WikiFox

Opłata interchangeOpłata interchangeopłata uiszczana z tytułu transakcji bezpośrednio lub pośrednio (np. za pośrednictwem osoby trzeciej) pomiędzy wydawcą a agentem rozliczeniowym zaangażowanymi w transakcję płatniczą realizowaną w oparciu o kartę płatniczą[1].

Przebieg przykładowej transakcji dokonanej za pomocą karty płatniczej wygląda następująco:

 1. Posiadacz karty – konsument, dokonując płatności za pomocą karty płatniczej u akceptanta, dokonuje obciążenia swojego rachunku bankowego (w przypadku kart debetowych) lub zaciąga kredyt u emitenta (w przypadku kart kredytowych).
 2. Emitent przekazuje agentowi rozliczeniowemu kwotę płatności, przy czym pomniejsza ją o opłatę interchange.
 3. Z kolei agent rozliczeniowy przelewa akceptantowi kwotę transakcji pomniejszoną o opłatę akceptanta, która składa się z:
  • opłaty interchange,
  • opłaty assessment (przekazywanej do organizacji płatniczej takiej jak np. Visa, Mastercard/Europay),
  • marży agenta rozliczeniowego.

Całość opłaty, o którą pomniejsza się kwotę transakcji przelewaną akceptantowi, określa się jako Merchant Service Charge[2]. Z formalnego punktu widzenia opłatę interchange uiszcza agent rozliczeniowy, to jednak z ekonomicznego punktu widzenia płaci ją akceptant w ramach opłaty akceptanta, a następnie konsument w postaci ceny towaru.


Opłaty interchange w Polsce

Ustawa o usługach płatniczych ustala opłatę interchange na maksymalnym poziomie 0,2% wartości transakcji dla operacji wykonanych kartami debetowymi i 0,3% dla operacji kartami kredytowymi.

Limit ten nie dotyczy nowej organizacji kartowej w okresie pierwszych 3 lat jej działania (pod warunkiem, że nowa organizacja nie jest w grupie z inną, dłużej działającą). Według prawa organizacje kartowe muszą publikować na swoich stronach internetowe informacje o stawkach opłat stanowiących ich przychody[3].


Przypisy

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (CELEX: 32015R0751 ).
 2. WP Finanse - wiadomości gospodarcze i finansowe , banki.wp.pl [dostęp 2017-11-25]  (pol.).
 3. Niższe maksymalne stawki opłaty interchange za płatności kartą , www.sejm.gov.pl [dostęp 2017-11-25]  (pol.).

Bibliografia

Źródło


Informacje na dzień: 11.10.2021 09:38:35 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja na tekst: CC-BY-SA-3.0. Twórców i licencje poszczególnych zdjęć i mediów można znaleźć w podpisie lub wyświetlić klikając na zdjęcie.

Zmiany: Elementy wyglądu zostały przeredagowane. Linki specyficzne dla Wikipedii (jak "Redlink", "Edit-Links"), mapy, pola nawigacyjne zostały usunięte. Również niektóre szablony. Ikony zostały zastąpione innymi ikonami lub usunięte. Linki zewnętrzne otrzymały dodatkową ikonę.

Proszę zanotować: Ponieważ dana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja nie była i nie jest możliwa. W związku z tym WikiFox.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pobranych treści. Jeśli któraś z informacji jest błędna lub ma niedokładne wyświetlanie, prosimy o kontakt: e-mail.
Zobacz też: Nota prawna & Polityka prywatności.