WikiFox

Przedrostek SIPrzedrostek SIprefiks wyrażający wielokrotności i podwielokrotności jednostek miar opartych o system metryczny. Przedrostki zostały wdrożone w ramach układu SI, choć okazjonalnie stosuje się je także do jednostek spoza tego systemu (np. mililitr czy milisekunda kątowa).

Spis treści


Przedrostki jednostek miar układu SI

Nazwa Symbol Mnożnik Nazwa
mnożnika
Przykład Stoso-
wane od
Nazwa
nieoficjalna[1]
jotta (gr. okto – osiem) Y 1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1024 kwadrylion Yg – jottagram 1991 otta
zetta (łac. septem – siedem) Z 1 000 000 000 000 000 000 000 = 1021 tryliard Zm – zettametr 1991 hepa
eksa (gr. heks – sześć) E 1 000 000 000 000 000 000 = 1018 trylion EB – eksabajt 1975
peta (gr. pente – pięć) P 1 000 000 000 000 000 = 1015 biliard Ps – petasekunda 1975
tera (gr. teras – potwór) T 1 000 000 000 000 = 1012 bilion Tm – terametr 1960
giga (gr. gigas – olbrzymi) G 1 000 000 000 = 109 miliard GW – gigawat 1960
mega (gr. megas – wielki) M 1 000 000 = 106 milion MHz – megaherc 1960
kilo (gr. chilioi – tysiąc) k 1000 = 103 tysiąc km – kilometr 1795
hekto (gr. hekaton – sto) h 100 = 102 sto hPa – hektopaskal 1795
deka (gr. deka – dziesięć) da 10 = 101 dziesięć dag – dekagram 1795 dk
1 = 100 jeden m – metr, g – gram
decy (łac. decimus – dziesiąty) d 0,1 = 10−1 jedna dziesiąta dm – decymetr 1795
centy (łac. centum – sto) c 0,01 = 10−2 jedna setna cm – centymetr 1795
mili (łac. mille – tysiąc) m 0,001 = 10−3 jedna tysięczna mm – milimetr 1795
mikro (gr. mikros – mały) µ 0,000 001 = 10−6 jedna milionowa µm – mikrometr 1960 u
nano (gr. nanos – karzeł) n 0,000 000 001 = 10−9 jedna miliardowa nF – nanofarad 1960
piko (wł. piccolo – mały) p 0,000 000 000 001 = 10−12 jedna bilionowa pF – pikofarad 1960
femto (duń. femten – piętnaście) f 0,000 000 000 000 001 = 10−15 jedna biliardowa fm – femtometr 1964
atto (duń. atten – osiemnaście) a 0,000 000 000 000 000 001 = 10−18 jedna trylionowa as – attosekunda 1964
zepto (fr. sept, gr. hepta – siedem) z 0,000 000 000 000 000 000 001 = 10−21 jedna tryliardowa zN – zeptoniuton 1991 ento
jokto (gr. okto – osiem) y 0,000 000 000 000 000 000 000 001 = 10−24 jedna kwadrylionowa yg – joktogram 1991 fito

Zobacz też


Przypisy


Bibliografia


Linki zewnętrzne

Źródło


Informacje na dzień: 07.10.2021 09:16:43 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja na tekst: CC-BY-SA-3.0. Twórców i licencje poszczególnych zdjęć i mediów można znaleźć w podpisie lub wyświetlić klikając na zdjęcie.

Zmiany: Elementy wyglądu zostały przeredagowane. Linki specyficzne dla Wikipedii (jak "Redlink", "Edit-Links"), mapy, pola nawigacyjne zostały usunięte. Również niektóre szablony. Ikony zostały zastąpione innymi ikonami lub usunięte. Linki zewnętrzne otrzymały dodatkową ikonę.

Proszę zanotować: Ponieważ dana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja nie była i nie jest możliwa. W związku z tym WikiFox.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pobranych treści. Jeśli któraś z informacji jest błędna lub ma niedokładne wyświetlanie, prosimy o kontakt: e-mail.
Zobacz też: Nota prawna & Polityka prywatności.