WikiFox

Klawisz funkcyjnyKlawisz funkcyjny (ang. function key) – przyciski klawiatury, opisane najczęściej od F1 do F12 (w klawiaturach Apple przed 2007 F1 – F19), którym są przypisane określone znaczenia na gruncie konkretnych programów. Niektóre klawiatury terminala 3270 były wyposażone w 24 klawisze funkcyjne (F1-F24), po dwanaście w rzędzie. Obecnie większość emulatorów obsługuje "górny rząd" klawiszy funkcyjnych (F13-F24) jako SHIFT + Fn (shift dodaje 12 do numeru klawisza).

Klawisze funkcyjne

Spis treści


F1

Klawisz F1 w systemie operacyjnym MS Windows i w wielu uniksowych środowiskach graficznych wywołuje informacje pomocnicze.


F2

Klawisz ten w systemach Windows i różnych GUI linuksowych najczęściej służy do zmiany nazwy obiektu (np. folderu lub pliku). W niektórych programach pełni funkcję zapisania (np. dokumentu - Turbo Pascal). Kombinacja Alt+F2 odpowiada za opcję Wykonaj polecenie w środowiskach takich jak KDE czy GNOME.


F3

Klawisz F3 działa jako "szukaj" zarówno w przeglądarkach internetowych, jak i w systemie MS Windows. W systemie MS DOS wkleja za znakiem zachęty poprzednie polecenie. W niektórych menedżerach okien wraz z klawiszem Alt wyświetla menu okna


F4

Klawisz F4 wraz z klawiszem alt (Alt+F4) oznacza w systemie Windows i w wielu środowiskach uniksowych zamknięcie aplikacji. Z Ctrl umożliwia zamknięcie pojedynczego okna lub karty aplikacji. Powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe


F5

Klawisz F5 służy najczęściej do odświeżania okien, np. okna przeglądarki lub folderu. W programie Microsoft PowerPoint uruchamia prezentację. W wielu grach odpowiedzialny za funkcję szybkiego zapisu stanu.


F6

Po naciśnięciu klawisza funkcyjnego F6 przechodzi między kolejnymi elementami okna lub pulpitu w systemie operacyjnym Microsoft Windows. W przeglądarkach internetowych przenosi kursor do paska adresowego.


F7

W Microsoft Office uruchamia sprawdzanie pisowni. W przeglądarce Firefox uruchamia tryb przeglądania z kursorem.


F8

W środowisku MS DOS rozpoczyna wyświetlanie wszystkich poleceń w buforze historii. Po naciśnięciu tego klawisza funkcyjnego w trakcie uruchamiania systemu Microsoft Windows można uruchomić system w trybie awaryjnym lub przywrócić komputer do stanu ostatniej znanej dobrej konfiguracji.


F9

W wielu środowiskach programistycznych używany do uruchomienia projektu i/lub jego kompilacji. W wielu grach odpowiedzialny za funkcję szybkiego wczytania stanu.


F10

Najczęściej w programie konfiguracyjnym BIOS-u umożliwia wyjście z zapisaniem zmian. W wielu programach dosowych powodował zamknięcie aktualnie uruchomionego programu lub wywołanie menu.


F11

Klawisz F11 służy do przejścia do widoku pełnego ekranu w przeglądarkach internetowych. W systemie OS X odpowiada za funkcję Exposé. W Microsoft Office w kombinacji z klawiszem Alt uruchamia edytor języka Visual Basic, a w kombinacji z Alt i Shift – edytor skryptów.


F12

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Zapisywanie jako. W systemie OS X odpowiada za funkcję Dashboard. W niektórych grach powoduje zapis zrzutu ekranu z gry na dysk.

W przeglądarkach uruchamia system kontroli źródła.


Źródło


Informacje na dzień: 10.10.2021 12:05:55 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja na tekst: CC-BY-SA-3.0. Twórców i licencje poszczególnych zdjęć i mediów można znaleźć w podpisie lub wyświetlić klikając na zdjęcie.

Zmiany: Elementy wyglądu zostały przeredagowane. Linki specyficzne dla Wikipedii (jak "Redlink", "Edit-Links"), mapy, pola nawigacyjne zostały usunięte. Również niektóre szablony. Ikony zostały zastąpione innymi ikonami lub usunięte. Linki zewnętrzne otrzymały dodatkową ikonę.

Proszę zanotować: Ponieważ dana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja nie była i nie jest możliwa. W związku z tym WikiFox.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pobranych treści. Jeśli któraś z informacji jest błędna lub ma niedokładne wyświetlanie, prosimy o kontakt: e-mail.
Zobacz też: Nota prawna & Polityka prywatności.