WikiFox

Port morski PolicePort morski Policeport morski i rzeczny na Odrze, w Policach, przy torze wodnym Świnoujście–Szczecin. Port w Policach jest 5. portem w Polsce pod względem wielkości przeładunku. Został zbudowany pierwotnie w celu realizacji potrzeb transportowych miejscowych Zakładów Chemicznych Police, jednakże obsługuje również inne podmioty. Największy udział w strukturze przeładunkowej mają takie towary masowe jak: fosforyty oraz nawozy mineralne.

Port morski w Policach
Państwo  Polska
Miejscowość POL Police flag.svg Police
Typ portu morsko-rzeczny
Data powstania 1967
Adres bosmanatu ul. Kuźnicka 1,
72-010 Police
Powierzchnia składowa portu 7 000 m²
Obroty ładunkowe (2018) 1534,5 tys. ton[1]
Zdolność przeładunkowa 2900 tys. ton
Liczba nabrzeży 4
Długość nabrzeży 1000 m
Maksymalna głębokość 12,5 m
Dopuszczalne zanurzenie 9,15 m
Położenie na mapie Polic
Położenie na mapie Polski
Położenie na mapie województwa zachodniopomorskiego
Położenie na mapie powiatu polickiego
Położenie na mapie gminy Police
Strona portu

Spis treści


Położenie

Port morski jest położony w Dolinie Dolnej Odry, nad Odrą oraz połączonymi z nią kanałami. Nabrzeża znajdują się nad Odrą tj. nad nazwanymi jej odcinkami: Domiążą oraz Kanałem Polickim (Wąskim Nurtem), a także nad Polickim Nurtem (ujście rzeki Łarpi), basenem Terminala Barkowego oraz ujściem rzeki Gunicy.

Rozpiętość obszaru administracyjnego portu morskiego obejmuje 8,7 km długości wzdłuż Odry. Granice portu morskiego w Policach reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2005 r.[2] (zmienione w 2009 r.[3]). Granice obejmują głównie obszar miasta Police, ale także gminy Goleniów (północno-wschodnie wybrzeże Domiąży i wyspa Raduń) oraz przy ujściu Odry do Roztoki Odrzańskiej małe obręby wód Odry w obszarze wiejskim gminy Police i gminy Goleniów.

Odcinek Odry pomiędzy Zalewem Szczecińskim a wodami portu morskiego Szczecin ma status morskich wód wewnętrznych[4].

Port morski składa się z czterech części, położonych przy zachodnim (lewym) brzegu Odry[5]:

 • Terminal Morski (pot. Port Morski)
 • Terminal Mijanka (pot. stanowisko przeładunkowe „Mijanka”)
 • Terminal Barkowy (pot. Port Barkowy)
 • Terminal Jasienica na rzece Gunica.

W granicach portu znajdują się następujące wyspy na Odrze: Wielki Karw, Mały Karw, Długi Ostrów, Raduń, Kopina, Mnisi Ostrów. Nie pełnią one jednak funkcji nabrzeży portowych.


Warunki nawigacyjne

Stawa w porcie

Port podlega nadzorowi Kapitanatu Portu Szczecin.

Zasady ruchu statków w Terminalu Morskim[6]:

 1. długość całkowita statków nie może przekraczać 215 m, a szerokość całkowita 31 m;
 2. zanurzenie statków wchodzących i wychodzących z Portu Morskiego Police nie może przekraczać 9,15 m przy długości całkowitej do 170 m;
 3. wzajemny stosunek dopuszczalnych długości, szerokości i zanurzenia dla statków o długości całkowitej ponad 170 m wchodzących do portu określają Przepisy portowe
 4. statki o długości całkowitej powyżej 120 m dopuszcza się do ruchu przy widzialności nie mniejszej niż 0,5 Mm;
 5. statki o długości całkowitej powyżej 120 m do 160 m dopuszcza się do ruchu przy widzialności mniejszej niż 0,5 Mm, o ile w rejonie ograniczonej i złej widzialności zachowane są warunki przejścia w jednym kierunku;

Zasady ruchu statków w Terminalu Barkowym[7][8]:

 1. maksymalna długość całkowita statków mogących zawijać do portu – 120 m;
 2. aktualne dopuszczalne zanurzenie statków określa Kapitan Portu Szczecin;
 3. podczas obracania statku o długości całkowitej większej niż 85 m, na przeciwległym nabrzeżu nie może znajdować się żadna inna jednostka pływająca.

