WikiFox

WiadomośćWiadomość (ang. message) – jednostka komunikacji związana z procesem emisji, przekazywania, przekształcania, przyjmowania i przechowywania (w pamięci) określonego ciągu elementów informacyjnych[1] do odbiorcy bezzwłocznie lub po pewnym czasie. Problemami ilości informacji zawartej w wiadomości zajmuje się teoria informacji.

Zobacz hasło wiadomośćWikisłowniku

Spis treści

Obraz Konstytucja 3 Maja 1791 na ekspozycji na Zamku Królewskim w Warszawie

Formy przekazywania wiadomości

Wiadomość może mieć postać:

  • sekwencji znaków (np. zapisanych w kodzie alfanumerycznym),
  • tekstu pisanego,
  • dźwięków (muzyki),
  • gestów,
  • obrazów (stałych lub ruchomych przedstawiających np. zdarzenia, postacie).
Przybicie piątki jako przykład mowy ciała

Komunikacja międzyludzka

Komunikacja międzyludzka może być werbalna lub niewerbalna:

  • werbalna jest wymianą informacji za pośrednictwem słów, np. rozmowa w cztery oczy, rozmowy telefoniczne lub za pośrednictwem internetu (rozmowa wideo),
  • niewerbalna przekazywana jest poprzez działania lub zachowania, np. język ciała.

Wiadomość przekazywana przez człowieka nazywana jest komunikatem, natomiast jej interaktywna wymiana tworzy rozmowę.


Źródło

Wiadomość może być dostarczana za pomocą różnych środków takich jak: istoty żywe (np. mówiący człowiek, miauczący kot, kurier), przedmioty lub obiekty będące przedmiotami obserwacji (np. tykający zegar, czarna dziura), procesy (np. obumieranie gwiazdy), zjawisko (np. trąba powietrzna), urządzenie (np. urządzenia pomiarowe).


Wiadomość w informatyce

Logo Skype
Logo komunikatora internetowego Skype

Istnieją dwa główne znaczenia wiadomości w informatyce: przekazywanie wiadomości między ludzkimi użytkownikami a systemami komputerowymi dostarczane przez te systemy (np. komunikatory internetowe, emaile) oraz komunikaty przekazywane między programami lub komponentami pojedynczego programu do własnych celów.


Przykłady


Przypisy

  1. wiadomość , [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2018-01-20] .

Bibliografia

  • Rafał Łąkowski (red.): Encyklopedia powszechna PWN. Wydanie trzecie.; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, str. 692-693. ​ISBN 83-01-00000-7​ T. 1-4, ​ISBN 83-01-00004-X​ T. 4
Źródło


Informacje na dzień: 09.10.2021 12:21:32 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja na tekst: CC-BY-SA-3.0. Twórców i licencje poszczególnych zdjęć i mediów można znaleźć w podpisie lub wyświetlić klikając na zdjęcie.

Zmiany: Elementy wyglądu zostały przeredagowane. Linki specyficzne dla Wikipedii (jak "Redlink", "Edit-Links"), mapy, pola nawigacyjne zostały usunięte. Również niektóre szablony. Ikony zostały zastąpione innymi ikonami lub usunięte. Linki zewnętrzne otrzymały dodatkową ikonę.

Proszę zanotować: Ponieważ dana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja nie była i nie jest możliwa. W związku z tym WikiFox.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pobranych treści. Jeśli któraś z informacji jest błędna lub ma niedokładne wyświetlanie, prosimy o kontakt: e-mail.
Zobacz też: Nota prawna & Polityka prywatności.