WikiFox

MięsieńMięsień (łac. musculus) – kurczliwy narząd, jeden ze strukturalnych i funkcjonalnych elementów narządu ruchu, stanowiący jego element czynny. Występuje u wyższych bezkręgowców i u kręgowców. Jego kształt i budowa zależy od roli pełnionej w organizmie.

Mięśnie zbudowane są z tkanki mięśniowej. Połączone z elementami szkieletu, w wyniku skurczów mięśniowych kurczą się i rozkurczają, powodując ruchy poszczególnych elementów szkieletu względem siebie. Źródłem energii, z którego korzysta mięsień, jest zmagazynowany w nim glikogen lub glukoza dostarczona przez krew. Działanie mięśni uzależnione jest od oporu stawianego przez szkielet (hydrostatyczny lub twardy).

Liczba mięśni człowieka jest określana na 300–500. Wg Eislera mięśni szkieletowych jest 329, oprócz 49 mięśni poprzecznie prążkowanych trzew i narządów zmysłów. U mężczyzn mięśnie stanowią około 65-80% masy ciała, a u kobiet około 60-65% niższe wartości świadczą, że w organizmie przeważa tkanka tłuszczowa i woda.

Spis treści

SECTION_REPLACE

Typy mięśni

Ze względu na budowę i spełniane funkcje w organizmie wyróżniane są trzy główne typy mięśni:

U bezkręgowców (z wyjątkiem gąbek, parzydełkowców i żebropławów) wyróżniane są następujące typy mięśni[1]:

 • mięśnie prążkowane,
 • asynchroniczne mięśnie skrzydeł owadów,
 • mięśnie gładkie spiralne,
 • mięśnie paramiozynowe.
Mięśnie skrzydła ptaka
Mięśnie tylnej nogi konia

U kręgowców można wyróżnić mięśnie szkieletowe:

 • mięśnie długie (np. w kończynach),
 • mięśnie płaskie (np. wyścielające ściany klatki piersiowej i brzucha),
 • mięśnie krótkie (np. wokół kręgosłupa),
 • mięśnie okrężne (np. oczu, ust, odbytu).

Rodzaje mięśni poprzecznie prążkowanych:

 • wrzecionowaty
 • dwubrzuścowy
 • półpierzasty
 • pierzasty
 • płaski
 • ze smugami ścięgnistymi
 • dwugłowy
 • okrężny

Funkcje mięśni

Mięśnie spełniają w organizmie szereg ważnych funkcji umożliwiających:

 1. motorykę ciała, kończyn i narządów wewnętrznych,
 2. przepływ płynów ciała,
 3. regulację ilości płynów w organizmie,
 4. prawidłową postawę ciała (np. mięśnie antygrawitacyjne kręgowców),
 5. termogenezę (wytwarzanie ciepła w organizmie).
 6. regulację stanów zapalnych[2][3]

Zobacz też

Przypisy

 1. Janet Moore: Wprowadzenie do zoologii bezkręgowców. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. ISBN 978-83-235-0503-7.
 2. Jeffrey A. Woods i inni, Exercise, Inflammation and Aging, „Aging and Disease”, 3 (1), 2011, s. 130–140, ISSN 2152-5250 , PMID22500274 , PMCIDPMC3320801 [dostęp 2021-03-29].
 3. Kristen M. Beavers, Tina E. Brinkley, Barbara J. Nicklas, Effect of exercise training on chronic inflammation, „Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry”, 411 (0), 2010, s. 785–793, DOI10.1016/j.cca.2010.02.069 , ISSN 0009-8981 , PMID20188719 , PMCIDPMC3629815 [dostęp 2021-03-29].

Bibliografia
Źródło


Informacje na dzień: 20.03.2022 12:37:40 CET

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja na tekst: CC-BY-SA-3.0. Twórców i licencje poszczególnych zdjęć i mediów można znaleźć w podpisie lub wyświetlić klikając na zdjęcie.

Zmiany: Elementy wyglądu zostały przeredagowane. Linki specyficzne dla Wikipedii (jak "Redlink", "Edit-Links"), mapy, pola nawigacyjne zostały usunięte. Również niektóre szablony. Ikony zostały zastąpione innymi ikonami lub usunięte. Linki zewnętrzne otrzymały dodatkową ikonę.

Proszę zanotować: Ponieważ dana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja nie była i nie jest możliwa. W związku z tym WikiFox.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pobranych treści. Jeśli któraś z informacji jest błędna lub ma niedokładne wyświetlanie, prosimy o kontakt: e-mail.
Zobacz też: Nota prawna & Polityka prywatności.