WikiFox

Prawo pozytywnePrawo pozytywne (łac.ius positivum) – pojęcie z zakresu teorii prawa, oznaczające prawo stanowione. Inaczej prawo tworzone przez człowieka (w odróżnieniu od prawa naturalnego), w tym także przez uprawnione do tego władze państwowe (tzw. prawo stanowione – ius civile).

Prawo pozytywne to prawo pojmowane przede wszystkim jako – zależne od czasu i miejsca – dzieło danego społeczeństwa, tworzone w ramach nowoczesnej demokracji parlamentarnej, uwzględniającej prawotwórczą rolę organów państwa, partii politycznych, organizacji pozarządowych i grup nacisku.


Historyczna geneza kierunku

Pozytywizm jako typ poglądów na prawo nie ukształtował się w sposób jednolity. Rozwinął się w dwóch wersjach: kontynentalnej (Rudolf von Ihering, Karl M. Bergbohm, Georg Jellinek) oraz anglosaskiej (John Austin).

Georg Jelinek, przedstawiciel kontynentalnej wersji pozytywizmu prawniczego wskazał, że prawo pozytywne to ustanowione przez autorytet tetyczny (suwerenną władzę wyposażoną w kompetencje prawodawcze) reguły odnoszące się do zewnętrznych zachowań człowieka, zabezpieczone skoncentrowanym przymusem ze strony państwa.

Anglosaska wersja pozytywizmu prawniczego (jurysprudencja analityczna) wypracowana przez Johna Austina zakładała, że norma prawna ma charakter abstrakcyjny i generalny, jest rozkazem suwerena (podmiotu wyposażonego we władzę nad innymi). Zrealizowanie prawa-rozkazu jest zabezpieczone zagrożeniem użycia przymusu (sankcją). Jest to tzw. nakazowa teoria prawa.


Bibliografia

Marek Woch: Prawo naturalne prawo pozytywne. 2016.

Źródło


Informacje na dzień: 11.10.2021 08:09:46 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja na tekst: CC-BY-SA-3.0. Twórców i licencje poszczególnych zdjęć i mediów można znaleźć w podpisie lub wyświetlić klikając na zdjęcie.

Zmiany: Elementy wyglądu zostały przeredagowane. Linki specyficzne dla Wikipedii (jak "Redlink", "Edit-Links"), mapy, pola nawigacyjne zostały usunięte. Również niektóre szablony. Ikony zostały zastąpione innymi ikonami lub usunięte. Linki zewnętrzne otrzymały dodatkową ikonę.

Proszę zanotować: Ponieważ dana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja nie była i nie jest możliwa. W związku z tym WikiFox.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pobranych treści. Jeśli któraś z informacji jest błędna lub ma niedokładne wyświetlanie, prosimy o kontakt: e-mail.
Zobacz też: Nota prawna & Polityka prywatności.