nota prawna & Polityka prywatności.