WikiFox

Powiat stargardzkiPowiat stargardzkipowiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Stargard (do końca 2015 nazywające się Stargard Szczeciński).

Powiat stargardzki
powiat
Herb Flaga
Herb Flaga
Państwo  Polska
Województwo  zachodniopomorskie
TERYT 4.32.43.14.00.0
Siedziba Stargard
Starosta Iwona Wiśniewska
Powierzchnia 1519,94 km²
Populacja (31.12.2019)
• liczba ludności

120 186[1]
• gęstość 79,1 os./km²
Urbanizacja 66,2%
Tablice rejestracyjne ZST
Adres urzędu:
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard
Szczegółowy podział administracyjny
Liczba gmin miejskich 1
Liczba gmin miejsko-wiejskich 4
Liczba gmin wiejskich 5
Położenie na mapie województwa
Położenie na mapie Polski
Strona internetowa
Portal Polska

Według danych GUS z 31 grudnia 2019 r. powiat miał około 120 tys. mieszkańców[1]. Natomiast według danych z 30 czerwca 2020 roku powiat zamieszkiwało 120 151 osób[2].

W powiecie oprócz turystyki, występuje przemysł spożywczy, maszynowy i odzieżowy.

W skład powiatu wchodzą:

Spis treści


Położenie

Według danych z 1 stycznia 2014 r. powierzchnia powiatu stargardzkiego wynosi 1519,94 km²[3].

Powiat położony jest na Równinach: Pyrzycko-Stargardzkiej, Nowogardzkiej oraz na Pojezierzu Ińskim. We wschodniej części powiatu znajduje się Iński Park Krajobrazowy z siedzibą w Ińsku. Na zachód od Stargardu znajduje się piąte co do wielkości jezioro w Polsce – Miedwie, a w gminie Kobylanka znajduje się południowa część Puszczy Goleniowskiej.


Gospodarka

W końcu września 2019 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie stargardzkim obejmowała ok. 2,9 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 7,6% do aktywnych zawodowo[4].

Przeciętne wynagrodzenie pracownicze w październiku 2008 r. wynosiło 2670,96 zł, przy liczbie zatrudnionych pracowników w powiecie stargardzkim – 14 259 osób. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze publicznym wynosiło 3312,93 zł, a w sektorze prywatnym 2450,99 zł[5].

W 2013 r. wydatki budżetu samorządu powiatu stargardzkiego wynosiły 99,5 mln zł, a dochody budżetu 104,5 mln zł. Zadłużenie (dług publiczny) samorządu według danych na koniec 2013 r. wynosiło 35,6 mln zł, co stanowiło 34,1% wartości wykonywanych dochodów[6].


Demografia

Według danych z 31 grudnia 2013 r. powiat stargardzki miał 120 726 mieszkańców[7]. Powiat stargardzki jest powiatem o największej liczbie mieszkańców w woj. zachodniopomorskim.

Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2005):

  Ogółem Kobiety Mężczyźni
  osób % osób % osób %
Ogółem 119 872 100 61 145 51,01 58 727 48,99
Miasto 80 205 66,91 41 414 34,55 38 791 32,36
Wieś 39 667 33,09 19 731 16,46 19 936 16,63
 • Piramida wieku mieszkańców powiatu stargardzkiego w 2014 roku[8].Przyroda

Użytki rolne w powiecie stanowią 58,8% ogólnej powierzchni. Powiat należy do regionów o średniej lesistości – 23% powierzchni regionu (województwo zachodniopomorskie – 35,2%). Zasoby leśne posiadają dużą wartość rekreacyjną gospodarczą i ekologiczną. Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona wynosi 10,2% ogólnej powierzchni regionu. Na terenie powiatu zarejestrowano 34 pomniki przyrody[9]. Unikatowe zasoby ochrony środowiska przyrodniczego podlegają różnym formom ochrony prawnej. Najważniejsze z nich, to:


Komunikacja


Bezpieczeństwo

W 2009 r. wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w powiecie stargardzkim wynosił 67,0%[10][11]. W 2009 r. stwierdzono w powiecie m.in. 595 kradzieży z włamaniem, 18 kradzieży samochodów, 113 przestępstw narkotykowych[12][13][14].

Powiat stargardzki jest obszarem właściwości Prokuratury Rejonowej w Stargardzie i Prokuratury Okręgowej w Szczecinie[15].

Na terenie powiatu działa 13 jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego[16]. Istnieje jednostka ratowniczo-gaśnicza przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie[17].


