WikiFox

Liczba atomowaLiczba atomowa (Z) – porządkowa pierwiastka chemicznego w układzie okresowym pierwiastków, jest równa liczbie protonów w jądrze danego atomu[1], określa ona ładunek elektryczny jądra, równy iloczynowi liczby atomowej i ładunku elementarnego[2]. Jest równa liczbie elektronów niezjonizowanego atomu. W symbolicznym zapisie jądra izotopu umieszczana jest w lewym dolnym indeksie[3]:

\({\displaystyle {\begin{matrix}{A \atop Z}\end{matrix}}\operatorname {X} ,}\)

gdzie:

\({\displaystyle A}\) – liczba masowa,
\({\displaystyle Z}\) – liczba atomowa,
\({\displaystyle X}\) – symbol pierwiastka.

Ładunek jądra atomowego jest głównym czynnikiem określającym własności atomu, dlatego atomy mające taką samą liczbę protonów, są atomami jednego pierwiastka. Nie oznacza to jednak, że wszystkie atomy jednego pierwiastka mają taką samą masę, gdyż mogą one mieć różną liczbę neutronów w jądrach. Atomy o tej samej liczbie atomowej, a innej liczbie masowej nazywa się izotopami.

Na przykład:

42Hehel (izotop zawierający 2 neutrony)
168O, 178O, 188Otlen (izotopy zawierające odpowiednio 8, 9 i 10 neutronów)
19779Auzłoto

Izotopy wodoru mają własne symbole chemiczne, jednak ich liczba atomowa jest taka sama:

11Hprot (izotop wodoru nie zawierający neutronów)
21Ddeuter (izotop wodoru zawierający 1 neutron)
31Ttryt (izotop wodoru zawierający 2 neutrony)

Przypisy

  1. Liczba atomowa , [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-07-30] .
  2. „Encyklopedia fizyki” praca zbiorowa PWN 1973 t. 1 s. 149
  3. „Encyklopedia fizyki” praca zbiorowa PWN 1973 t. 1 s. 142


Zobacz hasło liczba atomowaWikisłowniku
Źródło


Informacje na dzień: 07.10.2021 08:55:08 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja na tekst: CC-BY-SA-3.0. Twórców i licencje poszczególnych zdjęć i mediów można znaleźć w podpisie lub wyświetlić klikając na zdjęcie.

Zmiany: Elementy wyglądu zostały przeredagowane. Linki specyficzne dla Wikipedii (jak "Redlink", "Edit-Links"), mapy, pola nawigacyjne zostały usunięte. Również niektóre szablony. Ikony zostały zastąpione innymi ikonami lub usunięte. Linki zewnętrzne otrzymały dodatkową ikonę.

Proszę zanotować: Ponieważ dana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja nie była i nie jest możliwa. W związku z tym WikiFox.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pobranych treści. Jeśli któraś z informacji jest błędna lub ma niedokładne wyświetlanie, prosimy o kontakt: e-mail.
Zobacz też: Nota prawna & Polityka prywatności.