WikiFox

Numer CASNumer CAS – oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykańską organizację Chemical Abstracts Service (CAS), pozwalające na identyfikację substancji.

Numer CAS jest jednym z najpowszechniej stosowanych sposobów identyfikacji substancji chemicznych. Nie stanowi on unikatowej cechy produktu (np. różne bezwodne odmiany kwasu cytrynowego mają ten sam numer CAS), choć np. związki chemiczne o różnym uwodnieniu mogą być oznaczone różnymi numerami CAS (kwas cytrynowy w postaci monohydratu ma inny numer niż bezwodny).

Spis treści


Przykłady numerów CAS

Nazwa substancji Oznaczenie numeryczne
(numer CAS)
woda 7732-18-5
tlen 7782-44-7
kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA) 9007-49-2
alkohol etylowy (etanol) 64-17-5
kofeina 58-08-2
paracetamol 103-90-2
benzyna 86290-81-5
dietyloamid kwasu lizergowego (LSD) 50-37-3

Format

Numer CAS ma postać trzech liczb ciągów cyfr oddzielonych dywizami. Pierwszy liczy od dwóch do siedmiu cyfr, drugi ma zawsze dwie cyfry, trzeci zaś jest jednocyfrowy – jest to suma kontrolna. Sumę kontrolną otrzymuje się sumując iloczyn pierwszej od końca cyfry pomnożonej przez 1, drugiej od końca pomnożonej przez 2, trzeciej od końca pomnożonej przez 3 itp. Ta suma brana jest modulo 10[1].

Biorąc jako przykład wodę i CAS 7732-18-5:

\({\displaystyle 8\cdot 1+1\cdot 2+2\cdot 3+3\cdot 4+7\cdot 5+7\cdot 6=105}\)

\({\displaystyle 105{\bmod {1}}0=5.}\)

Pierwszy i drugi człon numeru CAS nie mają szczególnego znaczenia, są zwiększane wraz z dodawaniem kolejnych substancji do rejestru CAS[2].


Zobacz też


Przypisy

  1. Check Digit Verification of CAS Registry Numbers (ang.). CAS. [dostęp 2017-09-08].
  2. CAS REGISTRY and CAS Registry Number FAQs (ang.). CAS. [dostęp 2017-09-08].

Linki zewnętrzne

Darmowe bazy danych w których można znaleźć numery CAS substancji dzięki jej nazwie, strukturze lub wzorze sumarycznym:

Źródło


Informacje na dzień: 10.10.2021 04:21:22 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja na tekst: CC-BY-SA-3.0. Twórców i licencje poszczególnych zdjęć i mediów można znaleźć w podpisie lub wyświetlić klikając na zdjęcie.

Zmiany: Elementy wyglądu zostały przeredagowane. Linki specyficzne dla Wikipedii (jak "Redlink", "Edit-Links"), mapy, pola nawigacyjne zostały usunięte. Również niektóre szablony. Ikony zostały zastąpione innymi ikonami lub usunięte. Linki zewnętrzne otrzymały dodatkową ikonę.

Proszę zanotować: Ponieważ dana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja nie była i nie jest możliwa. W związku z tym WikiFox.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pobranych treści. Jeśli któraś z informacji jest błędna lub ma niedokładne wyświetlanie, prosimy o kontakt: e-mail.
Zobacz też: Nota prawna & Polityka prywatności.