Administracja

Reprezentacja gmin w Radzie Powiatu Stargardzkiego
Gminy Liczba
radnych[18]
Liczba
wyborców w 2006[19]
Stargard (3 okręgi wyborcze) 13 56 464
Stargard (gmina wiejska), Kobylanka, Stara Dąbrowa 4 14 398
Dolice, Marianowo, Suchań 3 12 071
Chociwel, Dobrzany, Ińsko 3 11 895
Razem (Σ) 23 94 828

Siedzibą władz powiatu jest miasto Stargard. Organem uchwałodawczym jest Rada Powiatu w Stargardzie, w której skład wchodzi 23 radnych[20].

Powiat stargardzki jest obszarem właściwości miejscowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie[21].

Mieszkańcy powiatu stargardzkiego wybierają radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w okręgu nr 5. Posłów na Sejm wybierają z okręgu wyborczego nr 41, senatora z okręgu wyborczego nr 98, a posłów do Parlamentu Europejskiego z okręgu wyborczego nr 13.


Sąsiednie powiaty


Zobacz też


Przypisy

 1. a b Wyniki badań bieżących - Baza Demografia - Główny Urząd Statystyczny , demografia.stat.gov.pl [dostęp 2020-05-20] .
 2. GUS, TABL. II. LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY ORAZ MIGRACJE LUDNOŚCI WEDŁUG POWIATÓW W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 R., 30 czerwca 2020 .
 3. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 r. . Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2014-07-24. ISSN 1505-5507 .
 4. GUS, Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu września 2019 r. , stat.gov.pl [dostęp 2019-12-09]  (pol.).
 5. Wynagrodzenia i ich struktura w województwie zachodniopomorskim w 2008 r. . Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2010, s. 42, 56. ISSN 2080-928X .
 6. Budżety JST » 2013 r. » Analizy budżetów JST » Wykonanie budżetów jst IV kwartał 2013r. /Tab. 6 i Tab. 3 . Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie. [dostęp 2014-10-02].
 7. Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2013 r. (Stan w dniu 31 XII 2013 r.) . Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2014-06-05. ISSN 1734-6118 .
 8. Powiat stargardzki w liczbach , [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2016-01-21]  (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
 9. Strategia rozwoju powiatu stargardzkiego do roku 2015, 4.2 Powiat stargardzki na tle województwa zachodniopomorskiego
 10. Przestępstwa ogółem (styczeń - grudzień) . Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. [dostęp 2012-06-17].
 11. Województwo zachodniopomorskie . W: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2010 (SVS 2010) [on-line]. Urząd Statystyczny w Szczecinie. [dostęp 2011-08-13].
 12. Kradzieże samochodów (styczeń - grudzień) . Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. [dostęp 2012-06-17].
 13. Kradzieże z włamaniem (styczeń - grudzień) . Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. [dostęp 2012-06-17].
 14. Przestępstwa narkotykowe (styczeń - grudzień) . Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. [dostęp 2012-06-17].
 15. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 49, poz. 297 )
 16. Wykaz OSP w KSRG w województwie zachodniopomorskim w lutym 2011 r. . Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, 2011-03-02. [dostęp 2011-08-14].
 17. Schemat organizacyjny . W: BIP [on-line]. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim. [dostęp 2011-08-14].
 18. Uchwała Nr XLI/529/14 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia podziału na okręgi wyborcze Powiatu Stargardzkiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 Nr 76, poz. 3051)
 19. Rada Powiatu w Stargardzie Szczecińskim (pol.). W: Wybory samorządowe 2006 [on-line]. Państwowa Komisja Wyborcza, 2006. [dostęp 2013-05-24].
 20. Zarządzenie Nr 69/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 marca 2014 r. ws. ustalenia liczby radnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 1084)
 21. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 198, poz. 1925 )

Linki zewnętrzne

Źródło


Informacje na dzień: 08.10.2021 08:33:42 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja na tekst: CC-BY-SA-3.0. Twórców i licencje poszczególnych zdjęć i mediów można znaleźć w podpisie lub wyświetlić klikając na zdjęcie.

Zmiany: Elementy wyglądu zostały przeredagowane. Linki specyficzne dla Wikipedii (jak "Redlink", "Edit-Links"), mapy, pola nawigacyjne zostały usunięte. Również niektóre szablony. Ikony zostały zastąpione innymi ikonami lub usunięte. Linki zewnętrzne otrzymały dodatkową ikonę.

Proszę zanotować: Ponieważ dana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja nie była i nie jest możliwa. W związku z tym WikiFox.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pobranych treści. Jeśli któraś z informacji jest błędna lub ma niedokładne wyświetlanie, prosimy o kontakt: e-mail.
Zobacz też: Nota prawna & Polityka prywatności.