WikiFox

ZarażenieZarażenie (łac. contaminatio, z łac. contaminare „być w kontakcie”, z łac. con-, com- „naprzeciw, razem” + łac. tangere „dotykać”) – przeniesienie biologicznego czynnika zaraźliwego (łac. contagion) od nosiciela (człowieka lub zwierzęcia) na wrażliwą na taki czynnik osobę lub zwierzę.

Zaraźliwe czynniki biologiczne są pasożytami (rzadziej symbiontami) w szerokim znaczeniu tego słowa. Mogą one powodować choroby lub być niepatogenne. Jeśli czynnik biologiczny wnikający do organizmu przełamuje jego mechanizmy obronne, kolonizuje go i rozwija się w nim (zwykle powodując różnego rodzaju objawy chorobowe), mówimy o zakażeniu (łac. infectio). Zdolność patogennego czynnika biologicznego do zarażania osobników zdrowych określa się mianem zaraźliwości choroby (łac. contagiositas). Zarażenie czynnikiem niepatogennym powoduje, że zarażony organizm staje się tylko jego nosicielem.

Ostatnio określenie to bywa także definiowane w węższym znaczeniu, jako synonim infestacji – inwazji pasożytniczej, tzn. odnoszącej się tylko do patogenów eukariotycznych. W polskiej terminologii medycznej preferowane jest jednak szersze rozumienie tego terminu, m.in. ze względu na istnienie takich polskich wyrazów pokrewnych jak: „zaraźliwość” i „zarazek” odnoszących się także do procesów (chorób) wywoływanych przez mikroorganizmy, a nie tylko przez pasożyty.

Star of life.svgPrzeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.
Źródło


Informacje na dzień: 22.05.2022 10:35:52 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja na tekst: CC-BY-SA-3.0. Twórców i licencje poszczególnych zdjęć i mediów można znaleźć w podpisie lub wyświetlić klikając na zdjęcie.

Zmiany: Elementy wyglądu zostały przeredagowane. Linki specyficzne dla Wikipedii (jak "Redlink", "Edit-Links"), mapy, pola nawigacyjne zostały usunięte. Również niektóre szablony. Ikony zostały zastąpione innymi ikonami lub usunięte. Linki zewnętrzne otrzymały dodatkową ikonę.

Proszę zanotować: Ponieważ dana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja nie była i nie jest możliwa. W związku z tym WikiFox.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pobranych treści. Jeśli któraś z informacji jest błędna lub ma niedokładne wyświetlanie, prosimy o kontakt: e-mail.
Zobacz też: Nota prawna & Polityka prywatności.