Do korzystania z usług pilota obowiązane są statki oraz zestawy pchane lub holowane o długości całkowitej 50 m i większej, a także statki, bez względu na długość, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi i porządku portowego oraz statki pasażerskie podczas przewozu pasażerów bez względu na długość[9].

Korzystanie z pomocy holowników podczas wejścia do portu obowiązuje statki[10]:

 1. o długości całkowitej powyżej 120 m cumujące w Terminalu Morskim – od trawersu stawy Krępa Górna do miejsca zacumowania;
 2. o długości całkowitej do 120 m – w odległości 1500 m od miejsca cumowania.

Działalność

Obroty ładunkowe portu Police (2006)[11]
Grupy ładunków Obroty [tys. ton] %
Węgiel i koks 10,2 0,42%
Rudy 71,7 2,93%
Inne masowe 2363,6 96,65%
Razem (Σ) 2445,5 100%
Terminal Morski – brama główna

Do portu morskiego Police w 2006 r. zawinęło 286 statków o pojemności brutto większej niż 100. Łączna pojemność netto tych statków wynosiła 872,4 tys. NRT, a 148 statków o łącznej pojemności netto 592,8 tys. NRT posiadało ładunek[12].

W 2006 r. do portu w Policach zawinęło 52 zbiornikowców, 203 masowców, 31 drobnicowców niespecjalizowanych[13].

Całkowite obroty ładunkowe portu w 2006 wynosiły 2445,5 tys. ton, co stanowiło 4,05% udziału w przeładunkach polskich portów[14]. Obroty ładunkowe bez wagi własnej kontenerów i jednostek tocznych wynosiły 2109,8 tys. ton, z czego 2088,7 tys. ton przeładowano w międzynarodowym obrocie morskim i 21,1 tys. ton w krajowym obrocie morskim[15].


Infrastruktura

Całkowita długość nabrzeży w porcie morskim Police w 2006 r. wynosiła 1000 m[16]. Są to nabrzeża przeładunkowe nadające się do eksploatacji[17].

Kotwicowisko, usytuowane na północny zachód od północnego skraju wyspy Mnisi Ostrów (Wyspa Mnichów), jest przeznaczone dla statków o zanurzeniu do 8,5 m.

Terminal Barkowy

Terminal Barkowy – w tle kanał portowy

Terminal Barkowy położony w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładów Chemicznych „Police”, w rejonie ul. Jasienickiej w Policach. Posiada nabrzeże o długości 2 × 200 m i głębokości eksploatacyjnej 4,5 m. W porcie barkowym obsługiwane są barki i statki o długości do 120 m i zanurzeniu 4 m, tj. ok. 3000 DWT.

Terminal Morski

Terminal Morski znajduje się nad brzegiem Kanał Polickiego (Wąskiego Nurtu). W tej części portu są dwa stanowiska – wyładunkowe i załadunkowe – na nabrzeżu o długości 415 m i głębokości konstrukcyjnej 12,5 m. Port przyjmuje statki do długości 200 m i o zanurzeniu do 9,15 m.

Terminal Mijanka

Terminal Mijanka

Stanowisko przeładunkowe „Mijanka” znajduje się na wyspie Polickie Łąki (ul. Goleniowska w Policach) nad brzegiem Domiąży.

Nabrzeże o długości 200 m i głębokości eksploatacyjnej 8,4 m przeznaczone jest do przeładunku produktów płynnych (amoniak, kwas siarkowy). Na stanowisku tym mogą być obsługiwane statki o długości do 140 m (do 10 000 DWT).


Historia

 • 1967 – przystąpienie do budowy portu barkowego, który oddano do eksploatacji w 1970.
 • 1979 – podjęcie decyzji o budowie na Odrze portu morskiego. Budowa portu miała związek z rozbudową Zakładów Chemicznych „Police”.
 • 1998 – przeładunek 40-milionowej tony towarów, a przeładunki sięgnęły 2,9 mln ton – głównie fosforyty w imporcie i nawozy w eksporcie.
 • 2004 – Zarząd Z.Ch. „Police” SA podjął decyzję o powołaniu spółki zarządzającej zakładowym portem. Uchwała o utworzeniu spółki „Port Morski w Policach sp. z o.o” została przyjęta przez radnych gminy Police.

