WikiFox

RepozytoriumRepozytorium (łac. repositorium) – miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów, z których wszystkie przeznaczone są do udostępniania.

Dziś termin stosowany jest również w odniesieniu do najrozmaitszych zasobów cyfrowych (baz danych, zbioru pakietów czy kodów źródłowych), np. w Internecie.

Określenie repozytorium odnosi się przede wszystkim do miejsca przechowywania, a nie udostępniania. Jest to magazyn jednocześnie: główny, centralny, bieżący i zaprojektowany w taki sposób, aby dostęp do wszystkich jego zasobów był równie łatwy. W przeszłości repozytoria miały formę szafy na księgi i akta urzędowe. W repozytoriach nie przechowuje się kopii ani archiwaliów.

Typy repozytoriów ze względu na zawartość

  • Repozytorium dziedzinowe - równoważne z repozytorium tematycznym i repozytorium wiedzy, określane jako miejsce gdzie przechowywana jest uporządkowana wiedza dziedzinowa. Repozytorium to przeznaczone jest do wielokrotnego wykorzystania w szerokim zakresie poszerzania wiedzy z określonej dziedziny, np. repozytorium przechowujące informacje, rezultaty badań z dziedziny neurologii, psychologii, medycyny i filozofii (repozytorium CogPrints) [1].
  • Repozytorium wielotematyczne - nazywane też repozytorium multidyscyplinarnym, zawarte są w nim dokumenty z różnych kategorii wiedzy. Repozytorium to przeznaczone jest również do wielokrotnego wykorzystania w zakresie powiększania wiedzy z kategorii dostępnych w archiwum, np. repozytorium zawierające elektroniczne materiały archiwalne oraz naukowe ze zbiorów polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek (np. Repozytorium Cyfrowe Biblioteki Narodowej)[1].

Typy repozytoriów ze względu na organizację

  • Repozytorium otwarte - repozytoria te wspierają rozwój badań naukowych, prace administracyjne oraz różnorodne procesy uczenia się. Zawierają one dokumenty cyfrowe takie jak prace doktorskie, czasopisma, artykułu naukowe czy pomoce dydaktyczne. Dostęp do wszystkich źródeł jest otwarty i nieograniczony. Zawartość takiego archiwum jest różnorodna i służy wielu użytkownikom[2].
  • Repozytorium instytucjonalne - służy do rozpowszechniania cyfrowych informacji i dorobku naukowego określonej społeczności. Informacje w nim przechowywane mają najczęściej charakter naukowy i edukacyjny. Repozytorium instytucjonalne to najczęściej repozytorium udostępniane przez uczelnie wyższe odpowiedniej i zainteresowanej społeczności. Dostęp do wszystkich cyfrowych materiałów jest ograniczony i z reguły niemożliwy dla wszystkich. Obowiązkiem uczelni wyższej jest zarządzanie takim repozytorium oraz nadawanie dostępu odpowiednim jednostkom [3].

Przypisy

  1. a b Repozytoria naukowe – Biblioteka Główna [dostęp 2022-02-04] (pol.).
  2. Maria Próchnicka, Otwarte repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego jako element systemu zarządzania informacją instytucjonalną: wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli środowiska akademickiego uczelni, 2017.
  3. Małgorzata Rychlik, Co repozytorium instytucjonalne oferuje swojej społeczności akademickiej? - na przykładzie repozytorium AMUR oraz repozytoriów na świecie., 2012.Źródło


Informacje na dzień: 06.02.2022 03:36:18 CET

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja na tekst: CC-BY-SA-3.0. Twórców i licencje poszczególnych zdjęć i mediów można znaleźć w podpisie lub wyświetlić klikając na zdjęcie.

Zmiany: Elementy wyglądu zostały przeredagowane. Linki specyficzne dla Wikipedii (jak "Redlink", "Edit-Links"), mapy, pola nawigacyjne zostały usunięte. Również niektóre szablony. Ikony zostały zastąpione innymi ikonami lub usunięte. Linki zewnętrzne otrzymały dodatkową ikonę.

Proszę zanotować: Ponieważ dana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja nie była i nie jest możliwa. W związku z tym WikiFox.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pobranych treści. Jeśli któraś z informacji jest błędna lub ma niedokładne wyświetlanie, prosimy o kontakt: e-mail.
Zobacz też: Nota prawna & Polityka prywatności.