W 1992 r. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej ustalił granice portu morskiego w Policach[18]. Granice portu zostały zmienione pół roku później[19].


Zobacz też


Przypisy

 1. Główny Urząd Statystyczny - Gospodarka morska w Polsce w 2018 roku
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie, Świnoujściu i Policach od strony lądu (Dz.U. z 2005 r. nr 119, poz. 1010 )
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie i Policach od strony lądu (Dz.U. z 2009 r. nr 164, poz. 1310 )
 4. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2135 )
 5. O nas . W: Oficjalna strona portu morskiego Police [on-line]. Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.. [dostęp 2017-10-29].
 6. (§56. Przepisy portowe) Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2932 )
 7. (§57. Przepisy portowe) Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2932 )
 8. (ust. 17 zmiana §57 pkt 1.) Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zmiany Przepisów portowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 2099 )
 9. (§81. Przepisy portowe) Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2932 )
 10. (§102 ust. 2 Przepisy portowe) Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2932 )
 11. Tabl. 3 /29/. Obroty ładunkowe. W: Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2007 . Warszawa, Szczecin: Główny Urząd Statystyczny, 2007, s. 70. ISSN 0867-082X. (pol.)
 12. Tabl. I. 15 /41/. Statki wchodzące do portów morskich. W: Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2007 . Warszawa, Szczecin: Główny Urząd Statystyczny, 2007, s. 143. ISSN 0867-082X. (pol.)
 13. Tabl. 17 /43/. Statki wchodzące do portów morskich według typów w 2006. W: Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2007 . Warszawa, Szczecin: Główny Urząd Statystyczny, 2007, s. 153. ISSN 0867-082X. (pol.)
 14. Tabl. I. Ważniejsze dane o gospodarce morskiej. W: Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2007 . Warszawa, Szczecin: Główny Urząd Statystyczny, 2007, s. 23. ISSN 0867-082X. (pol.)
 15. Tabl. 9 /35/. Obroty ładunkowe. W: Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2007 . Warszawa, Szczecin: Główny Urząd Statystyczny, 2007, s. 105. ISSN 0867-082X. (pol.)
 16. Rocznik statystyczny gospodarki morskiej , Warszawa, grudzień 2007 r.
 17. Tabl. 1 /27/. Długość nabrzeży w portach morskich w 2006. W: Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2007 . Warszawa, Szczecin: Główny Urząd Statystyczny, 2007, s. 64. ISSN 0867-082X. (pol.)
 18. Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia granic portów morskich od strony lądu w Szczecinie, Świnoujściu i Policach. (M.P. z 1992 r. nr 4, poz. 22 )
 19. Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 marca 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia granic portów morskich od strony lądu w Szczecinie, Świnoujściu i Policach. (M.P. z 1993 r. nr 19, poz. 185 )

Bibliografia

 • Kotowska I., Pluciński M.: Port morski Police a sieci logistyczne – analiza i ocena kierunków rozwoju portu, „Logistyka”, 2007, nr 1, s. 56–59, ISSN 12315478 (02)

Linki zewnętrzne

W Wikimedia Commons znajdują się multimedia związane z tematem:
Port morski Police
Źródło


Informacje na dzień: 08.10.2021 02:48:11 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja na tekst: CC-BY-SA-3.0. Twórców i licencje poszczególnych zdjęć i mediów można znaleźć w podpisie lub wyświetlić klikając na zdjęcie.

Zmiany: Elementy wyglądu zostały przeredagowane. Linki specyficzne dla Wikipedii (jak "Redlink", "Edit-Links"), mapy, pola nawigacyjne zostały usunięte. Również niektóre szablony. Ikony zostały zastąpione innymi ikonami lub usunięte. Linki zewnętrzne otrzymały dodatkową ikonę.

Proszę zanotować: Ponieważ dana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja nie była i nie jest możliwa. W związku z tym WikiFox.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pobranych treści. Jeśli któraś z informacji jest błędna lub ma niedokładne wyświetlanie, prosimy o kontakt: e-mail.
Zobacz też: Nota prawna & Polityka prywatności.